Aasta panustaja

Aasta panustaja 2020
Alavere pood OÜ (Anija vald)

Alavere Pood asub külas, milles koos piirnevate küladega on ca 600 elanikku. Kauplus koos külas asuva kooli, lasteaia ja rahvamajaga on selle piirkonna tõmbekeskus.
OÜ Alavere Pood on jaekaubandusketi “Kodupoed” liige. Ketis osalemise kaudu on võimalik tulusamalt osaleda müügikampaaniates ja saada hulgimüüjatelt paremaid allahindlusi. Seeläbi panustab ettevõte piirkonna inimeste soodsaima toidukorvi võimaldamisele. Lisaks on kaupluses nurgake, kus müüakse piirkonna ettevõtjate toodetud kohalikku toitu (nt jahud, mesi, hernes, uba jmt).
Leader-meetmest eraldati OÜ-le toetus teede ja platside asfalteerimiseks summas 30888 eurot. Tänaseks on ehitatud külakaupluse juurde korralik parkla, mida elanikud kasutavad ka parklana, et minna jalutama ja vaba aega veetma Alavere parki. Lisaks parka funktsioonile saab antud alal korraldada taluturgu. Arvestades kaupluses müüdavat ja parkla kasutust taluturuna on ettevõte panustanud viimastel aastatel kohalike toiduainete ja toodangu turustamisvõimaluste laiendamisele piirkonnas. Elanikud on nende pakutavate teenustega väga rahul.
Ettevõte on järjepidevalt hoolinud piirkonna inimestest. Alati on osaletud küla lasteaia, kooli või rahvamaja tähtpäevadel (tarkusepäev, asutuse juubel) ning traditsiooniliselt on alati kingitused varuks (legolaud lasteaeda, kott-toolid koolimajja jmt paraktilist esemelist toetust). Lisaks on ettevõte tavapäraselt sponsoreerinud küla kultuuri ja spordiüritusi, MTÜ Alavere Spordiklubi ja MTÜ Alavere Külaselts ettevõtmisi (nt auhinnad, karastusjoogid, kringel, kommid jmt).
Alavere Pood on silma paistnud just järjepideva ja aastatepikkuse toega küla ja kogukonna tegemistesse ja nende õnnestumistesse. Tegemist on piirkonna ettevõtlust hoidva ja kogukonna ühtsust väärtustava mõtteviisiga.

***

Tunnustus antakse välja eraisikule, ettevõttele või organisatsioonile, kes edendab ettevõtlikkust ja ettevõtlust ning oma innustava tegevusega panustab kohaliku elu ning Harjumaa majandusarengusse. Tunnustust ei anta riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele.

Laureaat on:

  • toetanud ja arendanud ettevõtlikkust, olles eestvedajaks ning innustades ettevõtlikele tegudele;
  • tegutsenud aktiivselt ja edukalt ettevõtluses, tuues piirkonnale majanduslikku kasu (töökohad, koostöö);
  • panustanud kogukondlike või piirkondlike algatuste ning tegevuste õnnestumisse Harjumaal;
  • pälvinud oma tegevusega tähelepanu, usalduse ja lugupidamise, kui ärilist mõtteviisi ning vastutustundlikku ettevõtlust väärtustav isik.

*Laureaat võib, kuid ei pea vastama kõigile eelkirjeldatud kriteeriumitele

2020 kandidaadid:

• Anneli Seppen (Rae vald)
• Tõnis Liinat (Tallinn)
• Paasiku koertemõis (Anija vald)
• OÜ Alavere Pood (Anija vald)
• Horizon Tselluloosi ja Paberi AS (Anija vald)
• SA Padise Klooster (Lääne-Harju vald)
• Aime Kivimaa (Jõelähtme vald)
• Nordic Houses OÜ (Kuusalu vald)
• Kairi Arro-Särg (Harku vald)
• Marge Aasalaid (Raasiku vald)
• Kuusalu Ettevõtjate Liit (Kuusalu vald)
• JJ-Entertainment OÜ (Jõelähtme vald)
• Mihkel Valdek (Keila linn)
• Lääne-Harju valla kogukonnakomisjon (Lääne-Harju vald)

Täiendav info:
Anu Ritson, ettevõtluskonsultant, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
anu@heak.ee; tel 5694 2417

Aasta toetajad/panustajad Harjumaal:
2020
– Alavere Pood OÜ (Anija vald)
2019 –
Paldiski Ettevõtjate Liit (Lääne-Harju vald)
2018 – ei valitud
2017 – Indrek Migur (Keila, hiljem Lääne-Harju vald)
2016 – Aave Transport OÜ (Raasiku vald)
2015 – OÜ Neio (Anija vald)
2014 – Ago Pärnamäe (Anija vald)
2013 – AS Mistra-Autex (Raasiku vald)
2012 – Rae Vallavalitsus (Rae vald)
2011 – MTÜ Heategevusfond Uus Laine (Paldiski linn)
2010 – Keila Lions klubi (Keila linn)
2009 – konkurssi ei toimunud
2008 – Jane Snaith (Kernu vald)
2007 – Loksa Laevatehase AS (Loksa vald)
2006 – Ants Pak, Kadarbiku talu (Saue vald)

EST