Investorteeninduses pakub HEAK järgmisi teenuseid ja tuge:

  • investorpäringute vahendamine ja hankimine;
  • kohalikele omavalitsustele investortegevustes toe ja abi pakkumine;
  • investeerimisvõimaluste andmebaasi haldamine ja info vahendamine;
  • investoritele suunatud infomaterjalide ettevalmistamine ja levitamine;
  • investorite, investeerimis- ja vahendusorganisatsioonide ning investeeringutest huvitatud ettevõtjate kontaktvõrgustike loomine;
  • investeerimiskeskkonna ja -kliima parendamise ettepanekute väljatöötamine, vastavate arendusprojektide käivitamine ning nendes osalemine.

HEAK toetab koostöös EAS-ga potentsiaalseid investoreid vajaliku informatsiooni ning igakülgse asjaajamistoega.

Viited kodulehtedele: www.investinestonia.com, www.investinharju.eu ning www.investinraplamaa.com

Regionaalsete investorteemaliste küsimuste ja teemadega tegeleb peale EAS-i ka 4 regionaalset investorkonsultanti, kes aitavad maakondlikel arenduskeskustel ja kohalikel partneritel meelitada ligi uusi ettevõtteid.

Harjumaa ja Raplamaa regioonide ühine investorkonsultant on:

 

Anneli Hansen

Tel: +372 502 3379

E-mail: Anneli.Hansen@eas.ee

 

Regionaalset investortegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.