Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev sihtasutus. Oleme toeks ettevõtetele, kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele ja aktiivsetele kodanikele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

Tegeleme igapäevaselt ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste TASUTA nõustamisega. Korraldame koolitusi, algatame ja oleme partneriteks maakondlikes projektides.

SA HEAK kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

Meie head koostööpartnerid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus,  Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju Maavalitsus, Harjumaa Leader tegevusgrupid, Töötukassa, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Kodukant Harjumaa.

Head
    Edasimineku
        Algust
            Koostöös meiega!

„Kaug- ja virtuaaltöö korraldamine“

3. ja 10. novembril 2016 toimub praktiline koolitus  Kaug- ja virtuaaltöö korraldamine“.

Alustavate ühenduste seminar 4.11.2016

4. novembril kell 13:00-16:00 toimuval seminaril on osalema oodatud viimase aasta jooksul asutatud kodanikuühenduse juhatuse liikmed. Seminari maksumus on 5 eurot.

Koolitus „Teenuste disain- mis, miks ja kuidas?“

Koolituse eesmärgiks on anda  ülevaade  teenuste  disaini  põhimõtetest,  protsessist  ja  meetoditest  erinevate erateenuste tegevusalade kontekstis.

Oma ühingu arenguvajaduse määratlemise koolitus

Koolituse eesmärk on võimaldada ühingutel leida nende tegelikele vajadustele vastavad ning võimalikult paljudele valdkondadele mõju avaldavad arenguvajadused organisatsiooni meeskondade võimestamise kaudu.
Koolitus sobib väga hästi organisatsioonidele, kes plaanivad esitada taotlust Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) arenguhüppe taotlusvooru.