Aasta panustaja

Aasta panustaja 2019 – MTÜ Paldiski Ettevõtjate Liit
(Lääne-Harju vald)

Paldiski Ettevõtjate Liit  (PEL) on väga aktiivselt tegev Paldiski maine kujundamisel ja ettevõtluskeskkonna parendamisel. Liidu eesmärgiks on olla mootoriks piirkonna ettevõtluse edendamisel, turundamisel, elukeskkonna kvaliteedi tõstmisel ning hea kuvandiga linna loomisel. Paldiski Ettevõtjate Liitu kuulub 15 piirkonnas tegutsevat ettevõtet koos Lääne-Harju vallavalitsusega. Väga heas koostöös on suudetud teha Paldiski atraktiivseks välisinvestoritele.

Viimaste aastate edukamateks projektideks on kujunenud Paldiski Investorteeninduse Programm (PIP) ja investeerimiskonverentsi “Teistmoodi Paldiski” korraldamine, millega on kaasnenud piirkonna turundamine läbi rahvusvahelise suhtlemise. Sel aastal võttis konverentsist osa ca 150 osalejat, kohal oli 4 ministrit, kelledest kolm esinesid. Konverentsi avas peaminister Ratas, kes viibis ka pikalt kohal. Samuti on PEL väga heaks koostööpartneriks EASi Välisinvesteeringute Keskusele piirkonna välisinvestoritele tutvustamisel tehes seda unikaalsel moel. (Fotod Egert Kamenik)

Aasta panustaja tunnustus antakse välja eraisikule, ettevõttele või vabaühendusele, kes toetab tegevusi Harjumaal. Tunnustust ei anta riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele.

Laureaat on:

  • toetanud kogukondlikke või piirkondlikke algatusi/tegevusi Harjumaal;
  • panustanud kogukondlike või piirkondlike ettevõtmiste õnnestumisse ühekordselt või pikema aja jooksul.

 

Aasta toetajad Harjumaal:
2019
Paldiski Ettevõtjate Liit (Lääne-Harju vald)
2018 ei valitud
2017 Indrek Migur (Keila, hiljem Lääne-Harju vald)
2016 Aave Transport OÜ (Raasiku vald)
2015 OÜ Neio (Anija vald)
2014 Ago Pärnamäe (Anija vald)
2013 AS Mistra-Autex (Raasiku vald)
2012 Rae Vallavalitsus (Rae vald)
2011 MTÜ Heategevusfond Uus Laine (Paldiski linn)
2010 Keila Lions klubi (Keila linn)
2009 konkurssi ei toimunud
2008 Jane Snaith (Kernu vald)
2007 Loksa Laevatehase AS (Loksa vald)
2006 Ants Pak, Kadarbiku talu (Saue vald)

EST