Konkursi läbiviimist korraldas Kodukant Harjumaa, toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP).

Täiendav info:
Anneli Kana; kkharjumaa@gmail.com; tel 5288810

Aasta küla valimise algatas Kodukant Harjumaa aastal 2005, mil Eesti Külaliikumine Kodukant hakkas üle aasta valima Kodukandi aasta küla.