Harjumaa aasta tegijad 2016 on Esko Talu OÜ, Tiptiptap OÜ, Aave Transport OÜ, Anija Lüliti, EELK Risti kogudus, Kelvingi küla ja Anneli Kana. Tunnustused andis Harju maavanem Ülle Rajasalu koos Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhi Demis Vossi, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori Vello Tamme ning Kodukant Harjumaa juhatuse esinaise Anneli Kubbiga üle Ühisnädalal 24. novembril Kolgaküla rahvamajas.

Harjumaa aasta tegijad 2016 koos Harju maavanema Ülle Rajasaluga.

2016.a. konkursile laekus 97 ankeeti, kokku esitati 85 kandidaati. Kuues kategoorias oli esitatud kandidaate Anija ja Kose vallast, viies kategoorias Raasiku ja Saue vallast. Tubli esindatus oli Keila linnast, Keila, Kernu, Padise, Rae ja Viimsi vallast. Ühtegi kandidaati ei esitatud Kiili vallast, Loksa ja Paldiski linnast.

Aasta ettevõte 2016 Tiptiptap on Rae vallas asuv perefirma, mis on kasvanud ja arenenud koos firma asutajate kõige väiksemate pereliikmetega. Firma loodi tol hetkel põhjusel, et turul oli mänguväljakute valik pea olematu. Tänaseks on ta Baltikumi suurim laste mänguväljakute tootja. Lisaks toodetakse professionaalseid skateparke ning spordiplatse- ja väljakuid. Nende toodetud atraktsioone leiame Rootsis, Norras, Taanis, Kataris, Poolas, Soomes, Taiwanis, Leedus, Hispaanias ja Ungaris.

Aasta väikeettevõte on Saku vallast Esko Talu, mis on suurepärane näide maapiirkonna ettevõtlusest; põllumajanduse, sealjuures kohaliku toidu tootmisest; kohalikust tööhõivest ning kogukonnaga koostööst. Talu on oma 20 tegutsemisaasta jooksul keskendunud piimatootmisele ja selle toodanguks töötlemisele talu meiereis. Suurt tähelepanu pööratakse turundusele ja toodangu müügile. Sel aastal osales Esko talu esimest korda Avatud talude päeval, mil võõrustati üle 2000 külalise, olles külaliste rohkuselt kogu Eestis teine.

Aasta tegu. 2016 aastal loodi Anija vallas unikaalne kogukonna ja omavalitsuse koostöömudel, nö kohaliku koostöö kiirendi – Anija lüliti, mis aitas kohaliku elu heaks midagi inimestel endil ette võtta ja saavutada reaalsed tulemused 12 tunni jooksul. Lüliti ühendas kohalike inimeste head ideed ja omavalitsuse nõu ning toetuse. Ligi 300 osaleja üheaegne käivitamine tagas kohese eduelamuse. Ehitati uusi puhkealasid, mänguväljakuid, noored tegid jõulinnaku, aga viidi läbi ka ajurünnakuid nt kuidas saada maapiirkondadesse ülikiire internet või loodi valla sündmuste kalendersüsteem. Anija Lüliti tegevuspäeva tegemisi kajastas oma veebiraadio.

Aasta toetaja Aave Transport OÜ asub Raasiku vallas ja on asutatud 1996. aastal. Peamiseks tegevusalaks on riigisisene ja rahvusvaheline transport, sõidu- ja pakiautode hooldus ja remont, tegeletakse ka sõidu- ja veoautode rehvide müügi ning paigaldamisega.  Firma meelisteemaks on rahvasport, mida on toetatud nii rahaliselt kui ka ühiskondliku tööna. On rajatud rulapargi asfaltplats, ehitatud õuesõppe paviljon Aruküla Lasteaed Rukkilill õuele, toetatud saalijalgpalli. Aave Transport ja selle tütarorganisatsioon Aave Transpordi spordiklubi on võtnud oma südameasjaks Aruküla terviseraja hoolduse, hoolitsenud jalgratta krossiraja korrasoleku ning uute elementide ehitamise eest, käivitanud Enduro sõidu traditsiooni Raasiku vallas.

Aasta kodanikuühendus on Padise vallas tegutsev EELK Risti Kogudus, kelle hoolimine on nagu lumepall, mis tagant lükates üha suuremaks läheb. Ilmselt ei ole midagi erilist selles, et kogudus on avatud igas vanuses inimestele ja sinna on kõik oodatud. Ei loe ka see, kas elad Padise vallas või polegi koguduse liige. Kui hoolivust saabki nimetada koguduse alustalaks, siis mitte alati ei tegele iga kogudus teemadega nagu teismelised, pagulaspered või vaikselt sündinud lapsed ja nende vanemate toetamine. Nende sihtgruppidega tegelemine on selle koguduse eripära. Risti koguduselt on, mida õppida.

Aasta sädeinimene on Anneli Kana. Harjumaal on raske leida valdkonda, kus Anneli ei tegutseks. Paljud teavad tema toimetamisi Saku vallas Metsanurme külas või Kodukant Harjumaa juhatuse liikmena erinevaid projekte vedamas. Külade tunnustamine, turvalisus kogukonnas, haldusreformi mõju küladele – see on vaid väike loetelu tehtust. Anneli on oodatud esineja igas Eesti maakonnas ja Euroopa riigis, sest tal on kogemusi, mida jagada, näiteid, millest rääkida ja tulemusi, mida näidata. Lisaks külaliikumisele teavad teda ka turismi-, täiskasvanuhariduse-, siseturvalisuse valdkonna tegijad. Anneli osaleb, esineb, kaasab, korraldab, tõlgib, kirjutab. Ta oskab tegijaid innustada ja tunnustada, ta on kiire infojagaja ja suhete looja. Anneli Kana on tõeline Harju maakonna sädeinimene, kes seisab hea kogu maakonna tuntuks tegemise eest!

Aasta küla  Kelvingi küla Viimsi vallas on tõestus, et Tallinna nn “Kuldses ringis” pole sugugi vaid magalarajoonid vaid tegus ja ideederohke külaelu. Tõsiseks eeskujuks on sponsorite ja toetajate kaasamine oma projektidesse, millega on loodud olulised objektid, et külarahval oleks oma kodukülas tegevust ja hea olla. Maaliline rannapromenaad, mängu-ja spordiväljakud, laululava jms. Silma jääb üldine heakord ning kauni kodu konkursi võitjate rohkus. Kelvingis tegutsev MTÜ haldab ka kogu küla veevärki, pumbajaamadest torustikeni. Küla on oma noorusele (asutatud 1993) vaatamata säilitanud kohalikku ajalugu, samuti luuakse seda oma tegudega ise. 2013. aasta EV presidendi vastuvõtul valmisid Estonia teatri ees seisnud lumememmed just Kelvingi külarahva käte all.

2016.a aastal toetasid Aasta tegijate konkurssi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Euroopa Regionaalarengu Fond, Harju Maavalitsus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium, Rahandusministeerium, Kuusalu vallavalitsus.

Konkurssi viis läbi Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit ning Kodukant Harjumaa.