Noorte ettevõtlikkusteadlikkuse programm

Noorte ettevõtlikkuse arendamisega tegeleme nii otsekontaktis noortega kui ka koostöös haridusasutuste, noortekeskuste ning teiste asutustega, kelle sihtrühmaks on noored.

Meie eestvedamisel on ellu kutsutud ettevõtlikkusteadlikkuse programm, mis on suunatud 9.-12. klasside õpilastele, kes õpivad Harjumaa (v.a Tallinn) haridusasutustes. Õppeaastas oleme võimelised programmi vastu võtma 150 noort. 

Programmi eesmärgiks on parandada ja toetada noorte ettevõtlikkust ning pakkuda omaalgatuslikku kogemust. Ühe õppeaasta jooksul toimuvad algatuse käivitamiseks erinevad koolitused, programmi lõpuks on igaühel loodud mõni toode/teenus või käivitatud omaalgatuslik projekt (sh suurüritus). 

End teostada saab neljas valdkonnas: sotsiaalne ettevõtlus, info- ja sidetehnika, inseneriala ning loome. Kui ükski neist ei kõneta, leiame läbi individuaalse lähenemise teise väljundi. 

Programm võimaldab noortel end proovile panna ärimaailma võimalusi katsetades, kartmata vigu ja nende tagajärgi. Eksimuste ja õnnestumiste abil õpitakse paremini tundma iseenda ja omandatakse kogemusi mitteformaalsel teel.
Paralleelselt programmis osalemisele rakendatakse Eesti Noorsootöö Keskuse poolt välja töötatud mitteformaalse kogemuse CV platvormi Stardiplats. See aitab noorel mõtestada omandatud kogemusi. 

Alates 2017. septembrist hakkame programmi raames pakkuma koolitusi lisaks noortele ka õpilasfirma juhendajatele/majandusõpetajatele, et rakenduks ühtlane tase Harjumaa õpilasfirmade maastikul. Lisaks saadame igal õppeaastal ühe parima õpilasfirma välislaadale Soome või Lätti. 

Lisainformatsiooni saamiseks tasub jälgida programmi Facebooki lehekülge: www.facebook.com/harjumaaettevotlikkus või kirjuta Facebooki otsingusse Harjumaa ettevõtlikkusteadlikkuse programm.

Kõikide lisaküsimustega, koostööettepanekute ning soovitustega pöörduge meie programmi eestvedaja poole allolevate kontaktide kaudu:

Siim Kasari
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
siim@heak.ee
+372 5823 8311
+372 656 6641

Programm on rahastatud Euroopa Regionaalarengufondi meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevusest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“.