16. juuli 2019 uudiskiri vabaühendustele

Vaata taotluste tähtaegu ja infot 16.juuli uudiskirjast.

Ootame teid Arvamusfestivalil kaasa rääkima  arenduskeskuste korraldatud arutelul
Eurotoetused otsas?! Kas külamajast saab hotell?
10. augustil kell 12:00-13:30 Paide Keskväljakul.

Kas tulevikus saavad kogukonna majadest hotellid ning köökidest restoranid? Kas küla elanikud jäävad ilma kultuurimekadest ning kogukondlikest eestvedamistest? Omatulu teenimise võimekuse kasvatamine vabakonna seas on kodanikuühiskonna arengukava (KODAR) üheks eesmärgiks. Tulu teenimine on tekitanud erinevaid arusaamu ning seisukohti vabaühenduste endi, aga ka ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste ametnike seas. Enamlevinud eelarvamused omatulu teenimisest:

  • MTÜ ei tohi tulu teenida.
  • MTÜs tegutsedes tuleb kõike teha vabatahtlikult.
  • Kui MTÜ pakub teenust, siis toimub turu solkimine.
  • MTÜ ei tohi teenitud tulu kasutada, sest kuludele kehtivad erisoodustusmaksud.
  • MTÜ teenitud tulu tuleb aasta lõpuks ära kulutada.
  • Kui MTÜ teenib tulu, siis tal ei ole õigus toetustele.

Arutelul osalevad kogukonna esindaja ja poliitik Artur Talvik, Järva valla vallavanem Rait Pihelgas, väikeettevõtja Andri Arula ning vabaühenduste konsultant Külli Vollmer. Vestlust juhib ajakirjanik Märt Treier.

Kui sul on näiteid, kuidas teie ühendus tulu teenib ja kuhu investeerib või mis takistab tulu teenimist, tule osalema. Kui alles mõtlete teenuse arendamisele, osale ja saa teada, kuidas müütidega päriselt on!
Kui sa ei saa osaleda, aga tahad oma lugu teistega jagada, helista või kirjuta Küllile tel. 5114027, e-post: kylli@heak.ee.