Starditoetuse eesmärk on toetada alustavaid ettevõtteid, mis on nooremad kui 3 aastat, et soodustada nende jätkusuutlikku müügitulu kasvu ja töökohtade loomist.

Toetust saab ettevõtlusega alustamiseks vajalike toimingute ja tegevuste elluviimiseks. Toetuse maksimumsumma on 20 000 eurot, nõudes 20% omafinantseeringut.

Palun tutvu kindlasti Starditoetuse nõudmistega, piirangute, taotlemise protsessiga, samuti toetuse välja maksmisega Starditoetuse infolehel.

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus maakondlikus arenduskeskuses. Pärast seda saab esitada taotluse e-​​toetus keskkonnas.

Eelnõustamiseks valmista ette järgnevad dokumendid:

Maakondliku arenduskeskuse eelnõustamise läbiviija koostab digitaalselt allkirjastatud hinnangu 30 päeva jooksul eelnevalt nimetatud dokumentide esitamisest. Nimetatud hinnang tõendab eelnõustamise läbimist.

Starditoetuse eelhinnangu saamiseks palun saada eelnõustamiseks vajalikud dokumendid (äriplaan, finantsprognoosid, CVd) ettevõtte juhatuse liikme poolt digitaalselt allkirjastatud kujul e-posti aadressile ettevotlus@heak.ee.

Lisainformatsioon ja täiendavad küsimused: Priit Kuuskme, +372 512 3215, priit@heak.ee.