Alustavate ühenduste seminar 13.04.2017

Tallinnas Omavalitsusmajas, aadressil Sirge 2, anname neljapäeval, 13. aprillil 2017 kell 10:00-13:00 alustavatele vabaühendustele ülevaate kodanikuühiskonnast ja aitame orienteeruda selle laiapõhjalisel maastikul.

Seminari käigus tutvustame maakondlike arenduskeskuste, sh Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse teenuseid, jagame oma kogemusi peamistest teemadest, millega vabaühendused kokku puutuvad. Praktiliste näidete kaudu saame vastuseid küsimustele, mis juba tekkinud või tekkimas.

Näiteks: 

  • Tegutsete avalikes huvides. Mida see tähendab?
  • Juhatuse kohustus on pidada liikmete registrit. Kuidas seda teete ja kellele sellest aru annate?
  • Tahate esitada projektitaotluse oma tegevuste toetamiseks. Kellele ja millal seda teha?
  • Kuidas hüvitada isikutele ühingu hüvanguks tehtud kulud?
  • Kellele antakse tegevustoetust? Kes annab?

Seminar on suunatud viimase aasta jooksul asutatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhatuse liikmetele. Lisaks sissejuhatusele mittetulundusühenduste temaatikasse, pakub seminar võimaluse leida kaasamõtlejaid ja koostööpartnereid teiste äsja ühenduse asutanud tegijate seast.

Lisainfo: Külli Vollmer, kylli@heak.ee või tel 6566 522