SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge 2, Tallinn 10618
e-mail info@heak.ee
tel 656 6641, 656 6522
Vaata juhiseid

Kodanikuühendusele

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) pakub mittetulundusühendustele tasuta nõustamist

Pakume kodanikuühendustele ja -algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

  • eestvedajate inspireerimine
  • organisatsiooni asutamine
  • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
  • ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
  • ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
  • ühingu projektide nõustamine
  • organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine
Muud teenused:
  • koolituste ja teabepäevade korraldamine
  • konsultantide võrgustiku vahendamine
  • e-maili põhine teabe vahendamine uudiskirjades

HEAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Selleks jagab HEAK infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium ning Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Palume eelnevalt konsultatsioonile registreeruda MTÜde konsultantide juures.

Tutvu 09.09.2014 esitlusega HEAKi teenustest ja MTÜ rahastamise võimalustest mittetulundusühendustele.