Võõrapärane sõna „mastermind“ on oma olemuselt etteantud teemal kogunenud inimeste toetusgrupp. Vabatahtlikkuse alusel moodustatud grupp, kes käib koos teatud regulaarsusega (tavaliselt kord nädalas) ning eesmärgiks on liikmete omavaheline toetamine. Kindlasti tuleb Sul meelde tegevusi, kus Sa tead, et peaksid midagi ära tegema, kuid millegipärast on see siiani jäänud ainult mõtteks. Sellistes olukordades on mastermind’i grupist palju abi. Samuti on abi grupi toest, kui Sul on plaan mõnda ideed testida. Küsida kommentaare.

Mastermind ei ole pelgalt kooskäimisviis, tegemist on ikkagi töögrupiga. Koos tehakse tööd ning toetatakse üksteist soovitu saavutamisel. Iga osaleja võtab endale nädala eesmärgid ning annab teada järgmisel korral oma edusammudest grupis. Siit tuleb ka põhjus, miks mastermind’i grupid on sedavõrd efektiivsed. Teiste ees antud lubaduste pidamine on hoopis midagi muud, kui iseendale antud lubadused. See innustab ning annab hoogu, et olulisi asju ära teha.

Rääkisin enne, et grupp moodustatakse kindla teema või huviringi inimestest. Osalejad tulevad eri ettevõtetest nad on erinevate kogemustega. See annab grupile ainult lisaväärust juurde. Kogunetakse teatud eesmärgil, näiteks võivad koos käia ettevõtlusega alustamisest huvitatud inimesed, turunduse või personalijuhtimise teemadel koos käivad inimesed. Teemad, mille ümber mastermind’i gruppe luua, võivad olla väga erinevad. Oluline on osalejate huvi antud teema vastu. Samuti ka soov midagi reaalselt selles vallas saavutada.

Tavaliselt on grupp 4-6 liikmeline. Kokkusaamisel saab alati iga osaleja sõna. Kui ta räägib, ei ole teised liikmed pelgalt kuulajad, kõik grupiliikmed osalevad protsessis. Mõtlevad kaasa. Annavad omapoolseid hinnanguid. Aitavad eri lahendusi välja pakkuda ning panevad ennast rääkija „kingadesse“. Kehtib põhimõte, mida rohkem panustad teiste tegemistesse, seda rohkem panustavad nad ka Sinu teemadesse. Tegemist on ühtse meeskonnaga, mis on sama asja eest väljas.

Eeltoodu on teine põhjus, miks mastermind’i grupid on väga mõjusad edasiliikumisel ning oluliste tegevuste ära tegemisel. Inimene on loomult mugav, koostöö teistega annab hea võimaluse mugavustsoonist välja tulemiseks ning seeläbi ka edu saavutamiseks.

Kui Sul on huvi mastermind’i grupi loomise vastu, palun kirjuta oma mõttest aadressile priit@heak.ee, võib-olla on teistel sarnane huvi ning saamegi mastermind’i grupi moodustada.