Hanketeatis Ettevõtlusnädala 2018 turundustegevuse elluviimiseks

Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on 01.03.2018 välja kuulutanud hanke Ettevõtlusnädala 2018 turundustegevuse elluviimiseks.

 

Hankija: Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (registrikood: 90000831)
Hanke nimetus: Ettevõtlusnädal 2018 turundusstrateegia ja kommunikatsioon

Hanke lühikirjeldus:
Ettevõtlusnädal (01-07.10.2018) on Maakondlike Arenduskeskuste (MAK võrgustik), EASi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, linna- ja vallavalitsuste ning ettevõtlusorganisatsioonide koostöös korraldatav üle-eestiline kampaania. Ettevõtlusnädala eesmärgiks on suurendada ettevõtlusteadlikkust, arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut, motiveerida potentsiaalseid ettevõtjaid alustama ettevõtlusega, innustada kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid astuma järgmisi samme ning arendada koostöövõrgustikke. Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus otsib meediapartnerit Ettevõtlusnädala turundusstrateegia, kommunikatsiooniplaani väljatöötamiseks ja läbiviimiseks.

Hanke väljakuulutamine: Hange on avaldatud alates 01.03.2018.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.03.2018 kell 15.00

Digiallkirjastatud pakkumused tuleb esitada koos maksumuse vormiga e-mailile info@heak.ee

Kontaktisik küsimuste korral: Riina Nõupuu, e-post: riina.noupuu@arenduskeskused.ee

Hankedokumendid:

Hinnapäring_Ettevõtlusnädal 2018 turundusstrateegia ja kommunikatsioon

Lisa 1_PAKKUMUSE MAKSUMUSE VORM