ETTEVÕTJA A3 AKADEEMIA TUTVUSTUS

Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) kutsub A3 akadeemiasse!

A3 akadeemia koosneb 2 programmist – digiakadeemiast ja personaliakadeemiast. Mõlemad programmid on suunatud Harjumaa ettevõtetele digiataliseerimistaseme tõstmiseks ja kvalfitseeritud töötajate kriisi leevendamiseks. Digiakadeemia peamiseks sihtgrupiks on tootmisega tegelevad ettevõtted, personaliakadeemia programm on mõeldud kõigile, tegevusvaldkonnast sõltumata.

Ettevõtja A3 digiakadeemia tutvustus

Eesmärk: Innustada ja aidata Harjumaa tootmisettevõtetel tõsta oma digitaliseerimise taset ning suurendada konkurentsivõimet läbi tegevuste, mis hõlmavad:

  • olemasoleva olukorra hindamist – auditit;
  • valdkondade välja selgitamist, kus digitaliseerimine aitab saavutada kõige suuremat mõju ettevõtte edukusele ja digitaliseerimise eesmärgi püstitamist;
  • tegevuskava koostamist seatud digitaliseerimise eesmärgi saavutamiseks;
  • nõustamist tegevuskava ellu viimise ajal, kavandatud tegevuste tõhususe analüüsi ja peale esimese eesmärgi saavutamist järgmiste eesmärkide püstitamisel.

Loe lähemalt digiakadeemiast

Ettevõtja A3 Personaliakadeemia tutvustus

Eesmärk: anda Harjumaa ettevõtjatele praktilisi teadmisi ja vahendeid inimressursi juhtimisega seotud väljakutsete ületamiseks ja inimestes peituva potentsiaali paremaks rakendamiseks läbi tegevuste, mis hõlmavad:

  • olemasoleva olukorra hindamist – auditit;
  • valdkondade välja selgitamist, kus tööjõu nappusega või selle liikumisega seotud riskid on kõige suuremad ja eesmärgi püstitamist;
  • tegevuskava koostamist tööjõu nappusega seotud riskide maandamiseks;
  • nõustamist tegevuskava ellu viimise ajal, kavandatud tegevuste tõhususe analüüsi ja peale esimese eesmärgi saavutamist järgmiste eesmärkide püstitamisel.

Loe lähemalt personaliakadeemiast