• Miks on enesejuhtimine üks isiksusliku …

• Miks on enesejuhtimine üks isiksusliku küpsuse põhilisi tunnuseid? • Kuidas enda tunnete mõistmine aitab suurendada teadlikkust enda tegelikest vajadustest ning leida otsemaid teid nende rahuldamiseni? • Kuidas vähendab tunnete mõistmine mentaalset vägivalda ning parandab seeläbi töökeskkonda ja omavahelisi suhteid meeskonnas? • Miks on kasulik võtta vastutus enda tunnete eest? • Kuidas emotsionaalne teadlikkus ja võimekus ennast juhtida suurendab meie mõjukust ja seeläbi edu läbirääkimistel, juhtimis ülesannet sooritamisel ja muudab meid üldiselt meeldivamaks inimeseks? • Kuidas enda tundeid dekodeerida? • Kuidas arendada endas adekvaatset eneseempaatiat (self-compassion)? • Milline on lihtne, ent tõhus probleemilahendus mudel? • Kuidas endast pingeid kiiresti maha laadida?

• Miks on enesejuhtimine üks isiksusliku küpsuse põhilisi tunnuseid?
• Kuidas enda tunnete mõistmine aitab suurendada teadlikkust enda tegelikest vajadustest ning leida otsemaid teid nende rahuldamiseni?
• Kuidas vähendab tunnete mõistmine mentaalset vägivalda ning parandab seeläbi töökeskkonda ja omavahelisi suhteid meeskonnas?
• Miks on kasulik võtta vastutus enda tunnete eest?
• Kuidas emotsionaalne teadlikkus ja võimekus ennast juhtida suurendab meie mõjukust ja seeläbi edu läbirääkimistel, juhtimis ülesannet sooritamisel ja muudab meid üldiselt meeldivamaks inimeseks?
• Kuidas enda tundeid dekodeerida?
• Kuidas arendada endas adekvaatset eneseempaatiat (self-compassion)?
• Milline on lihtne, ent tõhus probleemilahendus mudel?
• Kuidas endast pingeid kiiresti maha laadida?

EST