Aasta kodanikuühendus

HARJUMAA AASTA KODANIKUÜHENDUS 2017

Raiman Kukk, Lootuse küla esindaja

MTÜ LOOTUSE KÜLA (KERNU, nüüd SAUE VALD)

Lootuse Küla on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on sotsiaalselt vähekaitstnud ja probleemsete inimeste – alkoholi- ja narkosõltlaste võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel. Kui algselt aidati keskuses mehi, siis 2016 aasta augustis avati ka naistele suunatud keskus. Lootuse Külal on keskus ka Keilas ja Järvakandis.

Lisaks asutati Lootuse Küla algatusel 2009 aastal MTÜ Lootuse Küla Päästeselts, mis on oma tehnika ja meeskonnaga toeks peamiselt Kernu ja Vasalemma piirkonnas, sh pidevas operatiivses valves. Päästeselts on kaasanud enda tegemistesse mitmeid vabatahtlikke, nad teevad aktiivset ennetustööd nii piirkonna koolides lastele päästja ametit tutvustada kui ka kodukülastuste kaudu. Lisaks operatiivsele tegutsemisele tehakse ka pidevat ennetustööd kogukonnas.


2017 esitatud kandidaadid:

Meie Kurna MTÜ (Rae vald), MTÜ Ellamaa Loodusselts (Nissi, nüüd Saue vald), MTÜ Haiba Spordiklubi (Kernu, nüüd Saue vald), MTÜ Keerdtrepp (Anija vald), MTÜ Lehetu külaselts (Nissi, nüüd Saue vald), MTÜ Lootuse Küla (Kernu, nüüd Saue vald), MTÜ Noortekeskus Vihasoo (Kuusalu vald), MTÜ Pikavere Mõis (Raasiku vald), MTÜ Sakukad (Saku vald), MTÜ Virve külaselts (Kuusalu vald), MTÜ Vääna-Jõesuu külaselts (Harku vald), MTÜ Ääsmäe külakogu (Saue vald), Naiskodukaitse Kose jaoskond (Kose vald), Raasiku Tuletõrjeühing MTÜ (Raasiku vald), Suursoo Külaselts MTÜ (Rae vald), Tilgu Merepääste Selts MTÜ (Harku vald).

Aasta kodanikuühenduse tunnustus antakse välja seltsingule, mittetulundusühendusele või sihtasutusele, mis tegutseb Harjumaal (va Tallinn). MTÜ või SA on esitanud õigeaegselt eelmise perioodi majandusaasta aruande. Laureaat on: silma paistnud kohaliku või maakondliku elu arendamisega; kogukonnale tugevaks toeks, sh ellu viinud kohalikke kaasavaid projekte või algatusi; koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja/või kohaliku omavalitsusega.

Harjumaa aasta kodanikuühendused:
2017 MTÜ Lootuse küla (Kernu, hiljem Saue vald)
2016 EELK Risti Kogudus (Padise vald)
2015 Muraste külaselts (Harku vald)
2014 Saku Priitahtlikud Pritsimehed (Saku vald)
2013 Saku Lions Klubi (Saku vald)
2012 MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME (Maardu linn)
2011 Kehra Raudteejaam (Anija vald)
2010 MTÜ Ajaleidja (Aegviidu vald)
2009 konkurssi ei toimunud
2008 MTÜ Töötahe (Keila linn)
2007 MTÜ Metsanurme (Saku vald)

EST