Teised suunad

Lisaks ettevõtetele ja kodanikuühendustele pakub HEAK teenuseid ka meie maakonna omavalitsustele ja turismi-, investortegevuse ning noorte ettevõtlikkuse valdkonnas tegutsejatele.

Kohalikele omavalitsustele pakub HEAK konsultatsiooni projektide, rahastusvõimaluste, arengukavade, eelarvestrateegiate, teostatavus- ja tasuvusanalüüside ning avalike teenuste delegeerimise osas.

HEAKi konsultant-turismikoordinaator kogub ja vahendab turimisalast informatsiooni sise-ja väliskülalistele Harjumaa vaatamisväärsuste, muuseumide, majutus- ja toitlustusettevõtete, aktiivse puhkuse pakkujate, giiditeenuse osutajate ning kultuurisündmuste kohta.

HEAKi investorkonsultant tegeleb investorpäringute ja -projektide genereerimisega läbi kontaktide ja koostöövõrgustike, korraldab koostöös Harjumaa omavalitsustega maakonda puudutavatele investeerimis- ja hanke päringutele vastamist ning on toeks nende menetlemisel jpm.

HEAKi noorte koordinaator tegeleb noorte ettevõtlikkuse arendamisega töötades nii otse noortega kui ka asutuste ja inimestega, kes tegelevad noortega.