Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus pakub nõustamist kriisis väikeettevõtjatele. Nõustamisteenusel on kaks eesmärki:

  • Aidata ettevõttel kriisist väljuda elujõulise ja jätkusuutlikuna
  • Päästa ettevõtte juht läbipõlemisest kui ettevõtet pole võimalik päästa

Nõustamine baseerub kahel Euroopa riikides testitud väga sarnasel metoodikal: Early Warning ja Restart. Neist esimene on suunatud kriisi ennetamisele ja teine kriisi langenud ettevõtjate aitamisele ettevõte uuesti kasumlikuks muuta, vajadusel muutes äriplaani ja ärimudelit. Taanis analüüsiti aastatel 2010 – 2011 Earaly Warning nõustamisprogrammi läbinud ettevõtteid. Analüüsist selgus, et programmi tulemusel laekus maksudena riigile 2,9 miljonit euro, mis oleks ettevõtete pankroti korral laekuma jäänud. Programmi kaudsed positiivsed mõjud olid säilinud töökohad ja töö kaotusest vähem stressi kogukonnas.

Millisel juhul võivad ettevõtjad pöörduda Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poole, et saada kriisinõustamist?

  • Tegemist on ettevõtlusalaste raskusetega ehk probleemid on seotud tegutseva ettevõttega. Tegutsevaks ettevõtteks loetakse ettevõtet, kus on tööl vähemalt üks täiskohaga töötaja ja töötajatele makstud töötasu on vähemalt 80% piirkonna keskmisest palgast. Probleemi ilminguteks võivad olla: käibe langus, negatiivne rahavoog, likviidsusprobleemid, muutunud konkurents või turu olukord jms.
  • Ettevõtte vastu ei ole algatatud pankroti või saneerimise protsessi.
  • Ettevõtte või ettevõtte omaniku vastu ei ole algatatud kriminaaluurimist.

Kõikidele pöördujatele tagatakse konfidentsiaalsus. Ettevõtet on võimalik päästa ja kasumisse tuua vaid siis kui võlausaldajad ei ole pankrotimenetlust alustanud ning töötajad ei ole veel lahkunud. Võta meiega ühendust enne kui asi on täielikult kontrolli alt väljunud!

Kui ettevõte on jõudnud seisu, kus seda ei ole võimalik päästa, aitab korrektne ja seadustest lähtuv ettevõtte pankrot päästa ettevõtja depressioonist ning võimaldab eluga edasi minna. Väidetavalt on USA president Donalt Trump lõpetanud vähemalt kuus ettevõtet tegevuse pankrotiga. näeme, et see pole taksitanud tal olla valitud mõjuvõimsaima riigi presidendiks.

Ettevõtte kriisist välja toomine ega selle lõpetamine pole lihtne. Tsiteerides Winston S. Churchill „Mul ei ole pakkuda muud kui verd, vaeva, pisaraid ja higi.“, aga kui te olete selle protsessi läbi teinud, siis aastaid hiljem saate ilma häbita oma sõpradele ja äripartneritele silma vaadata.

Kirjuta meie e-postile restart@heak.ee ning konsultant võtab sinuga ühendust.