Alustava ettevõtja baaskoolitus

EESMÄRK: Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

SIHTGRUPP: alustav ettevõtja

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, osalejate arv koolitusgrupis on piiratud

TOIMUMISE KOHT: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ruumides (Sirge 2, Tallinn; Google link: https://goo.gl/maps/jfCmoBoMWgGABdWDA)

OSALUSTASU: 80€, mis sisaldab koolitusel osalemist, koolitusmaterjale ja kohvipause

KOOLITUSE ÜLESEHITUS

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva. 7 päeva (56 akadeemilist tundi) keskendume õppetööle, millele lisandub 1 päev äriplaanide kaitsmiseks. Koolitus on üles ehitatud alljärgnevate moodulite kaupa:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes (2 päeva)

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine (2 päeva)

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

III moodul: Turundus ja müük (2 päeva)

 • Turundusuuringud
 • Turundustööriistad ja -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

IV moodul: Enese- ja meeskonna juhtimine (1 päev)

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid

Äriplaanide kaitsmine (1 päev)

 • Äriplaanide esitlus ja tagasiside

MEETODID

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid ja kogemuste vahetamist.

ÕPIVÄLJUNDID

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus kaardistatakse kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

KOOLITUSE TOIMUMISE KUUPÄEVAD

Harjumaal toimuvad eestikeelsed koolitused alljärgnevatel alguskuupäevadel:

 • 19.03.2019 (teisipäev), registreerimine on lõppenud
 • 05.04.2019 (reede), registreerimine on lõppenud
 • 03.09.2019 (teisipäev), registreerimine on lõppenud
 • 12.10.2019 (laupäev), registreerimine on lõppenud
 • 24.10.2019 (neljapäev), registreerimine on lõppenud

VENE ÕPPEKEELEGA KOOLITUSED

Lisaks eestikeelsetele koolitustele, toimuvad Harjumaal ka vene õppekeelega koolitused alljärgnevatel kuupäevadel:

 • 18.04.2019 (neljapäev), registreerimine on lõppenud
 • 06.09.2019 (reeede), registreerimine on lõppenud
 • 02.10.2019 (kolmapäev), registreerimine on lõppenud

KOOLITUSGRUPID

Koolitusel osalejad valitakse välja ankeedil esitatud andmete alusel. Koolitusgruppide suurused on limiteeritud ning grupp pannakse kokku, kui osalejaid on vähemalt 16. Osaleja valik tehakse kollegiaalselt esitatud andmete alusel. Osalejate valik tehakse 12 päeva enne koolituse algust ning osalejatele antakse esimesel võimalusel valikust teada.

Koolitusgrupp käib koos samal nädalapäeval ehk kui on märgitud näiteks teisipäevane grupp, toimub koolitus igal teisipäeval 8 nädalat järjest.

KOOLITAJAD

Koolitajad on oma valdkonna professionaalid, omades kõrgemat erialast haridust või pikaaegset kogemust koolitatavas valdkonnas. Mitmed koolitajad on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses töötavad ettevõtluskonsultandid. Täpsem koolitajate valik tehakse koolitatavatele teatavaks hiljemalt esimese mooduli esimesel koolituspäeval.

KOOLITUSE MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 80 eurot. Koolituse kohta esitatakse Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt arve, mis kuulub tasumisele hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

Koolituse maksumus sisaldab lisaks suurepärastele koolitustele ja koolitusmaterjalide ka kohvipauside maksumust. Lõunasöök on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu. Omaosalus kuulub tasumisele ühes osas enne koolitust. Omaosalus ei kuulu tasaarveldamisele, kui osaleja ei saa sõltumata põhjusest mõnel koolituspäeval osaleda või osaleja katkestab õpingud.

Peale koolitusele registreerumist palun märgi kindlasti koolitus ka enda kalendrisse, et juhul kui Sind valitakse, oleksid selleks aja planeerinud ning saaksid sujuvalt koolitusgrupiga liituda.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTAVAD DOKUMENDID

Koolituse läbimisel ning äriplaani kaitsmisel väljastatakse osalejatele tunnistus vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (KKK)

 • Mille alusel tehakse osalejate valik?

Osalejate valik tehakse registreerimisel esitatud andmete alusel. Üldjuhul on osalejaid olnud rohkem, kui koolitusruumis kohti. Palun mõtle ning kirjelda pikemalt kui paari sõnaga enda äriideed ning seda, miks just Sina peaksid koolitusele saama.

 • Kas koolitus täidab Eesti Töötukassa „Ettevõtluse alustamise toetuse“ koolituse nõuded?

Jah, „Alustava ettevõtja baaskoolitus“ täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõuded.

 • Kas Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner?

Jah, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on Töötukassa koolituskaardi partner.

 • Mida koolituse maksumus sisaldab?

Koolituse maksumus sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ning kohvipause. Lõunasöök on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu.

 • Millised võimalused on lõunasöögiks?

Lõunasöögiks on mitmeid võimalusi, näiteks jalutada koos mõnda lõunasööki pakkuvasse kohvikusse või sõita autoga mõnda kaugemasse kohta või võtta söök kodust kaasa.

 • Mis kell koolitus algab?

Koolitus algab igal päeval kell 9:00 ning lõpeb 17:00. Lõunapausiks on planeeritud 60 minutit ning koolitus sisaldab mitmeid liigutamise ja kohvipause.

LISAINFORMATSIOON

Isikuandmete töötlemise põhimõtetega palun tutvu SIIN. Õppekorralduse alustega on võimalik tutvuda SIIN ning koolituse kvaliteedi tagamise alused on kirjeldatud SIIN.

Kui Sul on koolituse kohta midagi täiendavalt uurida, palun kirjuta või helista julgesti.

Priit Kuuskme
Ettevõtluskonsultant
Mob: +372 512 3215
Email: priit[ät]heak.ee

EST