Mentorklubi on ürituste sari, mis on suunatud mentorliikumise arendamisele Harju maakonnas. Mentorklubi eesmärgiks on pakkuda tuge ja julgustust alustavatele väikeettevõtjatele, saada uusi teadmisi koolitustel ning õppida mentorite kogemustest, et tagada oma ettevõtte jätkusuutlik areng.

Sihtrühm: 1-3 aastat tegutsenud väike- ja keskmise suurusega ettevõtted.

Mentorklubi pakub osalejale heatasemelisi koolitusi ning motiveerivaid kohtumisi mentorite ja teiste alustavate ettevõtjatega. Kuna mentoriteks on kogenud ettevõtjad ning oma ala spetsialistid, on klubikohtumised hea võimalus mentoriga koostööd tehes uusi eesmärke seada, jõuda värskete ideedeni, koostada tegevusplaan seatud eesmärgini jõudmiseks. Lisaks osaleda mitmetel ettevõtlusalastel koolitustel, luua väärtuslikke kontakte teiste alustavate ettevõtjatega ja tunda, et teete ettevõtjana olulist asja.

Mentorklubi on hea võimalus tutvustada oma ettevõtet, laiendada ning arendada suhtevõrgustikku.

Mentorklubi hooaeg 2019/20

Mentorklubi hooaeg 2018/2019

Mentorklubides on võimalik osaleda ka teistes maakondades, üle-eestilise mentorklubi kavaga saab tutvuda siin.

Mentorklubi tegevust rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond