• Miks on enesejuhtimine üks isiksusliku …

• Miks on enesejuhtimine üks isiksusliku küpsuse põhilisi tunnuseid?
• Kuidas enda tunnete mõistmine aitab suurendada teadlikkust enda tegelikest vajadustest ning leida otsemaid teid nende rahuldamiseni?
• Kuidas vähendab tunnete mõistmine mentaalset vägivalda ning parandab seeläbi töökeskkonda ja omavahelisi suhteid meeskonnas?
• Miks on kasulik võtta vastutus enda tunnete eest?
• Kuidas emotsionaalne teadlikkus ja võimekus ennast juhtida suurendab meie mõjukust ja seeläbi edu läbirääkimistel, juhtimis ülesannet sooritamisel ja muudab meid üldiselt meeldivamaks inimeseks?
• Kuidas enda tundeid dekodeerida?
• Kuidas arendada endas adekvaatset eneseempaatiat (self-compassion)?
• Milline on lihtne, ent tõhus probleemilahendus mudel?
• Kuidas endast pingeid kiiresti maha laadida?