Eksporditegevused

Eesti ettevõtete üheks põhiliseks takistuseks eksportimisel on õigete kontaktide puudumine välisturgudel. Konsultatsioonifirmade pakutav teenus on aga enamikele ettevõtetele liialt kallis.

Selle probleemi lahendamiseks pakub EAS ekspordipartneri otsingu teenust, et korralike toodete ja teenustega Eesti ettevõtetel ei jääks eksporditulu teenimata.

  • Ekspordipartneri otsing on iga ettevõtte vajadustest lähtuv konsultatsiooniteenus, mis lepitakse kokku EAS-i ja ettevõtte vahel.
  • Teenuse tellinud ettevõttele koostatakse vastava turu kohta lühianalüüs (konkurents, standardid, hinnatasemed, barjäärid jne).
  • Teenuse olulisem osa on eksportööri poolt ette antud profiilile vastavate potentsiaalsete klientide otsimine, nendes Eesti ettevõtte vastu huvi tekitamine ning vastastikuse huvi korral ärikohtumiste kokkuleppimine, vajadusel ka esmastel kohtumistel osalemine.

Tingimused:

EAS-i eksporditeenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.
EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Teenusele kehtivad vähese tähtsusega abi (VTA) reeglid.

Osalemine:

Ekspordipartneri otsingu teenust pakuvad EAS-i ekspordinõunikud sihtturgudel. Huvi korral tuleb ettevõttel täita päringuvorm või võtta ühendust e-posti teel.
Teenuse maksumus on ettevõttele ühe turu kohta 500 eurot, millele lisandub käibemaks.

Teisi kasulikke linke:

Trade with Estonia – Võimalused informatsiooni ja kontaktide edastamiseks välispartneritele
Äridiplomaatia – Välisministeeriumi leht, mis sisaldab infot selle kohta, kuidas välisministeerium ja Eesti välisesindused saavad abistada ekspordivõimaluste realiseerimisel

EST