Aasta sädeinimene

HARJUMAA AASTA SÄDEINIMENE 2017

KAISA LINNO (KUUSALU VALD)

Kaisa on pikaaegne Kolgaküla seltsi eestvedaja ja Kolgaküla Rahvamaja juht, kes on kogukonda innustanud  ja eest vedanud pikki aastaid, alates 2009.  Kaisa on hea näide noortest, kes tulevad kodukülla tagasi – peale õpinguid ja elu Tallinnas otsustas ta oma lapsed just kodukülas üles kasvatada, osaledes rahvamaja juhi konkursil. Sellest ajast alates on Kaisa olnud nii kohaliku kogukonna kui ka laiema piirkonna tegevuste eestvedaja. Lisaks Kolgaküla seltsi poolt majandatava Kolgaküla rahvamaja tööle on Kaisa tegelenud Kuusalu valla kogukondade eestvedamisega, kohalike laste kunstitegevuse korraldamisega ja loodusturismi arendamisega oma piirkonnas ja Lahemaal laiemalt. Sel aastal kaitses Kaisa EMÜs magistrikraadi loodusturismi erialal, samuti lööb ta kaasa Harjumaa giidide väljaõppeprogrammis. Kaisa käe all omandavad giididteadmisi ka Kolgaküla ja ümberkaudsed lapsed, keda edukalt kasutatakse külaliste võõrustamisel. Kolgaküla rahvamaja on suurepärane paik Harjumaa sündmuste korraldamiseks (Kodukant Harjumaa 15. sünnipäev 2013, Harjumaa Aasta tegija tänuüritus 2016) aga ka oluliste väliskülaliste võõrustamiseks (nt EL eesistumise ringsõit maaelu -ja põllumajandusministritele, lõunasöök Kolgakülas suvel 2017).
Kaisa tegemised on Kolgaküla seltsis ja rahvamajas heaks näiteks majanduslikust suutlikkusest – Kolgakülast võib õppida toimetulekut ja ettevõtlikkust.
2016. aastast on Kaisa üks kahest vabatahtlikust Harjumaa koordinaatorist programmis „EV100 igas külas“. Ta on infot levitanud ja innustanud külasid ja kogukondi EV100 raames sündmusi korraldama, vahendab infot Liikumise Kodukant programmijuhi ja külade vahel, korraldab infoseminare ja teavitusi.

Kaisa on inimene, kellega koostöö on rõõm! Tema selge ja sihikindel tegevus, lubaduste täitmine ja head ideed teevad temast väärtusliku koostööpartneri.

2017 esitatud kandidaadid: 
Aare Lepiksaar (Keila linn), Alice Suurkuusk (Raasiku vald), Angela Allik (Raasiku vald), Annika Laats (Padise, nüüd Lääne-Harju vald), Annika Sõmer (Raasiku vald), Argo Zirk (Saku vald), Aule Kikas (Harku vald), Douglas Paalamäe (Keila, nüüd Lääne-Harju vald), Elvi Urgas (Nissi, nüüd Saue vald), Eneli Ööpik (Nissi, nüüd Saue vald), Evi Peterson (Keila linn), Garina Toomingas (Raasiku vald), Heli Karu (Anija vald), Ilse Metsamaa (Saue linn, nüüd Saue vald), Inga Koitla (Anija vald), Kaire Nuut (Kiili vald), Kaisa Linno (Kuusalu vald), Kristiina Liivik (Saue linn, nüüd Saue vald), Lilian Kold (Saue vald), Maarja Sikut (Raasiku vald), Mare Tammerand (Kuusalu vald), Maret ja Aare Lepiksaar (Keila linn), Merike Marie Nimmerfeldt (Nissi, nüüd Saue vald), Merje Volt (Kiili vald), Tiia Välk (Jõelähtme vald), Ulvi Rand (Kuusalu vald).

Aasta sädeinimese tunnustus antakse välja eraisikule, kes tegutseb Harjumaal (va Tallinn). Laureaat on: kogukonda ühendav ja kogukonnas olulist rolli omav isik; panustanud oma mõtete või tegevusega piirkonna ja/või maakonna arengusse; aktiivne ja koostööaldis.

“Sädeinimese tiitel on üks mõnus koorem kanda – tänuga, mõnuga, rõõmuga. Märka ja sind märgatakse, tunnusta ja sind tunnustatakse- nii võib öelda kõigi Harjumaa sädeinimeste kohta!” ütleb Anneli Kana,  MTÜ Metsanurme tegevjuht.

Harjumaa aasta sädeinimesed:
2017 Kaisa Linno (Kuusalu vald)
2016 Anneli Kana (Saku vald)
2015 Andrus Saliste (Harku vald)
2014 Maret Väli (Keila linn)
2013 Margus Vain (Rae vald)
2012 Tanel Ots (Saku vald)
2011 Heli Sepp (Kose vald)
2010 Asko Aug (Kuusalu vald)
2009 konkurssi ei toimunud
2008 Tiiu Lõoke (Kõue vald)
2007 Olvia Laur (Nissi vald)
2006 Rein Viilu (Kernu vald)
2005 Peeter Leidmaa (Saku vald)
2004 Sirje Õruste (Saku vald)
2003 Garina Paiste (Raasiku vald)
Tunnustuse väljaandmise algatas Kodukant Harjumaa aastal 2003.

EST