Miks Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldab Ettevõtja A3 digiakadeemia?

Digitaliseerimine on üks nendest valdkondadest, kus küsimus ei ole mitte selles kas digitaliseerimine annab konkurentsieelise, vaid selles, kui kiiresti konkurendid eest ära liiguvad juhul, kui digitaliseerimisega mitte kaasa minna. Digitaliseerimine aitab ettevõttel olla pidevas arengus. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldab ettevõtjatele spetsiaalse koolitusprogrammi, mille käigus aidatakse tõsta tööstusettevõtete digitaliseerimise taset.

Nii nagu meie kogemus näitab, jääb uute digitaliseerimise projektide käivitamine või juba alustatud projektide arendamine paljudel juhtudel ettevõtetes pooleli. Üks juurpõhjustest on, et digistrateegia loomine ja valdkonna juhtimine on mõne ettevõtte juhtivtöötja üks paljudest vastutusvaldkondadest. See viib selleni, et digitaliseerimise valdkonnas tehakse konkreetseid samme alles siis, kui tegematajätmise tagajärjed ennast ilmutavad ja sageli tehakse seda siis kiirustades. Teine põhjus, miks digitaliseerimise projekte edasi lükatakse, on selles, et puudub kogemus erinevate projektide juurutamisel. Kolmas juurpõhjus on oskuste puudumine, kuidas hinnata konkreetse digitaliseerimisprojekti kogu mahtu ja projektist saadavat kasu. Selliste projektide puhul on üks suurimaid kulusid juurutamisele ning muutuste läbi viimisel kuluv ettevõtte töötajate aeg.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus toob kokku sõltumatud eksperdid, kes on digiakadeemias osalevatele ettevõtjatele nõustajateks nii digitaliseerimise väljakutse defineerimise, eesmärkide püstitamise ning juurutamise etappides.

Miks on nimes A3?

A3 on levinud tööriist, mida kasutatakse LEAN metoodikas nii probleemide lahendamise kui ka muutuste läbiviimise juures. A3 tööriist aitab hoida kogu projekti meeskonna fookuse õigetel asjadel ning motiveerib seatud eesmärkidest ja tähtaegadest kinni pidama. Metoodika esimene samm on aru saada käesolevast olukorrast, miks see olukord ei ole rahuldav. Järgmiseks sammuks on eesmärgi, ehk soovitud olukorra defineerime. Kui eesmärk on püstitatud, siis järgneb analüüs ja võimaluste otsimine eesmärgini jõudmiseks.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) eesmärk on kannustada ettevõtjaid mitte lihtsalt asju tegema, vaid tegema põhjalikult läbi mõeldud ja kaalutletud otsuseid, mis viivad seatud eeesmärkide savutamiseni.

Ettevõtja A3 Digiakadeemia tegevuskava

Ettevõtja A3 Digiakadeemia planeeritud kestvus: oktoober 2018. kuni detsember 2019.  Täpsem ajakava:

  1. Kick-off. Ettevõtja A3 Digiakadeemia tutvustus ja avaseminar

Seminarid toimusid 9. ja 10. oktoobril

  1. Digiauditite läbiviimine – AVATUD

Digitaliseerimise taseme audit annab ettevõtetele võimaluse hinnata oma digitaliseerimise hetkeolukorda ning aitab tuvastada valdkonnad, mis vajaksid täiendavat tähelepanu.  Digitaliseerimise taseme enesehinnangu tööriist on avatud kuni 10. novembrini. Link veebis täidetavale Digitaliseerimise taseme auditile.

Digitaliseerimise taseme audit annab teile võimaluse analüüside oma tegevusi 10 kategoorias. Näitena kaks valdkonda:

  • Kliendihalduse haldamine. Millisel tasemel on teie digitaalne kliendihaldus, kas teie ettevõte kasutab kõiki digitaalse kliendihalduse võimalusi.
  • Tootmisandmete haldamine ja ettevõtte ressursside planeerimine. Kas teie ettevõte kogub ja analüüsib tootmisprotsessis tekkivaid andmeid protsessi tegeliku võimekuse hindamiseks ning kas kogutud andmeid kasutatakse tootmise planeerimise otsuste tegemisel. Kas teie ERP süsteem on pelgalt finantsandmete põhine retrospektiivne vahend või tööriis, mis aitab teha õigeid otsuseid kulude vähendamiseks ja tootmise tarneaja lühendamiseks.

Eneseanalüüsi läbinud ettevõtted saavad esitada taotluse tasuta konsultatsioonideks valdkonna eksperdiga ja osaleda Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt korraldatavatel koolitustel. Täida ettevõtet digitaliseerimise taseme audit SIIN.

  1. Kokkuvõttev seminar Harjumaa ettevõtete digitaliseerimise tasemest.

Koondraporti esitlemine. Kokkuvõte Harjumaa ettevõtete digitaliseerimise tasemest. Võimalus esmaseks aruteluks hindamist läbi viinud ekspertidega.

Kokkuvõtet esitlevad seminarid on planeeritud 20. ja 21. november 2018. Koht ja aeg täpsustamisel.

  1. Personaalsed konsultatsioonid.

Personaalsed konsultatsioonid auditi läbiviijate ja valdkonna ekspertidega, et välja selgitada konkreetse ettevõtte jaoks kõige suurema mõjuga tegevused digitaliseerimise valdkonnas. Mõõdikute seadmine, mille järgi hinnata eesmärgi täitmist. Konsultatsioonid viiakse läbi ettevõtetega individuaalse graafiku alusel, perioodil november 2018 – veebruar 2019.

  1. Tegevuskava koostamine. 

Personaalsed konsultatsioonid digitaliseerimise alaste eesmärkide püstitamisel ja tegevuskava koostamisel ettevõtetele, kes soovivad teha konkreetseid samme oma personalijuhtimise taseme parendamiseks.

  1. Konsultatsioonid ja nõustamine tegevuskava elluviimise ajal.

Eeldatav periood 2019. A3 Digiakadeemiaga liitunud ettevõtetele võimaldatakse kohtumised ja kogemuste vahetus ettevõtetega, kes on sarnased digitaliseerimise projektid hiljuti läbi viinud.

Tulemuste hindamine

HEAK hindab oma panuse edukust selle järgi, kas A3 Digiakadeemia läbinud ettevõte saavutas tänu digitaliseerimise projekti realiseerimisele mõõdetavat tulemust vähemalt ühes järgnevatest valdkondadest:

–              kliendihaldus – kiirem otsuste tegemine kas ja millise hinnaga teha hinnapakkumine;

–              tootmisprotsess – lühem tootmise tarneaeg, täpsem tootmise aja ja materjalide planeerimine, samade ressursside juures suurem tootmisvõimekus;

–              kvaliteet – väiksem defektide ja kliendi pretensioonide arv;

–              omahinna vähenemine;

–              täpsem kliendi nõudluse planeerimine.

Tulemuste hindamine detsember 2019.

Loe ka A3 Personaliakadeemiast

Tagasi A3 Akadeemia lehele