KRIISIS ETTEVÕTTE NÕUSTAMISE PROTSESS NÄEB VÄLJA JÄRGMISELT

DIAGNOSTIKA

Kõik algab ettevõtja pöördumisest Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poole. Esmalt viib konsultant läbi diagnostika. Diagnostika tulemusel annab konsultant soovituse kuidas edasi liikuda. Võimalikud on kolm varianti:

  • Ettepanek ettevõte päästa. Selle ettepaneku eeltingimusteks on: (i) tegemist on tegutseva ettevõtte probleemidega; (ii) probleemid ei ole tekkinud ettevõtja pahatahtlikust või kriminaalsest käitumisest; (iii) konsultandi hinnangul on tõenäoline ettevõtte kriisist välja toomine; ja (iv) ettevõtja võtab vastutuse ettevõtte päästmise protsessi panustada.
    *Pane tähele: vastutus ettevõtte päästmise eest jääb ettevõtjale. Konsultandi ja mentorite roll on ettevõtjat selles aidata.
    Ettevõtja ja konsultandi ühise otsuse puhul ettevõte päästa sõlmitakse nõustamiskokkulepe.
  • Ettepanek ettevõte likvideerida. Likvideerimise ettepanek tehakse juhul, kui ilmneb üks järgnevatest tingimustest: (i) konsultandi hinnangul on ettevõtte kriisist välja toomine ebatõenäoline; või (ii) ettevõtja ei võta vastutust osaleda ettevõtte päästmises.
    *Pane tähele: Juhul kui konsultant teeb ettepaneku ettevõte likvideerida, on ettevõtjal õigus teha teistsugune otsus. Sellisel juhul nõustamiskokkulepet ei sõlmita.
  • HEAK ei tegele konkreetse kliendiga. Selle otsuse põhjusteks on: (i) tegemist ei ole tegutseva ettevõtte probleemidega vaid näiteks eraisiku rahaliste raksustega; (ii) ettevõtte probleemid on tekkinud ettevõtja pahatahtliku või kriminaalse tegevuse tulemusel; (iii) ettevõtja ei ole koostöövalmis ning ei võta vastutust järgneva protsessi läbiviimise eest; või (iv) ettevõtja otsustab ettevõtte päästmise kasuks, ehkki konsultant tegi ettepaneku ettevõte likvideerida.

KRIISIST VÄLJUMINE

Kriisist väljumise protsessi kaasatakse lisaks HEAK konsultantidele ka mentorid. Mentoriks võivad olla näiteks teised ettevõtjad või mõne konkreetse valdkonna eksperdid. Eesmärgiks on tuua ettevõte seisu, kus sellel on positiivne rahavoog ja ettevõte on jooksvas kasumis. Selle seisu saavutamiseks võib olla vajalik ettevõte osade tegevusalade sulgemine ja laienemisplaanide edasilükkamine. Kriisist väljumise protsessi saab jagada 4 sammuks.

Esiteks, kriisi stabiliseerimise tegevuskava koostamine. Ettevõtja, keda nõustavad HEAK konsultant ja vajadusel mentor, koostab plaani, kuidas peatada kriisi süvenemine. Rahvatarkus ütleb, esimene asi mida on vaja teha, kui avastad ennast sügavast august, on lõpetada kaevamine. Kriisi stabiliseerimise tegevuskava eesmärk on tagada, et asjad ei läheks hullemaks.

Teiseks, kriisi stabiliseerimise tegevuskava ellu viimine. Ettevõtja, keda nõustavad HEAK konsultant ja vajadusel mentor, alustab kriisist väljumise tegevuskava ellu viimist. Kuna olukord võib muutuda, vaadatakse koostatud tegevuskava perioodiliselt üle. Ettevõtja peab olema valmis tegema kiiresti raskeid ja ka valusaid otsuseid. Kaasa arvatud töötajate ja palkade vähendamine.

Kolmandaks, kriisist väljumise tegevuskava koostamine. Kui kriis õnnestus isoleerida ja olukord vähemalt hetkeks stabiliseerida, alustatakse HEAK konsultandi ja mentori toel kriisist väljumise tegevuskava koostamist. Tegevuskava koostamise eesmärk on viia ettevõte seisu, kus see toodab kasumit ning tal on positiivne rahavoog. Pane tähele! Positiivse rahavoo saavutamine võib teatud olukordades vajada teatud tegevusvaldkondadest või teatud klientidest loobumist. Kriisist väljumise tegevuskava saab tugineda reaalsetel faktidel ja käitumismustritel, mis on konkreetsele ettevõttele või sarnastele ettevõtetele eelnevalt edu toonud. Konsultandi ja mentori ülesanne on aidata hinnata, kas tegevuskava on realistlik.

Neljandaks, kriisist väljumise tegevuskava ellu viimine. Tegevuskava on ellu viidud, kui ettevõte on jooksvas kasumis ning sellel on positiivne rahavoog. Ettevõtja peab olema valmis tegema otsuseid loobuda kas teatud tegevusvaldkondades või klientidest. Samuti tuleb olla valmis ettevõtte osade varade või tegevusvaldkondade müümiseks. Ettevõtte kasvatamise ja laiendemise juurde saab tagasi tulla siis, kui ettevõte on jälle täie tervise juures.
Uus arenguhüpe. Uue arenguhüppe eesmärkideks on kindlustada ettevõtte konkurentsivõimelisus ning aidata ettevõttel areneda ja kasvada. Etapi peamine fookus on muudatuste juhtimisel. Arenguhüppe etapis juhendavad HEAK konsultant ja mentor ettevõtjat uue ärimudeli loomises ning kliendi ja turu vajaduste analüüsimisel. Juhul kui turul ei ole saadaval meetmeid, mis aitavad ettevõttel algatada ja läbi viia tootearenduse projekte, saavad ka siin olla toeks nii konsultant kui mentorid.