Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev sihtasutus. Oleme toeks ettevõtetele, kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele ja aktiivsetele kodanikele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

Tegeleme igapäevaselt ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste TASUTA nõustamisega. Korraldame koolitusi, algatame ja oleme partneriteks maakondlikes projektides.

SA HEAK kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

Meie head koostööpartnerid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus,  Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju Maavalitsus, Harjumaa Leader tegevusgrupid, Töötukassa, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Kodukant Harjumaa.

Head
    Edasimineku
        Algust
            Koostöös meiega!

Projektikirjutamise koolitus 12.09.2016

12.septembril kell 12.00-17.30. Vajalik eelregistreerimine. Tasu 25 eurot. 

Kohaliku omaalgatuse programmi ja Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondliku toetusvooru infopäev 14.09.2016

kell 11-15 Omavalitsusmajas (Sirge 2 Tallinn). Tasuta. Vajalik eelregistreerimine.

Harjumaa ettevõtluspäev 2016

Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga korraldavad 22. septembril kell 10.00 Harjumaa ettevõtluspäeva 2016

Gmaili koolitus

23.septembril kell 11:00-14:15 Omavalitsusmajas. Koolitus sobib nii neile, kes pole Gmailiga üldse kokku puutunud, kui ka pikaajalistele kasutajatele, kes soovivad oma teadmisi täiendada. Põhjalikumate kasutamisoskuste omandamine tõstab tunduvalt igapäevase töö tõhusust.