Toimus lõimumise häkaton

24-25.novembril Integratsiooni Sihtasutus ning Kultuuriministeerium korraldasid Lõimumise häkatoni, kus osales samuti 2 võistkonda, keda oma nõu ning suunamisega natuke toetas ka HEAK! Võitjad on selgunud! Tänu toredatele mentoritele, kes esitasid vahest keerukaid küsimusi, 4 meeskonda said kõige paremini arendada enda mõtteid ning vormistada neid projektidesse. MTÜ Youth Club Active ning MTÜ Youth progress, keda eriti toetas HEAK, said enda ideede realiserimiseks rahalist preemiat!

Õnnitleme teisi võitjaid ning soovime kõigile edu projektide ellu viimisel!