Aasta ettevõte

Aasta ettevõte 2019 – Raasiku Õlletehase Kaubandus OÜ
(Raasiku vald)

Raasiku Õlletehase Kaubandus OÜ on piirkonnas olulist väärtust loov kohalik ettevõte. Ettevõttel on stabiilsed majandusnäitajad ning ta näitab üles vastutustundlikkust läbi kohalike elanike palkamise (eelistatud on kohalikud elanikud) ja piirkonna identiteedi teadvustamise. Kokkuleppel omavalitsusega kasutatakse pakenditel valla vappi ning toetatakse regulaarselt kohalikke sündmusi.

Ettevõte väärib tunnustust:

  • Kohalike sündmuste regulaarse toetamise eest (toetatakse erinevaid kohalikke spordi- ja kultuurisündmusi jms).
  • Kohalikus elus osalemise eest – aktiivselt võetakse vastu laste- ja ekskursioonigruppe, tutvustatakse tootmisettevõtet jms.
  • Tootmise laiendamise ja innovatiivse mõtlemise eest. 2019.a on ettevõte LEADER toetuse abil soetanud uued mahutid ning suurendanud toodangu mahtu ja sortimenti.
  • Uute teenuste käivitamise eest. 2019.a on ettevõte leidnud rentnikud ettevõtte renoveeritud ruumidesse. Ettevõte on oma kulul teinud korda ruumid tootmishoone teisel korrusel (majutuseks jm teenusteks sobivad) ning loonud valmisoleku esimesel korrusel toitlustusteenuse pakkumiseks. Tänu ettevõtte järjepidevale tööle on leitud sobivad üürnikud ning 2019.a avatakse Raasiku Õlletehase juures pitsakohvik ning erinevad teenused. Raasiku aleviku jaoks, kus seni toitlustuskohad sisuliselt puudusid, on tegu olulise edasiminekuga.

Tunnustus antakse välja Harjumaal tegutsevale ettevõttele, mille eelmise perioodi majandusaasta aruanne on esitatud õigeaegselt ning millel puudub maksuvõlg (seisuga 15.10.2019).

Laureaat on:

  • majandusnäitajate alusel edukas,
  • stabiilne ning kasvupotentsiaaliga,
  • töökohtade arv on püsiv (või on kasvanud),
  • vastutustundlik ja keskkonnateadlik,
  • orienteeritud koostööle kogukonnaga.

 

Harjumaa aasta ettevõtted:

2019 Raasiku Õlletehase Kaubandus OÜ (Raasiku vald)
2018 ei valitud
2017 Ensto Ensek AS (Keila linn)
2016 Tiptiptap OÜ (Rae vald)
2015 AS Year (Anija vald)
2014 M.V.Wool (Padise vald)
2013 Bole OÜ (Paldiski linn)
2012 AS Harju Elekter (Keila linn)
2011 AS Aegviidu Puit (Aegviidu vald)
2010 Efekt AS (Kiili vald)
2009 konkurssi ei toimunud
2008 AS Klaasimeister (Kose vald)
2007 AS Raasiku Elekter (Raasiku vald)
2006 AS Mistra-Autex (Raasiku vald)
Tunnustuse väljaandmise algatasid Harju Maavalitsus ning Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.

EST