Turism

HEAK koordineerib Harjumaa turismitegevusi ja aitab suunata turismi arengut.
Eesmärk on tutvustada Harjumaad kui huvitavat ja mitmekülgseid tegevusvõimalusi pakkuvat turismisihtkohta Tallinna ümber ning seeläbi suurendada oluliselt kogu Harjumaa külastatavust.

Kokkulepped ja üldised eesmärgid

Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Harju Maavalitsuse ja HEAK-i kolmepoolse kokkuleppe alusel loodi 2012. aasta jaanuaris HEAK-i juurde konsultant-turismikoordinaatori töökoht. Ülesandeks koguda ja vahendada  turismialast informatsiooni sise- ja väliskülalisele Harjumaa vaatamisväärsuste, muuseumide, majutus- ja toitlustusettevõtete, aktiivse puhkuse pakkujate, giiditeenuse osutajate ning kultuurisündmuste kohta.

Eesmärgiks  ühendada turismiga tegelejate jõupingutused maakonna kujundamisel nii sise- kui väliskülaliste lemmikkohaks  ning luua selleks turismiettevõtjate koostöövõrgustik.

Kõige olulisem on koordineeritud turismialane koostöö info kogumisel ja vahendamisel, mis loob eeldused lisandväärtusega toodete tekkeks, külastusmahu suurenemiseks väljaspool Tallinna ning külastusaja pikenemiseks. Suure tähtsusega on senisest tihedam omavaheline suhtlemine koolitus-, messi- ja muude ühistegevuste kaudu.