Tootmise planeerimise digiväljakutsed

02. november 2018
Finantsjuhtimine ja kliendihaldus on kaks valdkonda, kus ettevõtted on digilahendusi juba pikalt ja edukalt kasutanud. Kliendihaldusest teeme juttu järgmises artiklis, seekord süveneme kuluarvestuse maailma. Samu finantsjuhtimise vahendeid, mida kasutatakse eelmiste perioodide kuluarvestuse joaks, kasutatakse ka tuleviku otsuste, kaasa arvatud tootmise planeerimise otsuste tegemiseks.

Aga kas ülevaade eelnevate perioodide kuludest ja tuludest on piisav tegemaks tulevaste perioodide kohta efektiivseid juhtimisotsuseid? Üks lihtsaid viise otsustamaks, millisele tegevustele peaks ettevõtte oma fookuse pöörama on niinimetatud 80:20 reegel ehk Pareto printsiip. Pareto printsiip on oma nime saanud Itaalia 19. sajandi majandusteadlase Vilfredo Pareto järgi, kes avastas pooljuhuslikult, et 80% Itaalia maavaldustest kuulub 20%-le elanikest. Sama printsiip kehtib ka ettevõtluses, 80% ettevõtte edukusest on otseses sõltuvuses vaid 20%-st kõikidest ettevõtte mõjusfääris olevatest teguritest ja tehtud otsustest. Seega peaks justkui piisama eelnevate ja käesoleva hetke efektiivsusmõõdikute jälgimisest, tegemaks tulevikku puudutavaid õigeid otsuseid. Enne järelduse tegemist vaatame kahte näidet. Jätka lugemist

Riskijuhtimine personalihalduses

Oktoober 2018
Oskustööjõu nappusest on ettevõtjad rääkinud juba aastaid ja prognoosid tulevasteks perioodideks ennustavad olukorra halvenemist. Ettevõtluses nimetatakse asjaolusid, mis võivad avaldada negatiivset mõju riskideks. Kui eksisteerib risk, siis peab olema ka plaan kuidas tegutseda, juhul kui risk realiseerub. Seda nimetatakse riskijuhtimiseks. Aga kas te olete kuulnud, et keegi räägiks personali valdkonnast rääkides riskijuhtimisest? Kas personali valdkonnas kehtivad teised reeglid kui muudes ettevõtluse valdkondades. Vaatame suurt pilti.
See, et töötajaid ostetakse üle, ei ole kellelegi uudis. 5. juuli artiklis pani Äripäev töötaja ülesostmisele isegi konkreetse hinnasildi külge, väites, et juuli alguses oli töötasu, mis paneb töötaja töökoha vahetuse otsust kaaluma 1644 €. Kasutades pragmaatilist lähenemist saame öelda, et kõikide ettevõtete puhul kus on lisaks omanikule vähemalt 1 töötaja on tõenäosus, et mõni töötaja lahkub järgmise 6 kuu jooksul suurem kui null. Ehk eksisteerib risk. Jätka lugemist.