Harjumaa Aasta Tegijad kuulutati välja 30.detsembril Harju maavanema Ülle Rajasalu ja HOLi esimehe Vello Jõgisoo vastuvõtul Rahvusooperis Estonia.

Harjumaa väärtustab oma aktiivseid ühendusi ja kodanikke ning tunnustas neid 2011.a tehtu eest. Kandidaate viies kategoorias said esitada kõik soovijad Harjumaalt. Valikusõel oli tihe. Iga kategooria parim sai auhinnaks karika, iga nominent sai vastava medali.

Parimad ja nominendid erinevates kategooriates olid järgmised:

Aasta Ettevõtja on AS Aegviidu Puit (Aegviidu vald). Nominendid: AS DBT ja OÜ Nurga Talu Puukool.
Kõrgeim tunnustus anti ettevõtjale, kes on 2010 ja 2011 aastal vaatamata rasketele oludele kõige enam kaasa aidanud oma piirkonna arendamisele. Hindamisel võeti aluseks, kuidas on ettevõtja suutnud säilitada töökohad ja/või leida võimalusi veidi laieneda ja/või ka eksportida, osaletud kohalikes investeeringuprojektides, vaadati keskkonna ja energiasäästlikkust ning koostööd kogukonnaga.

Aasta Kodanikuühendus on MTÜ Kehra Raudteejaam (Anija vald). Nominendid: Kiili Naisselts ja EELK Kose Püha Nikolause Kogudus.
Tunnustus anti MTÜle, kes on 2010 ja 2011 aastal on silma paistnud kohaliku ja/või maakondliku elu edendamisega, kogukonnale tugevaks toeks olnud. Tunnustati ühendust, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda/kogukondi elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on hea mainega kohalike elanike seas.

Aasta Toetaja on MTÜ Heategevusfond Uus Laine (Paldiski linn). Nominendid: Mait Tänavsuu ja AS VOPAK E.O.S.
Nimetusega tunnustati  ühendust, kes on läbi 2010 ja 2011 aasta silma paistnud erilise toetustegevusega kodanikuühiskonnale (MTÜdele või teistele kohalikele abivajajatele). Toetustena peeti silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi (asjade või ka ulatusliku vabatahtliku töö näol).

Aasta Tegu on Vaikuse laste rahupaiga avamine Ristil (Padise vald). Nominendid: Ida-Harjumaa Noortekonverentsi korraldamine, Aegviidu madalseikluspargi avamine ning Padise bensiinijaama valmimine.
Tiitel omistati ettevõtmisele, mis on 2010 ja 2011 aastal Harjumaal positiivselt silma paistnud, omab pikaajalist mõju ja parandab kas kohalike või kogu maakonna inimeste elukvaliteeti. Tunnustuse vääriliseks hinnati tegu, mis oli uuenduslik ja  mis oli heaks eeskujuks ka teistele maakondadele.

Aasta Sädeinimene on Heli Sepp (Kose vald). Nominendid Juhan Trump ja Evelin Povel-Puusepp.
Tiitliga tunnustati inimest, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Arvestati isiku tuntust, autoriteetsust, koostöövaimu ja aktiivsust oma kodukohas viimaste aastate jooksul. Oluline oli ka avatus ja tuntus maakondlikul tasandil.

Harjumaa Aasta Tegijate valimisel tegid koostööd Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit,  Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa Leader-grupid, Kodukant Harjumaa ning kaasa lõid ka Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu ning Eesti Väikeettevõtjate Assotsiatsiooni esindajad.