SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) eestvedamisel viidi aastatel 2017-2023 ellu Harjumaa noorte ettevõtlikkusteadlikkuse programm, mida raNoorte tegemisedhastas Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Tegevused viidi läbi noorte ettevõtlikkuse spetsialistide Gerli Veeleid ja Ege Kirik poolt. Programmis osalesid Harjumaa (v.a Tallinn) noored vanusevahemikus 7.- 12. klass. Programmi eesmärgina jõudsid Harjumaa koolide õpetajate ja noorteni ettevõtluse ja ettevõtlikkusega seotud võimalused, teadmised ja praktilised kogemused, et suurendada noorte ettevõtlikkust, andes noortele praktiline kogemus ideest teostuseni õpilasfirma, äriühingu, kodanikuühenduse või projekti käivitamise näol.

Viidi läbi seminarid, töötoad koolides, võrgustiku kohtumised ja koolitused ning erinevad sündmused.  Tehti koostööd Harjumaa koolide, kohalike omavaitsuste valdkonna spetsialistide, ettevõtete ja organisatsioonidega ning koolitatati koostöös Junior Achievement Eestiga õpilasfirmade juhendajaid.

Programmi raames valmis 4 õppevideo, algatati uudse tegevusena õpilasfirmade üle-eestilise õpilasfirmade laat MEKA, Harjumaa koolidele gümnaasiumipraktika, tunnustati parimaid Harjumaa õpilasfirmasid ja osaleti parimate ettevõtlike õpilastega õppereisidel müügikogemuse saamise eesmärgil.

Programmi kestel viidi läbi majandus- ja ettevõtlusõppe kaardistus Harjumaa (va. Tallinn)koolides, mille eesmärgiks oli välja selgitada, millisel viisil Harjumaa koolides majandus- ja ettevõtlusõpet edasi antakse ja soovitused õppe arendamiseks. Tulemustega saab tutvuda siin:Majandus ja ettevõtlusõppe kaardistus Harjumaa koolides_Viilup Uuringud;
Noorte ettevõtlus ja ettevõtlikkus fookusgruppide uuringu aruanne_Viilup Uuringud Uuring on valminud 2019. a ja koostanud Liis Viilup

Tegemiste jälgimiseks loodi facebookis “Harjumaa Ettevõtlikud” leht
ja “Harjumaa ettevõtlus ja ettevõtlikkuse spetsialistid”  grupp.

Programmi raames toimunud sündmused 2017-2023 õa.:
TOIMUNUD SÜNDMUSED

Kontakt:

Ege Kirik

Ege Kirik

 

 

 

 

 

Gerli Veeleid

Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Harjumaa noorte ettevõtlikkusteadlikkuse programm” elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit. Toetuse suurus perioodil 2017-2019 on 144 950 eurot.