25. novembril 2014 tunnustati Harjumaa tublimaid ettevõtteid, kodanikuühendusi ja inimesi konkursi Harjumaa Aasta Tegija raames Alexi peomajas (Raasiku vald). Tunnustused andis üle Harju maavanem Ülle Rajasalu.

Mati Vetevool aasta ettevõtte auhinda vastu võtmas.

Nagu ka varasematel aastatel valisid võitjad välja Harjumaa arendusorganisatsioonid üheskoos: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju Maavalitsus, Kodukant Harjumaa ja LEADER tegevusgrupid. Samuti kuulusid hindamiskomisjoni eelmise aasta sama kategooria võitjad. Kandidaate said esitada kõik Harjumaa inimesed, organisatsioonid ja omavalitsused.

Kõik nominendid on aasta jooksul ning varasemaltki palju olulist korda saatnud. Žürii arvates olid kõige-kõigemad järgmised kandidaadid:

AASTA SÄDEINIMENE: Selle tiitli pälvis Maret Väli, kes on viimased viisteist aastat olnud tegev pensionäride ühenduses – teeb enam kui 425 liikmega ühenduse personalitööd, korraldab väljasõite ning teatrikülastusi. Maret külastab kodudes üksikuid vanemaealisi, tegeleb ühiskondlikus korras koduhooldusega. Avaldab iganädalalises Keila lehes ühingu nimel juubeliõnnitlusi. Käib sotsiaalkeskuse prahi-, keraamika-, võimlemise- ja joogaringis. Ta õpib võõrkeeli, käib kepikõndimas, on Keila Eakate Ülikooli õppur ning kuulub Keila linna sotsiaalkomisjoni koosseisu. Maret tegeleb eakate rahvatantsurühmade ja lauluansamblite töö organiseerimise ning läbiviimisega. Ta on aktiivne ühiskondlikust tööst osavõtja ja vajadusel eestvedaja, kellele võib alati olla kindel.

Harjumaa Aasta Sädeinimese teise koha pälvis Aule Kikas ning kolmanda koha Kaisa Tamkivi.

AASTA KODANIKUÜHENDUS: Selle tiitli pälvis ühendus nimega Saku Priitahtlikud Pritsimehed. 2012. aastal suleti Saku vallas Tammemäel riiklik päästekomando. Asjade loomuliku käiguna anti senised päästekomando ruumid koos vanade päästeautodega 2010. aastal asutatud Saku komando kasutusse. Sellest hetkest peale on Sakus toimunud vabatahtliku päästetegevuse aktiivne areng ja tänaseks on päästeseltsi tegevusega haaratud ligi 40 tublit naist-meest. Koostöös toetajatega on päästeseltsile soetatud kaasaegne päästeauto ja remonditud riigilt saadud vene päritolu metsakustutusauto. 2013. aastal osales MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed 121 päästesündmuse lahendamisel, olles selle näitajaga kõige aktiivsem vabatahtlik päästeselts Eestis. Päästeseltsi põhiline väljasõidupiirkond on Saku vald oma naaberomavalitsuste Kiili valla, Saue valla, Saue linna ja Kohila vallaga, kuid kaugematest kohtadest on käidud abiks ka Paldiskis, Padisel, Vasalemmas, Vaidas ja Jüris. Kuna lisaks päästetegevusele on ohutuse seisukohalt sama oluline ka ennetustegevus, võib Saku vabatahtlikke päästjaid näha ka paljudel kohalikel üritustel tuleohutust tutvustamas. Näitena võib tuua erinevad piirkonnas toimuvad laadad, ohutuspäevad, koolide ja lasteaedade külastused jne. Et vabatahtlike päästjatele järelkasvu oleks, on käesolevast sügisest koostöös Saku noortekeskusega käivitatud ka noorte päästering. Lisaks eelnenule toimub päästeseltsi ja vallavalitsuse vahel aktiivne koostöö tuleohutuse tagamisel eakate ja puuetega isikute juures, tuletõrje veevarustuse küsimuste lahendamine ja ohuolukordade kõrvaldamisel. Samuti on Saku päästjad talveperioodil abiks liuväljade rajamisel. Tänu oma aktiivsele liikmeskonnale on MTÜ-st Saku Priitahtlikud Pritsimehed saanud teenäitaja ka paljudele teistele Eestis tegutsevatele päästeseltsidele.

Harjumaa Aasta Kodanikuühenduse teist ja kolmandat kohta jäid jagama Ellamaa Loodusselts ja Ääsmäe Külakogu.

AASTA TOETAJA: Ago Pärnamäe on pikki aastaid ja järjepidevalt silmapaistnud oma toetava tegevusega Anija valla kogukonnale. Ta on panustanud kogukonna ühistegemistesse nii rahaliselt kui ka sponsoreerides üritusi mitterahaliste vahenditega. Ago on olnud Anija mõisa suurtoetaja läbi aastate. Tema abivalmidust iseloomustab tõsiasi, et piisab ühest telefonikõnest ning abi on olemas (kas vabatahtlikud inimesed või ta ise). Tema toetus tuli eriti esile mõisa korraldatud suvelavastuse “Tokerjad – pööramäng Anija meeste mälestuseks” ettevalmistamisel 2013 ja 2014 aasta suvel, mil ta muretses ja transportis etenduse tarbeks põhupalle, viljakotte, põllumajandustehnikat ja ei pidanud paljuks näitlejatele oma kodusauna kütmist ja võimaldamist. Tema saunamõnusid on saanud mitmetel kordadel nautida ka Anija mõisa talgulised (Teeme ära ja teistel talgupäevadel).Ago oli abiks sellega, et ürituse tarbeks parkla rajamine oli temale kuuluval maal, mida ta niitis ja paigaldas oma kulu ja kirjadega parklasse valgustuse. Anija mõisa peahoones ja suures pargis korraldatud talgutel on Ago poolt alati saadud tasuta kasutamiseks traktorit ja sageli laenab ta tasu küsimata tööriistu mõisa tegemisteks. Lisaks on Ago Pärnamäe ettevõte Koplimäe Agro OÜ toetanud 2014. aastal ülevallalisi suurüritusi: Kehra jaanipäev ja Silvi Vraidi muusikapäev. On teada ka see, et kui Anija valla vabaühendused tema poole pöörduvad toetuse saamiseks, siis tavaliselt see toetus temalt ka tuleb. Ago Pärnamäe külalislahkus, südamesoojus, heatahtlikkus, koostöövalmidus, kiire reageerimine ja siiras soov oma kogukonda panustada on Anija vallas olnud märkimisväärne. Tema toetuse peale saab alati loota!

Harjumaa Aasta Toetaja teise koha pälvis Heategevusfond Uus Laine ning kolmanda koha Tarplani Kaubanduse OÜ.

AASTA TEGU: Selle aasta teoks valis hindamiskoisjon Hoovilugude Päeva Keilas, mille eestvedaja oli Marju Raadik-Kantsik. Saanud innustust Kärdla ja teiste linnade kodukohvikutest, arendas Marju Raadik-Kantsik ideed edasi Keilale sobivaks. Leides kiiresti mõtte toetajaid, korraldas Marju nulleelarvega 23.augustil tõenäoliselt Keila 2014. aasta massiliseima ürituse. Hoovilugude Päeval osales 27 koduhoovi või asutust-organisatsiooni. Koduhoovides toimusid lisaks temaatilistele kohvikutele-restoranidele-puhvetitele mitmed erinevad töötoad, kinoseansid, ajalooloeng, arutelud, laste mängumaad, mitmed (kuulajatele tasuta) kontserdid. Iial pole Keila linna tänavatel näha olnud nii palju inimesi. Ühe inimese mõttest sündis üritus, millest said osa suurem osa Keila elanikest ja palju mujalt tulnuid. Ja pärast üritust nõnda palju emotsioonidest kantud positiivset tagasisidet. Sündmus ise ehk polegi nii erakordne, kuivõrd on erakordne selle ürituse algataja (ja peamise korraldaja) Marju Raadik-Kantsiku ja hoovipidajate koostööst sündinud tohutu positiivne emotsioon, mis ei jätnud külmaks kedagi, kes osales.

Harjumaa Aasta Teo teine koht läks Keila-Joa lossi renoveerimise eest Andrei Dvorjaninovile ning kolmas koht Ajaveski käivitamise eest Margit Pärtelile.

AASTA ETTEVÕTE: Selle aasta parima ettevõtja tiitliga tunnustati M.V.Wool ASi ja selle eestvedajat Mati Vetevoolu. Tegemist on pereettevõttega, mis tegutseb juba 80ndate lõpust. Töötajaid on 70-80 ringis, kuid kindel tulevikuvisioon on 100.  M.V.Wool on üks suurimaid kalatootjaid ja -müüjaid Eestis. Tegutseb Padise vallas ja on olulilne tööandja piirkonnale.

Harjumaa Aasta Ettevõtte teist ja kolmandat kohta jagavad OÜ Kadarbiku Köögivili ja “Horizon” Tselluloosi ja Paberi AS.

AASTA VÄIKEETTEVÕTE: Selle tiitli pälvis OÜ Triin Tohveri Hoburavi. Kernu vallas tegutseval firmal on loomaarsti auto ning meditsiinitehnika, mis võimaldab pakkuda mobiilset teenust Harjumaa tallides. Saksamaal õppinud ja töötanud Triin otsustas tulla kodukohta ning oma teadmised rakendada Eestis diagnoosides ja ravides nii ratsa kui ka hobihobuseid. Triin on oma näite näol inspireerinud ettevõtluses tegutsejaid Lääne-Harju Koostöökogu koolitustel ja ka televisiooni vahendusel.

Harjumaa Aasta Väikeettevõtte teise koha sai Rebaseonu.ee OÜ ning kolmanda koha Nurme Looduskosmeetika OÜ.

Iga LEADER tegevusgrupp tunnustas oma piirkonna parimaid investeeringuprojekte, milleks olid: Rehe Seltsimaja (Saku vald, Nelja valla kogu); Ajaveski kunsti- ja käsitöökeskuse avamine (Jõelähtme vald, Põhja-Harju Koostöökogu); Mööbel Sinule OÜ (Kose vald, Ida-Harju Koostöökoda); Laitse Seltsimaja soojustamine (Kernu vald, Lääne-Harju Koostöökogu)

Iga LEADER tegevusgrupp tunnustas oma piirkonna parimaid kogukonna arendamise projekte, milleks olid: Nelja valla küladepäev ja talendivõistlus (Saue vald, Nelja valla kogu); Rannarahva Festival (Viimsi vald, Põhja-Harju Koostöökogu); Suvelavastus “Tokerjad – pööramäng Anija meeste mälestuseks” Anija mõisas (Anija vald, Ida-Harju Koostöökoda); Harju-Risti piirkonna elu edendamine läbi Risti Koguduse erinevate projektide (Padise vald, Lääne-Harju Koostöökogu)