Põnevad ühistegevused üle Eesti ja Sinu kodukohas!” – just nii kõlas 2013. aasta vabaühenduste Ühisnädala deviis. Nädala eesmärk oli professionaalse kolmanda sektori tutvustamine laiemale avalikusele ning uute liikmete sellesse värbamine. Samuti muuta kodanikuühiskonna tegevused nii maakonna kui ka riigi tasandil nähtavamaks. Ehk siis ulatada üksteisele käed või nagu vabakonnas võib-olla tihedamini öeldakse – võrgustuda.

HEAK korraldas Ühisnädala jooksul seitse sündmust ning reklaamis lisaks veel 14 Harjumaa ühenduste ettevõtmist.

Alljärgnevalt meie korraldatud sündmuste muljeid ja kokkuvõtteid:

Omavalitsusmajas toimus Tulevikulinnamäng, kus ühist nägemust Harjumaa tulevikust kujundasid noored ja omavalitsuste ametnikud. Mängu eestvedaja Lianne Ristikivi kommentaar: „Tulevikulinna mängu teeb eriliseks noorte ja ametnike koos tegutsemine. Harjumaa Tulevikulinna mäng tõestas veel kord, kuidas noorte lennukad ideed aitavad realistlikuks kujundada ametnike elukogemus ja praktilised teadmised. Mäng õpetas kindlasti nii noortele kui ametnikele koostööd ja kompromissi tegemist, kuidas arvestada üksteisega ning aktsepteerida erinevaid vaatenurkasid. Sellised noorte ja ametnike ühised arendusseminarid kohalikul tasandil võiksid omavalitsuste algatusel kindlasti saada harjumuspäraseks tööviisiks, et leida uuenduslikke lahendusi, aga ka suurendada kogukonna sidusust.“

Sakust pärit osalise Annete Trummi muljed: „Tulevikulinna mängul osalemine oli minu jaoks esmakordne kogemus. Kindlasti meeldis mulle see, kuidas inimesed olid paigutatud (noored ja vanemad inimesed koos). Mängul oli põnev etappidena ülesehitus. Otsustamine oli meie grupis tegelikult üpris raske, et leida just seda õiget ideed millele püsima jääda. Ma arvan, et see projekt on kasulik ja kui ka kõik ideed ei võida, siis jäävad need inimestele meelde ja keegi võib siiski ka midagi korraldama hakata. Ma arvan, et selliseid programme peaks veel olema või kui ongi, siis need kuidagi inimestele rohkem lähemale tuua, sest kui ma poleks kuulnud sellest mängust oma emalt, siis ei teaks ma arvatavasti siiani sellest mitte midagi. Aga nüüd, kui ma tean, mis see on ja kui ma kohal olen käinud ja kogemusi saanud, ütlen vaid, et see üritus on väga positiivne ja huvitav ning kindlasti väga tore kogemus ning kui see peaks korduma soovitan kõigil kindlasti osa võtta.“

26. detsembril toimus Maardu Gümnaasiumis Euroopa Parlamendi simulatsioon Epp Adleri juhtimisel. HEAKi venekeelsete MTÜde konsultant Jekaterina Gvirdžišvili vahendab osalenute muljeid: „Gümnaasiumi noored rõhutasid, et kui neile oleks samamoodi mängu formaadis seletatud teisi kodanikuõpetuse teemasid, siis oleks õppimine palju huvitavam, selgem ja lihtsam. Noored kogesid situatsioone, kus alguses on kõik arusaamatu ning pole millelegi toetuda, kuid hiljem tuleb selgus. Just nagu elus, kus midagi täpselt ette näha on raske.  Väärtuslik oli ka see, et paljud noored julgesid kindlalt väita, et tänu kogemusele said nad aru, mis valdkonnad ei sobi neile üldse ning millega nad tegeleda sooviks. Karjääriplaneerimise vaatevinklist see oli ülitähtis tulemus.“

Mõned päevad hiljem toimus Tallinnas venekeelsete vabaühenduste foorum, kus noorte töötoas prooviti foorum teatrit. Jekaterina räägib ka Tallinnas toimunust: „Tänu Foorum-teatri meetodile teadvustasid noored sügavamalt, et kõik algab endast – ainult läbi enda muutmise on võimalik ümber kujundada maailma enda ümber. See ei ole küll lihtne, kuid proovida võib! Märkamisväärne oli see, et töötoast võtsid osa nii Ida-Virumaa kui ka Tallinna noored ja tulemusena avaldati soovi suhtlemist jätkata. Korraldajad teevad kõike endast sõltuvat, et luua tingimusi selle initsiatiivi toetamiseks.“

Nädala raames toimus minu loo konkurss “Ma poleks iial arvanud, et mina/meie…..”. Esitatud tööd olid väga omanäolised ja parimaks valiti MTÜ Tuulekella esitud töö. Konkursi partneriks oli Microsoft Eesti, kelle poolt oli võitjale autasuks nutitelefon Nokia Lumia 620 ja mitmeid teisi auhindu. Loe lähemalt võidutöödest.

Harjumaa Aasta Tegijate valimine toimus viies kategoorias: Aasta Ettevõtja, Kodanikuühendus, Toetaja, Tegu ja Sädeinimene.

30. novembril toimus Keila Muusikakoolis foorum teemal “Iga väike tegu loeb”. Päev oli väga mitmekülgne ja vaheldusrikas. Päev algas tempoka Euroopa Parlamendi simulatsioonimänguga. Demokraatlike protsesside näitena sai valitud president. Anna Laido andis ülevaate kodanikuühiskonnast ja tulevikusuundadest ning Nohikud ratastel andsid praktilist nõu nutiseadmete kohta. Väikesed teod olid põhiteemaks ning oma tegusid tutvustasid Kristjan Otsmann Padise Teatajast ning Kase Käsitöö MTÜ naispere Lohusalust. Päeva juhtis HEAKi juht Demis Voss. Suur tänu Keila Muusikakooli juhile Adnres Teppole muusikaliste tervistuste eest ning noorele vabatahtlikule Triine Tammele, kes jäädvustas meie ürituse.

26. novembril toimus Kiviloo külamajas töötuba teemal „Külaelaniku, külaseltsi, külavanema roll külaelu arendamisel. Kes on meie huvide kaitsja?“ Maailmakohviku meetodil toimusid arutelud kolmes lauas, kus otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:

– Mida saab teha külaelanik, et elu külas ja koduvallas parem oleks?
– Mida saab teha külavanem/ külaselts, et elu külas ja koduvallas parem oleks?
– Mida saab teha kohalik omavalitsus, et elu külas ja koduvallas parem oleks?

Sündmuse korraldaja Anneli Kana sõnul olid uudsemad ideed, mis välja pakuti, järgmised:
–    Abista endast nõrgemaid, ole eestkostja neile, kes seda vajavad
–    Ära pea end ebaoluliseks, iga inimene on and, abista nende annetega, mis sul on
–    Pea oma koduküla esinduskoduks, arvesta küla üldise väljanägemisega
–    Kasuta teiste külaelanike teenuseid (andeid)
–    Kui oled ettevõtja, paku tööd oma küla elanikele
–    Külaseltsid peaksid olema dünaamilised, muutusteks valmis; juhatus roteeruv et kaasata rohkem inimesi
–    Külaselts/külavanem selgitab välja küla huvid ja seisab nende eest
–    Koostöö teiste seltside ja külavanematega
–    Külavanem innustab ja suunab külaelanikke ise tegutsema, soodustab initsiatiivi
–    KOV esindajate vahetu suhtlemine külaga- osalemine küla sündmustel, koosolekutel
–    Külades teadlikkuse tõstmine KOV toimimisest (volikogu, vallavalitsus)
–    Volikogude väljasõiduistungid külades

28. novembril toimus Ääsmäel töötuba teemal „Põlvkondadevaheline koostöö kogukonnas. Milline on ühisosa koostegutsemises?“ Taaskord arutleti kolmes lauas ning otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:

– Mida saan mina ise teha, et elu kogukonnas parem oleks?
– Mida saavad teha minust nooremad, et elu kogukonnas parem oleks?
– Mida saavad teha minust vanemad, et elu kogukonnas parem oleks?

Ja lahendused olid järgmised:
–  Aktiivne ellusuhtumine, kodust välja tulemine, suhtlemine
–  Kaasata erinevas vanuses inimesi- erinevad mõtted, kogemused
–  Vastastikune huvi ja avatus, lugupidamine, tolerantsus
–  Jagama oma oskusi – noored vanematele, nt IT alal;  vanemad inimesed võiksid pakkuda vaheldust hõivatud noortele (lapsehoiuteenus jmt)

Mõlemas töötoas tekkisid elavad arutelud, kuidas kodukoha elu aktiivsena hoida ja ise panustada. Omavahel said kokku erinevate piirkondade esindajad. Ääsmäe töötoa tegi eriti põnevaks noortekeskuse noorte osalemine – koos olid algklasside lapsed ja pensionäride ühenduse memmed. Lisaks küla- ja kogukonnaelu teemadele jõuti arutleda ka pereväärtuste üle. Peamise probleemina toodi välja, et tänapäeva peres ei suhelda omavahel piisavalt. Vahetame vaid infot, kuidas läks ja mida teinud oleme.

 

Toetajad: