Alustavate ühenduste seminar

Tallinnas Omavalitsusmajas, aadressil Sirge 2, pakume 27.novembril kell 9:30-11:30 võimalust tutvuda arenduskeskuses töötavate mittetulundusühenduste konsultantide ja nende tööga.

Seminari käigus jagame oma kogemust peamistest teemadest, millega kodanikuühendused kokku puutuvad. Näitlikustame, kuidas arenduskeskuse konsultandid saavad abiks olla nende teemade käsitlemisel.

Näiteks võid leida seminarilt vastuseid sellistele küsimustele:

  • Tahate tegutseda heategevuslikult. Mida see tähendab nt maksuameti mõistes?
  • Juhatuse kohustus on pidada liikmete registrit. Kuidas seda teete ja kuidas selle kohta aru annate?
  • Tahate esitada projektitaotluse oma tegevusele toetaja leidmiseks. Kellele ja millal seda teha?
  • Tekib vajadus muuta põhikirja. Kuidas seda teha?
  • Teie ühingusse on jäänud vaid üks liige. Mis sellega kaasneb?

Seminar on suunatud viimase aasta jooksul asutatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhatuse liikmetele. Lisaks sissejuhatusele mittetulundusühenduste temaatikasse, pakub seminar võimaluse leida kaasamõtlejaid ja koostööpartnereid teiste äsja ühenduse asutanud tegijate seast.

Palun anna oma osalemisest teada all oleva vormi kaudu kuni 26.novembri südapäevani (12:00).