Projektid

2016 aasta projektid

Harjumaa ettevõtluse ja majanduse uuring

Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskuse tellimusel ja tööülesande kohaselt on EL regionaalarengu fondi toel Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskusel (RAKE) valminud Harjumaa majanduse ja ettevõtluse uuring. Uuringu tulemuste esitlus ja tulemuste arutelu toimus 16 juunil Harju Omavalitsusmaja saalis. Arutelu modereeris TÜ RAKE juhataja Uku Varblane. Uuringu põhitulemused on avaldatud Harju Elu's "Harjumaa ettevõtlus peeglis", 22.06.2016 

Koostööprojekt Gruusias

2015 aasta projektid

Koostööprojekt Gruusias

Maaturismi arendamine Kõrgõzstanis ja Tadžikistanis

2014 aasta projektid

Koostööprojekt Gruusias

Maaturismi arendamine Kõrgõzstanis

2013 aasta projektid

Koostööprojekt Gruusias

2012 aasta projektid

Ettevõtete kaardistamine Harjumaal ja Harjumaa valdades

31.12.2011 seisuga oli Äriregistrisse kantud 17 477 Harjumaal asuvat ettevõtet. HEAK on kaardistanud maakonna ja valdade ettevõtteid, nii tegevusalade, käibe, ekspordi, töötajate arvu ja paljude muude näitajate põhjal (Nt  - kaardistasime Kose vallas ettevõtteid, kelle käive oli vähemalt 10 000 eurot ja pakkus tööd vähemalt 2-le töötajale. Selliseid ettevõtteid oli möödunud aastal 204, nende ettevõtete kogukäive oli 48 701 035 eurot ja ekspordikäive 17 455 754 eurot). Julgeme kinnitada, et omame väga head andmebaasi kogu Harjumaa ettevõtluse kohta ning saame abiks olla nii kohalikele ettevõtetele, kui ettevõtetele (investoritele) piiri tagant, kontaktide loomisel või partnerite otsimisel. Lisainfot saab telefonil 656 6641 või info[at]heak.ee.

Koostööprojekt Gruusias

2011 aasta projektid

Koostööprojekt Gruusias

2010 aasta projektid

Ida-Harju tööturuprojekt

2009. a. sügisel IHKK Leader strateegia koostamise raames otsustasid Aegviidu, Anija, Kose ja Raasiku vallad ühiselt taotleda struktuuritoetust, mille toel pakkuda piirkonna töötutele tööotsimise perioodil erialaseid täiendõppevõimalusi. SA Innove toetas projekti rahastamist "Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine" meetmest, projekti juhtis Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Projektist lähemalt loe  www.idaharju.ee

Koostööprojekt Gruusias

2009 aasta projektid

Ida-Harjumaa turismiobjektide ja -marsruutide väljaarendamise kava

Projekti üldiseks eesmärgiks oli tõsta Ida-Harjumaa külastatavust ning mitmekesistada turismitoodete valikut unikaalsete turismiatraktsioonide väljaarendamise kaudu. Samuti saavutada omavalitsuste omavahelise koostöö ja turismiettevõtjate koostöös tulemusel piirkonna parem tuntus Eesti turismimaastikul. Projekti käigus kaardistati HEAKi poolt piirkonna turismiressursid ja hinnati turismiobjektide turismipotentsiaali, koostati investeeringute kava marsruutidega haakuvatest turismiobjektidest, mis vajavad lähiajal lisainvesteeringuid. Projekti partneriteks olid Aegviidu vald, Anija vald, Jõelähtme vald, Kiili vald, Kose vald, Kuusalu vald, Kõue vald, Loksa linn, Maardu linn, Raasiku vald, Rae vald, Viimsi vald ja Kadrina vald Lääne-Viru maakonnast. 

Kõrvemaa tervisespordikeskuse väljaarendamine

Projekti eesmärgiks on tõsta Aegviidu piirkonna väärtust puhkepiirkonnana, taastada, säilitada ja uuendada tervisesporditraditsioone ning  luua loodushuvilisele sise- ja välisturistidele külastuskeskkond. Projekti raames rekonstrueeritakse Aegviidu raudteejaama veduridepoohoone ja muudetakse multifunktsionaalseks külastuskeskuseks, kus asuvad vajalikud olme- ja teenindusruumid ning turismiinfopunkt. Keskuse juurest algav suusarada valgustatakse kuni Puki mäeni. Investeeringutaotlus esitati EAS-i 2009 a. sügisel. HEAKi rolliks oli projekti teostatavuse ja tasuvuse analüüsi koostamine.

2008 aasta projektid

Interaktiivne tööturu aktiviseerimine Innoact II

Meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul“ projekti ”Innovatiivne tööturu aktiviseerimine INNOACT II” põhieesmärgiks oli välja arendada toimiv integreeritud süsteem kvalifitseeritud tööjõu kindlustamiseks tööstusettevõtetes (masina- aparaadi- ja, metallitööstus; elektroonikatööstus; puidu- ja mööblitööstus; ehitusmaterjalide tööstus ning ehitus), kasutades tööturul olemasolevaid ressursse ja ühtlasi vähendades ka tööpuudust töötute hulgas. Projekti kestus oli 20 kuud (01.03.2007 - 31.10.2008) ja kogumaksumus 6 627 630 krooni. Projekti lõpuseminar toimus 30. oktoobril 2008.a. Nordic Hotel Forumis. Projekti tulemusi tutvustava trükidega saab tutvuda siin. Kogu projekti juhtis HEAK.

Varasemad projektid

Lääne-Harju turismiobjektide ja -marsruutide väljaarendamise kava

2006/07. aastal olime koos Reimann Retked OÜ-ga partneriteks Keila Linnavalitsusele.  Projekt viidu ellu EAS-i Piirkondliku arengu kavandamise programmi toel. Projekti eesmärgiks oli tõsta Lääne-Harjumaa tursimipotentsiaali läbi kohalike omavalitsuste koostöö turismiobjektide ja -marsruutide planeerimisel.  See on ühine visioon ja kava, kuidas efektiivsemalt kohalikke turismiressursse kasutada, et piirkond oleks turistidele rohkem nähtav. Projekti käigus on tõhustatud piirkonna omavalitsuste vahelist turismialast koostööd ning omavalitsuste ja turismiteenusepakkujate vahelist koostööd. 
Projekti tegevuspiirkonnaks olid Lääne-Harjumaa omavalitsused: Keila linn, Paldiski linn, Saue linn, Keila vald, Saue vald, Saku vald, Kernu vald, Padise vald, Nissi vald, Vasalemma vald ja Harku vald. Kuna turismimarsruutidest lähtudes on Lääne-Harjumaaga tihedalt seotud ka Põhja-Läänemaa, siis on projekti kaasatud ka Nõva ja Noarootsi vallad. 
Projektitulemusena valminud kava leiate siit

Väike-Eesti teemapark

2006. aastal koostas HEAK Harjumaale kavandatava Eesti kultuuri ja turismi tutvustava "Väike-Eesti teemapargi" teostatavus- ja tasuvusanalüüsi ning eelkalkulatsiooni. Kontseptsiooniga on võimalik tutvuda siin