Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on kaardistanud erinevad ettevõtlusvõrgustikud:

Organisatsioon Põhisõnum*

STARTUP VÕRGUSTIK

Startup Estonia Startup Estonia programm on iduettevõtete arendamisele suunatud teenuste kogum, mis aitab startupil ehk iduettevõttel läbida teekond alates ideest kuni laiapõhjalise kasvu saavutamiseni võimalikult lühikese aja jooksul. Programmi tegevusi viib ellu Sihtasutus KredEx
ALTERNATIIVRAHASTUS
Alternatiivrahastuse võimalused Euroopas Ühis- ja alternatiivrahastuse võimalused Euroopas
Fundwise Osaluspõhine ühisrahastusplatvorm, mis on mõeldud ettevõtjatele ja investoritele.
Investly Arvete rahastamine ettevõtetele
ESTBAN Eesti Äriinglite võrgustik, mis on katusorganisatsioon äriinglitele ja äriinglite gruppidele, mis otsib investeerimisvõimalusi Eestis ja lähiregioonides.
Prototron Prototron pakub 10,000 € suurust rahastust ja nõustamist nutikate ideede, leiutiste, vidinate ja lahenduste teostamiseks, et teha meie igapäevane elu lihtsamaks, paremaks, mugavamaks.
VEGA FOND VEGA FOND on teaduspõhiste äriprojektide arendamiseks mõeldud rahastu, mis toetab:
– tudengeid ja teadlasi kõikidest valdkondadest,
– projekte, mis omavad laiahaardelisemat äripotentsiaali,
– teadmismahukate teenuste arendust ja töötavate prototüüpide ehitamist.
SmartCap SmartCap valitseb riiklikku fondifondi, mille vahendid investeeritakse Eesti varase faasi riskikapitalifondidesse
ESTVCA ESTVCA eesmärk on välja arendada jätkusuutlik ja atraktiivne ökosüsteem ettevõtjate, fondijuhtide ja institutsionaalsete investrite jaoks, et suurendada uuenduslike ja suure kasvupotentsiaaliga ettevõtjate väljundit Eesti majanduses.
Ambiend Sound Investments Pikaajalised investeeringud seemne faasis olevatele ambitsioonikatele tehnoloogia ettevõtetele
BaltCap BaltCap on Balti riikide era- ja riskikapitaliettevõte, mis investeerib läbi investeerimisfondide kasvule suunatud Baltimaade ettevõtetesse ning finantseerib ettevõtete väljaoste.
BPM Capital BPM on vahefinantseerimisvahendi pakkuja Baltikumi ja Poola turgudel, eesmärgiga toetada kogenud juhtide jõupingutusi kasvada ja laiendada oma ettevõtteid.
Karma Ventures Karma Ventures investeerb Euroopa varase ja kasvufaasi idufirmadesse
Livonia Partners Livonia Partners on investeerimismeesond asukohaga Baltikumis. Praegu hallatakse Livonia Partners Fund I-st, mis investeerib 70 miljon EUR Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete omakapitali. Fondi investorid on kohalikud ja rahvusvahelised institutsionaalsed investorid nagu pensionifondid, kindlustusseltsid ja arengut finantserivad institutsioonid
United Partners United Partners (UP) on sõltumatu investeerimispank, mis loodi aastal 2003. Ettevõte asub Tallinnas ja selle põhitegevuseks on:
(1) ettevõtete finantsalane nõustamine,
(2) otseinvesteeringud,
(3) varahalduse teenused ja
(4) kinnisvaraarendus.
Piirkond, kus ettevõte tegutseb, hõlmab Baltikumi, Venemaad kui ka CEE riike üldiselt. Ajalooliselt on fookuses olnud finantsteenused, logistika, kinnisvara, energia, tehnoloogia ja jaemüük.
Invesco Finance Investeerimisfirma, mis otsib alati uusi võimalusi
Up Invest Up Invest on eraomandis olev investeerimisfirma, mis keskendub tervishoiule, meediale, jaemüügile, kinnisvarale ja Cleantech investeeringutele kõigis kolmes Balti riigis ja Soomes.
CrowdEstate Crowdestate on kinnisvara rahastamisele keskendunud ühisinvesteerimise keskkond
EstateGuru EstateGuru.eu on hüpoteegiga tagatud laenude ja kinnisvarainvesteeringute vahenduskeskkond Eestis. Tegemist on kinnisvaraprojektide ühisrahastuskeskkonnaga, kus ettevõtted saavad taotleda finantseerimist kinnisvara arendusprojektidele
Funderbeam Funderbeam on esmane ja teisene turg varajases staadiumis startup investeeringutele. See muudab kasvukapitali vahendamise üle piiride lihtsamaks nii saajale kui andjale ilma ebaoluliste vahendajateta. Kontorid asuvad Eestis, Suurbritannias ja Horvaatias
Finora Capital Finora Capital pakub hüpoteeklaenu ehk laenu kinnisvara tagatisel, faktooringut ning järelmaksu
Capitalia Capitalia on keskendunud väike ja keskmise suurusega ettevõtetele pakkumaks kättesaadavaid laene, mis toimivad lisarahastusena või alternatiivina pangalaenule
SVEA Finance Arvete ost
Faktooring
Järelmaksu finantseerimine
FACTOR FINANCE OÜ Faktooring
Inwise Inwise pakub investoritele pankade faktooringuteenuse asemel võimalust investeerida lühiajaliselt ja mõõdetava riskiga ettevõtete rahavoogu, ostes viimaste poolt oma klientidele väljastatud müügiarveid. See võimaldab saada oma lühiajalistelt (30 – 60 päeva) investeeringult head tootlust ja finantskindlust.
Estonia Angel Investors Äriinglid (isikud)
Cresco Riskikapital. Cresco investeerib oma vahendeid hoolega valitud ettevõtetesse ja eriolukordadesse
Investoriteliit Investoriteliit.ee eesmärk on koondada väikeinvestoreid ja teadvustada investoritele, et ka alustavatesse ettevõtetesse on võimalik investeerida. Investeerida just nende varases arengufaasis.
SWIST Bankers Riskikapitali kaasamine
RAHVUSVAHELISED KAUBANDUSKOJAD
Soome-Eesti Kaubanduskoda Soome-Eesti Kaubanduskoda FECC on suurim Eestis tegutsevatest rahvusvahelistest kaubanduskodadest.
Kaubanduskoja eesmärgiks on aidata ettevõtjatel luua kontakte FECCi liikmetega ja teiste kaubanduskodadega ning Eesti ühiskonnas laiemalt. Oleme oma liikmetele oluliseks infoallikaks majanduslikel ja ühiskondlikel teemadel
Rootsi Kaubanduskoda Eestis Rootsi Kaubanduskoja (SCCE) üheks peamiseks ülesandeks on luua keskkond võrgustumiseks ja informatsiooni vahetamiseks. SCCE loob kohtumispaiga oma liikmetele, korraldades nii ärile keskenduvaid tegevusi kui ka sotsiaalseid sündmusi ja sporditurniire
AmCham Estonia / Ameerika Kaubanduskoda Eestis AmCham Estonia on mittepoliitiline mittetulundusühing ettevõtete juhtidele, kes on huvitatud:
– kaubavahetuse hõlbustamisest USA ja Eesti vahel
– investeeringute suurendamisest Eestis
– suhete arendamisest sobivate äripartneritega nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil
Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus Saksa-Balti Kaubanduskoda on Teie esimeseks kontaktiks Eestis, Lätis ja Leedus. Ühise katuse all pakutakse erinevaid teenuseid turule sisenemiseks ja laienemiseks.
Briti Eesti Kaubanduskoda Briti-Eesti Kaubanduskoda (BECC) pakub oma liikmetele ja laiemale ringkonnale teavet ja kontaktide loomise võimalust, annab olulist infot Eesti kui ettevõtluskeskkonna kohta, korraldab seminare ja konverentse ning kaubandusreise nii Eestisse kui ka Eestist välja, toetab heategevust, edendab stipendiumite kaudu kõrghariduse omandamist ning teeb tihedat koostööd oluliste partneritega nagu EAS, Briti Saatkond ja teised.
Norra-Eesti Kaubanduskoda Norra-Eesti Kaubanduskoda (NECC) aitab lihtsustada professionaalset võrgustumist, korraldab huvitavaid seminare, varustavad liikmeid huvi pakkuva informatsiooniga nii Eesti ja Norra kohta.
Austria kaubandusesindus Tallinnas www.advantageaustria.org on Austria välismaise äritegevuse ametlik veebiportaal. See tutvustab Austria ettevõtteid, mis spetsialiseeruvad ekspordile ja impordile ja loob märkimisväärseid ärivõimalusi.
Hispaania-Eesti Kaubanduskoda Sellel leheküljel ei kuvata midagi avalikult, kuid on välja toodud selle mõttega, et organisatsioon kui selline eksisteerib.
Hollandi äriklubi Hollandi Äriklubi on Hollandiga kontakte omavate Eesti ettevõtjate ja professionaalide ühendus. Äriklubi eesmärk on luua oma liikmetele võrgustik neist kogenud isikutest, kellel on praktiline ärikogemus Eestis või Hollandiga. Erinevaid üritusi korraldatakse aastaringselt.
Taani-Eesti Kaubanduskoda Taani-Eesti Kaubanduskoja eesmärk on arendada majandussuhteid Taani ning Eesti vahel erinevate ürituste organiseerimise ja infovahetuse kaudu. Klubi üritustel on võimalus kogemusi vahetada, arutleda ühist huvi pakkuvatel teemadel ning lihtsalt omavahel suhelda. Klubi liikmeskond koosneb nii Taani osalusega ettevõtete töötajatest kui ka teistest üksikisikutest, kes on huvitatud Taani ja Eesti vahelistest ärisuhetest.
Eesti Leedu Laubanduskoda Eesti Kaubanduskoda Leedus. Kaubanduskojaga on oodatud liituma kõik ettevõtted, kes juba omavad ärihuvisid Leedus või kavandavad siseneda Leetu kui uuele turule
Eesti-Rootsi Kaubanduskoda Eesti-Rootsi Kaubanduskoja eesmärk on toetada ja arendada ärisuhteid Eesti ja Rootsi vahel. Selleks pakub koda oma võrgustikku ning korraldab seminare, konverentse ja töötubasid. Lisaks aitab koda leida vajalikke ärikontakte nii Eestis kui Rootsis. Liikmetele pakutakse soodustusi oma partneritelt.Eesti-Rootsi Kaubanduskojaga tasub liituda selleks, et saada osa liikmetele pakutavatest võrgustikuüritusest ja informatsioonist ning soodustustest, mis teevad Rootsi turule sisenemise lihtsamaks ning soodsamaks.
EICC – Eesti-Itaalia Kaubanduskoda Kaubanduskoja missiooniks on Eesti ja Itaalia vaheliste vahetuste reklaamimine kaubanduslikul, turismi ja kultuuritasandil. Mittetulundusühing varustab abiga Itaalia firmasid, kes tegelevad Baltikumis ja Eesti firmasid, kes on huvitatud ekspordist Itaalia turule.
Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti ICC Eesti liikmeks astudes saab ettevõtja automaatselt ICC WBO liikmeks, olles osa globaalse ulatusega organisatsioonist, mis seisab rahvusvahelise ärikeskkonna arendamise eest, hõlmates laia tegevusala vaidluste lahendamisest kuni korruptsiooniga võitlemise ja seadusloome ettepanekuteni. ICC liikme staatus on ettevõtjale rahvusvaheliseks usaldusväärsuse tunnistuseks.
TOETUSED/ VÕLAKOHUSTUSTE TAGAMINE
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.
Eesti Töötukassa Eesti Töötukassa korraldab ning viib ellu tööpoliitikat. Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi (kuni 4474 eurot), mille eesmärk  on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.
LEADER-toetusprogramm LEADER . Eestis tegutseb hetkel kokku 26 kohalikku tegevusgruppi. Tegevusgrupid korraldavad oma piirkonnas LEADER meetme projektitoetuste taotluste vastuvõttu kohaliku arengu strateegia elluviimiseks.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus KIK põhitegevus on rahastada keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF), Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ning rakendada rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodimüük ja toetuste vahendamine). Samuti saab taotleda sihtotstarbelist keskkonnalaenu soovitud projekti elluviimiseks.
Prototron Prototron pakub 10,000€ suurust rahastust ja nõustamist nutikate ideede, leiutiste, vidinate ja lahenduste teostamiseks, et teha meie igapäevane elu lihtsamaks, paremaks, mugavamaks.
Sihtasutus KredEx Pakub lahendusi alustavatele, kasvavatele ning ennast juba tõestanud ettevõtetele, tagades investeeringuid, mis aitavad ettevõtetel kiiresti areneda.
Maaelu Edendamise Sihtasutus Maaelu Edendamise Sihtasutuse tegevused on maaettevõtjatele võlakohustuste tagamine, laenamine, maaelu maine kujundamine.
NÕUANDED JA SEADUSANDLUS
Maakondlikud Arenduskeskused Maakondlikud Arenduskeskused on kõigis maakondades paiknevad arendusorganisatsioonid, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, alustavatele ja tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.
Eesti Töötukassa Eesti Töötukassa korraldab ning viib ellu tööpoliitikat. Tööandjatele pakub Eesti Töötukassa töövahendusteenust ning  teenuseid vähenenud töövõimega inimese tööandjale.
Tööinspektsioon Tööinspektsioon aitab kaasa töövõimet hoidva töökeskkonna loomisele ning ausale konkurentsile. Tegevusvaldkonnad: töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes;  töösuhted, töövaidlused.
Eesti Patendiamet Patendiamet tegeleb õiguskaitse andmisega patentidele, kaubamärkidele, kasulikele mudelitele, tööstusdisainilahendustele, geograafilistele tähistele ja mikrolülituste topoloogiatele. Patendiamet korraldab regulaarselt seminare/õppepäevi eesmärgiga tõsta ettevõtjate intellektuaalomandialast teadlikkust.
Tarbijakaitseamet Tarbijakaitseameti esmaülesandeks on tarbija seaduslike õiguste kaitsmine ning tarbijate huvide esindamine.
Eesti Standardikeskus MTÜ Eesti Standardikeskuse teenused: Standardite müümine, Standarditega tutvumine ja lugemine, Standardite uuenduste kohta info avaldamine, standardi koostamine, koolitused jne
Majandustegevuse register Majandustegevuse register on andmekogu, mille ülesanne on võimaldada teatamis- ja loakohustusega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist
Maksu- ja Tolliamet Maksu- ja Tolliamet tegeleb riigitulude haldamise, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamise ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega. Ettevõtlustegevusega seotud maksud, aktsiisid, tollimaksud, kaubavahetus, hasartmängud.
Tehnilise Järelevalve Amet Tehnilise Järelevalve Ameti eesmärgid ja tegevussuunad on ohutuse suurendamine, teenuste ja toodete usaldusväärsuse tõstmine, piiratud ressursi kasutuse korraldamine
Veterinaar-ja Toiduamet Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis korraldab veterinaariat, toidu- ning söödaohutust, turukorraldust, loomakaitset ja põllumajandusloomade aretust reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist ja  teostab nende nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.
Ettevõtluse alustamine erinõuetega tegevusalal Ettevõtte asutamisel tuleb teil arvestada sellega, et on olemas erinõuetega tegevusalad, millel tegutsemiseks peate taotlema tegevusluba (loakohustus) või esitama majandustegevusteate (teatamiskohustus). Rohkem infot
ERIALA VÕRGUSTIKUD
Erialaliidud Kõik Eesti erialaliidud eesti.ee lehel
Ehitusala erialaliidud Ehitusala erialaliidud Eestis
Kompetentsikeskused  Loodud kompetenrsikeskused Eestis
Inkubaatorid
Kõrgkoolid Kõrgkoolid Eestis
* Info on pärit vastavalt kodulehelt või avalikest allikatest ja HEAK ei vastuta selle sisu õigsuse eest. Lähema info saamiseks tutvuge organisatsiooni kodulehega (lingid vasakus tulbas)

Koostatud jaanuar 2017

Kui leiate, et Teie organisatsioon/ettevõte peaks samuti ülalolevas tabelis kajastatud olema, siis palun andke meile sellest teada aadressil info[ät]heak.ee