Algas vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm

Algas vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm. Kokku osaleb esimeses programmis kümme Harjumaa vabaühendust 20 osalejaga. Programm koosneb kümnest moodulist, mis sisaldab nii koolituspäevi, õppereisi, praktikat ja mõju hindamist. Programmi jooksul valmib ühendustel äriplaan.

Programm saab teoks tänu meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm” tegevuste elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.