SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev sihtasutus. Oleme toeks ettevõtetele, kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele ja aktiivsetele kodanikele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

Tegeleme igapäevaselt ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste TASUTA nõustamisega. Korraldame koolitusi, algatame ja oleme partneriteks maakondlikes projektides.

SA HEAK kuulub Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku.

Meie head koostööpartnerid on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Töötukassa, Tallinna Ettevõtlusamet, Harju Maavalitsus, Harjumaa Leader tegevusgrupid ja Kodukant Harjumaa.

H EAD

E DASIMINEKU

A LGUST

K OOSTÖÖS MEIEGA!

EST