Aasta parimate pidulik autasustamine toimus traditsiooniliselt Harjumaa ballil, 30. detsembril 2012 Rahvusooperis Estonias. Tunnustused andis üle Harju maavanem Ülle Rajasalu ja HOLi esindaja Vello Jõgisoo.

Iga aasta lõpul selgitavad Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning MTÜ Kodukant Harjumaa koostöös kohalike LEADER gruppidega välja Harjumaa aasta tegijad. Tunnustatakse ettevõtteid, organisatsioone ja inimesi, kes on aasta jooksul silma jäänud tublide tulemuste või maakonna (ja ka riigi) maastaabis tegudega, mis väärivad äramärkimist.

Igas valdkonnas valiti välja kolm nominenti, kelle hulgast selgitati parim.

Harjumaa 2012 Aasta Ettevõte –  AS Harju Elekter (Keila linn).  Nominentideks olid AS Toode (Saue linn) ja AS Hekotek (Rae vald).

Harjumaa 2012 Aasta Kodanikuühendus –  MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME (Maardu linn). Nominentideks olid MTÜ Kodaniku Hääl (Tallinn) ja MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu (Rae vald).

Harjumaa 2012 Aasta Sädeinimene –  Tanel Ots (Saku vald). Nominentideks olid Talvi Aruaas (Kiili vald) ja Anneli Kana (Saku vald).

Harjumaa 2012 Aasta Tegu –  “Sajandi 100 võttepaika” eestvedajad filmimees Artur Talvik ja arhitekt Raul Vaiksoo (Kuusalu vald). Nominentideks olid Aegviidu terviseraja valgustamine (Aegviidu vald) ja Kõue-Triigi mõisa renoveerimine ning taasavamine (Kõue vald).

Harjumaa 2012 Aasta Toetaja – Rae vallavalitsus, jätkuva ja püsiva külavanemate ja külaliikumise toetuse eest (Rae vald). Nominentideks olid Arvo Pruljan (Saue vald) ja AS Vopak E.O.S. (Maardu linn).
Kokku esitati kandidaate 60: 14 ettevõtet, 13 vabakonda, 14 sädeinimest, 6 toetajat ja 13 tegu. Harjumaal parimate selgitamine on alati päris keeruline, sest kõik kandidaadid on reeglina väga head. Kindlasti aitas sel korral parimaks osutumisel kaasa see, mis ühiskonnas on olnud aasta jooksul oluline. Ettepanekuid kandidaatide osas said teha kõik harjumaalased, siinsed ettevõtted ja organisatsioonid. Konkursi võitja selgitas tehtud ettepanekute põhjal komisjon, kuhu kuulusid Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning MTÜ Kodukant Harjumaa, lisaks veel Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit ning Eesti Väike- ja Keskmiste ettevõtjate Assotsiatsioon.

Harju maavanem Ülle Rajasalu on öelnud: „Harjumaa parimate tunnustamisega soovime öelda aitäh neile, kes on oma töö ja pühendumusega andnud palju ka teistele – oma kogukonnale, maakonnale, tervele Eestile. Igaühe tegu loeb, oluline on seda märgata ning neid inimesi toetada. Inspireerivad ja „suured“ inimesed on meie suurim rikkus.“

Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Vello Jõgisoo sõnul saab omavalitsus olla jätkusuutlik ainult siis, kui tema territooriumil on töökohti pakkuvad ettevõtted ja toimekad inimesed, kes on huvitatud oma elukeskkonna arendamisest.

“Aasta parima ettevõtja nominatsioon on väga heaks turundusargumendiks neile, kes soovivad arendada oma müüki arenenud riikides, kus on aru saadud sellest, et kui ettevõte on hooliv oma kogukonna suhtes, siis on ta ka hooliv oma klientide suhtes,” sõnas EVEA president Marina Kaas.