Kasulikud lingid

ETTEVÕTLUST REGULEERIVAD SEADUSED:

Äriseadustik - https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012014

Käibemaksuseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/127032012014

Tulumaksuseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/129032012028

Sotsiaalmaksuseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/104022011006

Töölepingu seadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012026

Võlaõigusseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011021

Tsiviilseadustiku üldosa seadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010012

Riigilõivuseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/129062012007

MUUD KASULIKUD LINGID:

www.eas.ee Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

mak.eas.ee maakondlike arenduskeskuste infovärav

www.emta.ee Eesti Maksu- ja Tolliamet

www.finance.ee vastused raamatupidamis- ja maksuküsimustele

www.kredex.ee Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus

www.krediidiinfo.ee krediidiinfo

www.maksumaksjad.ee maksualane info

mtr.mkm.ee majandustegevuse register

www.raamatupidaja.ee vastused raamatupidamisalastele küsimustele

www.riigiteataja.ee seadused

www.ettevotja.tallinn.ee Tallinna Ettevõtlusamet

www.inkubaator.ee Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

www.pria.ee Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet

www.kik.ee Keskkonnainvesteeringute Keskus

www.tootukassa.ee Eesti Töötukassa

www.adapter.ee ADAPTER on värav Eesti parimate teadus- ja arendusasutuste pakutavate teenuste, teadmiste ja arendusvõimaluste juurde