Alustava ettevõtja baaskoolitusele registreerimine on avatud

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks. Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (56 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid teemasid:

  • Strateegiline planeerimine väikeettevõttes
  • Turundus ja müük
  • Finantsjuhtimine ja -planeerimine
  • Juhi roll, enese ja meeskonna juhtimine

Täiendav info ning koolitusele registreerimine:

https://www.heak.ee/ettevotjale/alustavale-ettevotjale/alustava-ettevotja-baaskoolitus/