SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev sihtasutus. Oleme toeks kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

HEAK pakub TASUTA nõustamisteenuseid:

  • ettevõtjatele
  • kodanikuühendustele
  • kohalikele omavalitsustele
  • turismivaldkonnas tegutsejatele
  • noortele ja noorte ettevõtlusvaldkonnas tegutsejatele

Korraldame infopäevi ja koolitusi, algatame ettevõtmisi, oleme partneriteks maakondlikes projektides.

SA HEAK kuulub Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku.

Meie head koostööpartnerid on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Töötukassa, Tallinna Ettevõtlusamet, Harjumaa Leader tegevusgrupid ja Kodukant Harjumaa.

H EAD

E DASIMINEKU

A LGUST

K OOSTÖÖS MEIEGA!

ÜRITUSED / KOOLITUSED

    Pole Üritused
Vaata kõiki üritusi