Väikeettevõtlust toetavad tegevused

Tegevuste eesmärk on kaasa aidata Harjumaa väikeettevõtete kasvule läbi ühistegevuse, juhtimise ja tootmise efektiivsuse suurendamise ning koostööpartnerite leidmise. Tegevuse sihtgrupiks on eelkõige väljaspool Tallinna linnapiirkonda tegutsevad mikro- ja väikeettevõtted töötlevas sektoris (sh sektorit teenindavad ettevõtted), mille töötajate arv on vahemikus 1-20 ja müügitulu vahemikus 16 000 – 2 000 000 eurot.

Projekti tegevused:

  1. Mikroettevõtja arenguprogramm
  2. Ettevõtjate võrgustumine
  3. Ärimentorlus (partnerite võrgustik)
  4. Tootmisettevõtte arenguprogramm ning digitaliseerimise ja personalivaldkonna auditid
  5. Ettevõtete kontaktreisid
  6. Ettevõtlustegevuste koordineerimine

Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Väikeettevõtja kasvuprogramm”  tegevuste elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit. Toetuse suurus perioodil 2017-2019 on 136 290 eurot.

         

 

EST