Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev sihtasutus. Oleme toeks ettevõtetele, kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele ja aktiivsetele kodanikele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

Tegeleme igapäevaselt ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste TASUTA nõustamisega. Korraldame koolitusi, algatame ja oleme partneriteks maakondlikes projektides.

SA HEAK kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

Meie head koostööpartnerid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus,  Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju Maavalitsus, Harjumaa Leader tegevusgrupid, Töötukassa, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Kodukant Harjumaa.

Head
    Edasimineku
        Algust
            Koostöös meiega!

Harjumaa mentorklubi 2016 - 2017

2016 – 2017 a. Harjumaa mentorklubi toimub SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse eestvedamisel alates september 2016 kuni veebruar 2017. Kandideerimise tähtaeg 31. mai 2016.

Alustavate ühenduste seminar 13.06.2016

13.juunil kell 13:00-16:00 toimuval seminaril on osalema oodatud viimase aasta jooksul asutatud kodanikuühenduse juhatuse liikmed. Seminari maksumus on 5 eurot.