Kohalikule omavalitsusele

HEAK pakub Harju maakonna kohalikele omavalitsustele konsultatsiooni järgmistes valdkondades:

- projektid ja rahastusvõimalused
- arengukavad ja eelarvestrateegiad
- teostatavus- ja tasuvusanalüüsid
- avalike teenuste delegeerimine

 

HEAK osaleb aktiivselt Harju Maavalitsuse ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu partnerina maakondliku arengu kavandamise protsessis. Lisaks osaleb HEAK maakonna LEADER-tegevusgruppide töös. 

HEAK koondab infot maakonna omavalitsustele (sh KOV äriühingud ja sihtasutused) jagatud toetustest. SIIT leiad info perioodi 2000-2016 kohta seisuga 31. detsember 2016.