Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses töötavad Gerli ja Ege noorte ettevõtlikkuse spetsialistidena. Nemad hoolitsevad selle eest, et Harjumaa koolide õpetajate ja noorteni jõuaksid ettevõtluse ja ettevõtlikkusega seotud võimalused, teadmised ja praktilised kogemused. Juba neljandat aastat järjest viiakse läbi Harjumaa noorte ettevõtlikkusteadlikkuse programmi, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Programmi raames toimuvad sündmused 2020-2023 õa.:
EESOLEVAD  SÜNDMUSED

Programmi raames toimunud sündmused 2017-2019 õa.:
TOIMUNUD SÜNDMUSED

Programmi eesmärgiks on suurendada noorte ettevõtlikkust, andes noortele praktiline kogemus ideest teostuseni õpilasfirma, äriühingu, kodanikuühenduse või projekti käivitamise näol. Programmi on oodatud osalema Harjumaa (v.a Tallinn) noored vanusevahemikus 7.- 12. klass.
Lisaks noortele saadakse regulaarselt kokku ka Harjumaa spetsialistide võrgustikuga (õpetajad, ÕF juhendajad, noorsootöötajad jt), toimub õpetajate mentorklubi ja koolitatakse koostöös Junior Achievement Eestiga õpilasfirmade juhendajaid.

 

Ühtlasi ootame kutseid koolitundidesse, et viia läbi ettevõtlusega seonduvaid töötubasid, tutvustada Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest ning meie tegemisi Harjumaal!

Meie tegemisi saavad noored jälgida facebookis “Harjumaa Ettevõtlikud” ja õpetajaid ning muidu huvilisi ootame liituma grupiga “Harjumaa ettevõtlus ja ettevõtlikkuse spetsialistid”

 

 

Valminud on majandus- ja ettevõtlusõppe kaardistus Harjumaa (va. Tallinn)koolides, mille eesmärgiks oli välja selgitada, millisel viisil Harjumaa koolides majandus- ja ettevõtlusõpet edasi antakse ja soovitused õppe arendamiseks. Teine osa uuringust keskendus Harjumaa noortele ja nende tunnetusele ettevõtlikkuse osas ja arusaamast ning soovitustest, kuidas teoreetilist ja praktilist majandus- ja ettevõtlusõpet võiks koolides õpetada.
Tulemustega saab tutvuda siin:Majandus ja ettevõtlusõppe kaardistus Harjumaa koolides_Viilup Uuringud;
Noorte ettevõtlus ja ettevõtlikkus fookusgruppide uuringu aruanne_Viilup Uuringud

Uuring on valminud 2019. a ja koostanud Liis Viilup

 

 

 

Kontakt:

 

Ege Kirik
Vabaühendusete ja noorte ettevõtlikkuse konsultant
+372 656 6641, +372 56980804
E-post: ege[ät]heak.ee

 

 

 

 

Gerli Veeleid
Projektijuht (Noorte ettevõtlikkus ja Interreg)
+372 656 6641, +372 56866218
E-post: gerli[ät]heak.ee

 

Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Harjumaa noorte ettevõtlikkusteadlikkuse programm” elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit. Toetuse suurus perioodil 2017-2019 on 144 950 eurot.