Aasta sädeinimene 2018

Aasta sädeinimene 2018 – Alice Suurkuusk (Raasiku vald)

Alice Suurkuusk – Pikavare piirkonna väsimatu eestvedaja

Alice Suurkuusk on läbi erinevate tegevuste aktiivne kodanik ja Raasiku valla Pikavere piirkonna aktiivne kogukonna ühendaja. Vaatamata sellele, et Alice on 3 poisi ema ja tegev 4-s erinevas MTÜs, vabatahtlik päästja, lisaks Pikavere mõisakooli hoolekogu esinaine, leiab ta aega olla vabatahtlik, kes oma tegevuste kõrvalt leiab energiat, soovi ja tahet arendada Raasiku valla ääremaa kogukonda. Tema juhtimisel ja koostöös omavalitsusega on loodud Pikavere mõisa kogukonnakeskuse kontseptsioon ja seda rakendatud läbi erinevate tegevuste: täiskasvanute huvitegevuse käivitamine mõisas, kultuuriürituste ja näituste korraldamine, juuksuri teenuse pakkumine, mõisatoa remontimine kogunemiste jaoks ( „Mõisaprouad“ – kohalike pensionäride kogunemised), perepäevad mõisas kaks korda aastas koos tasuta erinevate töötubadega. Koostöös kohalike ettevõtjate ja põllumeestega toimub mõisapargis kaks korda kuus külaturg, lisaks on Alici inspiratsioonist alguse saanud kogukonnas I advendiküünla süütamine mõisapargis koos jõulutuledega kuusel, lisaks jõuluturg.

Alice algatusel alustati raha kogumist Pikavere mõisa katuse remondiks, oma panuse andsid kohalikud ettevõtjad ja vabatahtlikud annetajad. Annetusi koguti Alice sõprade poolt Rootsist saadud heategevusliku teise ringi riiete jagamisega „Leiukas“ ja „Kaltsumaania“. Mõis sai uue katuse koostöös Raasiku vallavalitsusega 2016.aasta suvel. Aliceˇi eestvedamisel alustati raha kogumist läbi erinevate tegevuste Pikavere mõisakooli esimese klassi lastele ranitsatoetuse kogumisega, mõisa korrastamise remondifondi abil korrastatakse koostöös vallaga mõisa. Sügisel 2016 avati koostöös kogukonna vabatahtlikega mõisakeldris pood „Mõisakeldri Leiukas“, kus kahel päeval nädalas toimetavad vabatahtlikud müüjad, ka Alice. „Mõisakeldri Leiukast“ leiab Rootsist teise ringi kaupa, mõisakooli laste valmistatud moose, kaltsuvaipu ja puuvilja kotikesi. Saadud tulu läheb mõisakooli toetuseks. Pikavere mõisa kogukonna keskusesse kogunenud ja ühiselt tegutsev meeskond Alice Suurkuuse juhtimisel on näidanud end võimeka ja tegusa ning tulemusteni jõudva tahteliste grupina. Siiani teostatud projektid on tõstnud kohaliku kogukonna sotsiaalset sidusust, andnud kogukonna üksikliikmetele usku jääda kodukohta teadmisega, et selles piirkonnas on loodud ja luuakse elutervet  ja arengupotentsiaaliga elukeskkonda.

Alice on kirjutanud ja juhtinud mitmeid rahvusvahelisi projekte, mis kõik on suunatud piirkonna laste ja kogukonna heaolu parandamisse. 2017 oli ta vabatahtlik käsikirja trükkija ja toimetaja Vaino Nappˇi raamatule, “Pikavere – kolme kihelkonna vahel”, tema nime raamatu abistajate hulgast ei leia, sest toimetajana oli tal võimalus jätta enda nimi kajastamata. Ta ongi selline isetu, et aitab alati, aga hoiab tahaplaanile. Ta on saanud aastaid järjest Raasiku vallast tänukirju oma panuse eest, kuid nüüd oleks aeg talle suuremat tähelepanu pöörata. Alice on väga innovaatiline, “kastist välja mõtleja”, kannab endas juhi ja juhtimisoskust, suudab panna enda ümber olevad inimesed hästi tundma ja on kogukonnas väga austatud ja kallis inimene. Teeb alati koostööd valla ja kohaliku omavalitsusega ja otsib võimalusi aidata, arendada Raasiku valla Pikavere külade inimeste heaolu tõstmisse.

Harju Elu artikkel sädeinimesest Alicest.

Sõnumitooja 21.11.2018 Alicest.

Aasta sädeinimese tunnustus antakse välja eraisikule, kes tegutseb Harjumaal (va Tallinn).

Laureaat on:
kogukonda ühendav ja kogukonnas olulist rolli omav isik;

panustanud oma mõtete või tegevusega piirkonna ja/või maakonna arengusse;
aktiivne ja koostööaldis.

Väsimatu energiaga eestvedajad, erinevate piirkondade sädeinimesed

2018 sädeinimeseks esitatud kandidaadid:
Aivar Aasamäe (Rae vald)
Alice Suurkuusk (Raasiku vald)
Arno Kannike (Jõelähtme vald)
Eda-Mai Tammiste (Anija vald)
Erika Kaljusaar (Lääne-Harju vald)
Erki Vaikre (Kuusalu vald)
Hilda Männik (Jõelähtme vald)
Irja Tiri (Saku vald)
Janne Kallakmaa (Anija vald)
Janne Kerdo (Kuusalu vald)
Jürgen Lepp (Lääne-Harju vald)
Keiu Ruus-Lepp (Rae vald)
Kerli Sild (Kose vald)
Kristiina Vanem (Saku vald)
Kätlin Trepp (Lääne-Harju vald)
Leelo Põder (Kose vald)
Maarika Tuttelberg (Kose vald)
Maila Velström (Kuusalu vald)
Mait Meriloo (Rae vald)
Maris Ehrbach (Lääne-Harju vald)
perekond Orutalu (Saue vald)
Piret Urmet (Anija vald)
Ruth Aguraiuja (Kose vald)

Silver Allik (Lääne-Harju vald)
Tanel Talve (Anija vald)
Tõnis Ross (Keila linn)
Viive Suursalu (Saue vald)

Aasta sädeinimest valisid HEAKi,  Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Kodukant Harjumaa esindajad ning eelmise aasta sädeinimene. Tunnustussündmus toimus Ühisnädalal 29.novembril 2018 Kose kultuurikeskuses.

“Sädeinimese tiitel on üks mõnus koorem kanda – tänuga, mõnuga, rõõmuga. Märka ja sind märgatakse, tunnusta ja sind tunnustatakse- nii võib öelda kõigi Harjumaa sädeinimeste kohta!” ütleb Anneli Kana,  MTÜ Metsanurme tegevjuht, 2016.aasta sädeinimene.

Harjumaa aasta sädeinimesed:
2017 Kaisa Linno (Kuusalu vald)
2016 Anneli Kana (Saku vald)
2015 Andrus Saliste (Harku vald)
2014 Maret Väli (Keila linn)
2013 Margus Vain (Rae vald)
2012 Tanel Ots (Saku vald)
2011 Heli Sepp (Kose vald)
2010 Asko Aug (Kuusalu vald)
2009 konkurssi ei toimunud
2008 Tiiu Lõoke (Kõue vald)
2007 Olvia Laur (Nissi vald)
2006 Rein Viilu (Kernu vald)
2005 Peeter Leidmaa (Saku vald)
2004 Sirje Õruste (Saku vald)
2003 Garina Paiste (Raasiku vald)

Tunnustuse väljaandmise algatas Kodukant Harjumaa aastal 2003.

EST