Aasta sädeinimene 2022

Bärbel Salumäe
Rae vald
Aasta sädeinimene 2022

Bärbel on naine nagu orkester. On hämmastav ja isegi uskumatu, et üks inimene oma pere ja põhitöö kõrvalt jõuab oma kogukonda sellisel kujul panustada.

Bärbel on kuulunud alates 2005 aastast Naiskodukaitse organisatsiooni, kuigi viimasel aastal töö tõttu on ta otsustanud teha pausi antud organisatsiooni tegevuses, kuid see ei vähenda panust, mida on ta sinna eelnevalt aastate jooksul andnud.

Bärbel on Rae valla, Lagedi aleviku elanik. Täpselt nii kaua kui ta siin elanud on, on ta kaasa löönud erinevate kogukonna tegevuste juures, viimased kaheksa aastat olnud ise eestvedajaks.

Ta on MTÜ Lagedi alevikuseltsi liige ja on kandnud ka Lagedi alevikuvanema tiitlit – viimast eriti väärikalt, kuna see vabatahtlik ametikoht sai talle ka hüppelauaks Rae valla volikogusse ja sealt edasi nüüd juba Rae Vallavalitsusse abivallavanema ametikohale. Just see aktiivne toimetamine ja inimeste usaldus tema tegemiste suhtes talle selle võimaluse andis. Jah, töö volikogus ja töö vallavalitsuses on tasustatud, kuid tema pealt on näha, et seda tööd teeb ta selle pärast, et näeb, kui palju läbi selle on võimalik tal kogukonna arengusse panustada. Tema panustamise võime töö kõrvalt vabatahtliku tegevuse kaudu kogukonna heaks ei ole mitte mingil määral vähenenud. Olgu selleks kogukonna talgud, vabariigi aastapäeva hommik, Lastekaitsepäev, jaanipäev, kodukohvikud jne üritused, siis ta mitte ei osale seal, vaid korraldab neid algusest lõpuni olles meeskonna juhiks: ta kirjutab projektid, leiab sponsorid, leiab korraldusmeeskonna, tegeleb kommunikatsiooni jne ülesannetega. Loomulikult ta delegeerib ülesandeid, kui samas on ta iga detailiga kursis ja ilma temata sellisel kujul neid üritusi ilmselt ei toimuks. Ja nii mõnigi ei oleks ilmselt toimuma saanud, kui ei oleks tal see idee mõttesse tulnud.

Sel aastal toimus Lagedi Kogukohvikute päev juba viies kord järjestikusel aastal ning see üritus on ületanud vallaülesed piirid. Eraldi tuleb välja tuua Lastekaitsepäev. Hommikul alustati Lagedi Lasteaia alal kõige pisematega: ponisõidud, lasteetendus, batuudid, pannkoogid jne, päeva keskel koliti tegevus Lagedi Noortekeskuse juurde, kus tegevusi pakuti pigem teismelistele: lauamängud, orienteerumine, liiklusohutus, pannkoogid ning päeva lõpetas kontsert kogu perele, kus esines Merilyn Tiit ja Andre Sepp. Tema päev algas hommikul vara ning lõppes õhtul hilja kuid tema näos ei olnud tilkagi väsimust, vaid puhas rõõm. Kogukond sütitab teda ja annab energiat!

Eelmisel aastal toimus tema eestvedamisel 15 üritust/tegevust kogukonnale ja seda ajal kui veel covid-19 oma piire seadis. Muidugi peab arvestama ka asjaolu, et eelmine aasta oli Lagedi 780 juubeliaasta ja üritusi oligi rohkem, sel aastal oli neid 10. Kõike saab teha, tuleb leida võimalusi ja lahendusi. Just see tema juures ongi nii hämmastav, klaas ei ole kunagi (pool) tühi, vaid piisavalt täis, et jääks ruumi ka uutele mõtetele!

Bärbel koos MTÜ Lagedi Alevikuseltsi liikmetega on võtnud nõuks kaasata kõikidele oma üritustele ka ümberkaudsed külad: ei ole oluline, kus sa elad või mis sinu huvi on, kui tahad osaleda ja kaasa lüüa, oled alati oodatud!

Samuti on olnud Bärbel eestvedajaks mitmel aastal, täpsemalt seitse hooaega järjest, võistkonnale Lagedi SporT, kes Rae Valla mängudel 2021/2022 hooajal võitis I koha 37 võistkonna seas! Aasta enne seda lõpetati II kohaga ja aasta varem III kohaga. Just see näitab meie jaoks asjaolu, et loorberitele puhkama ei jääda ja hea meeskonna juht leiab head tiimiliikmed ning  motiveerib neid endast kõike andma, olles sealjuures ka ise võrdselt võistkonnaliige: ta osales 12-st etapist 7-l.

2022 aasta teeb veel eriliseks see, et Bärbel pakkus läbi MTÜ Lagedi Alevikuseltsi tööd ka õpilasmalevale ja taaskord kogukonna heaks: tehti korda Lagedi keskuse bussipeatused: ta ostis kõik materjalid, taris need ise kohale, juhendas noori ning paigaldas pärast koos kahe kogukonnaliikmega bussipeatustesse. Justkui pisike asi, aga andis kogukonnas väga palju juurde. Samuti paari aasta tagune teadete tahvlite vahetus, mis tegi tänavapildi väga palju ilusamaks.

Tegelikkuses peakski rohkem tähelepanu pöörama väikestele, aga järjepidevatele sammudele. Turvatunne traditsiooniliste ja ka uute tegemiste näol on see, mida vajavad juba pikaaegsed elanikud ning ka uued tulijad, et kaks osapoolt kokku viia. See on tal hästi õnnestunud.

Vähemoluline ei ole asjaolu, et tema on loonud ja hoiab töös tänase Lagedi aleviku kodulehte www.lagedi.wordpress.com ja see on aktiivses kasutuses, sh ka uued arendused on antud lehte reklaaminud selles piirkonnas ning samuti on ta Facebookis Lagedi kogukonna eestvedaja. Ta on inimeste inimene, suhtlemisaldis, aktiivne, kaasav. Temaga on mitmed uued Lagedi elanikud ühendust võtnud, et kuidas saaks kaasa aidata kogukonna tegemistele ja lisaks on välja toodud asjaolu, et just koduleht on hea infoallikas Lagedi kui pärli kohta Rae vallas ja Tallinna ümbruses. Lisaks disainis ta Lagedile just veelgi suurema kogukonna tunde loomiseks “Minu LAGEDI” pusad, mis on väga populaarsed.

Bärbel on olnud Lagedi aleviku arengukava koostamise juures ning samuti oleme ette valmistamas Lagedi piirkonna üldplaneeringu uuendamist, kus ta kutsus kokku elanikud, kes kaasa tahaks rääkida ja korraldas vastavad töögrupid. Lisaks on võtnud südameasjaks korralik alevikuplats valmis teha, joonised ja plaanid on juba valmis, nüüd ootavad veel ees load ehituseks ja projektikirjutamise rahastuse saamiseks (LEADER).

Kuna Bärbel on ise noorsootöö taustaga ning on alati öelnud, et noorsootööd ei saa teha ilma kogukonna panuseta: noortekeskused peavad olema kogukonna keskused, noorsootöötajad on kogukonna liikmed, isegi kui nad ei ela selles asulas ning just nende mõtete ja ka aastate pikkuse töö tulemusel kutsuti ta osalema EANK (Eesti Avatud Noortekeskuste ühenduse) 20 aastapäeva paneeli – taaskord kogukonna eestvedajana ja kogutud näidete põhjal läbi oma kogemuse.

Bärbel on RVAKS-i (Rae valla alevike- ja külavanemate selts) liige ning annab panuse ka antud seltsi tegevusse nii kogukonna vaatest kui ka vallavalitsuse poolelt. Ta on korduvalt rõhutanud, et kõik valla küla- ja alevikuvanemad vajavad katust, kus ühiselt ideid, rõõme ja aeg-ajalt ka muresid kurta, koos õppida ja tervikuna läbi selle kogu valla külaelule väärtust veelgi enam juurde anda.

Mida me veel Bärbeli juures hindame: ajal mil Lagedil lõpetas tegevuse perearst (läks pensionile) ning uus arst kolis Jürisse, jäid kohapeal arstiabita paljud elanikud, kel puudus liikumisvõimalusi transpordi näol. Siis võttis ta kätte ning organiseeris seltskonna inimesi, kes oleksid valmis oma kogukonna liikmetele appi tulema. Ehk siis tema eestvedamisel tekkis grupp inimesi, kes vastavalt vajadustele ja võimalustele on valmis kogukonna liikmeid Jürisse perearsti juurde transportima. See huvigrupp on siiani olemas, kuigi teenuse vajajaid ei ole olnud palju. Teise sotsiaal/tervisevaldkonna puudutav panus tema poolt on ka Rae valla oma vähiravifondi konto avamine valla elanike jaoks: kindlasti on kõigil meeles veel väike tüdruk Annabel, kes vajas oma kurja haigusega voitlemiseks suurt summat ning vähiravifond “Kingitud Elu” talle appi tõttas. Sellest ajendatuna tuli aga Bärbeli koos sõpradega mõte kogukonna ja sõbrad kampaaniasse kaasata ning selle tulemusena on Rae vald esimene omavalitsus Eestis, kellel on oma elanikele loodud fond https://pealinn.ee/2017/11/21/julge-ja-vapper-tudruk-annabel-inspireeris-rae-valda-heategevuskampaaniat-algatama/  ja https://www.raesonumid.ee/Kogukond/rae-fond-ulatab-abikaee-haigekassa-toetuseta-jaeaenud-vaehihaigetele

Bärbel ei ole inimene kes ennast kiidab, alati pärast üritusi ja tegevusi toob ta esile oma meeskonna kaaslased ja nende panuse, kuid mitte kunagi ei maini ennast. Samas kogukonna liikmena saan öelda, et just see jääb ka tema juures silma: ta teab, et üksi ei suuda, kuid teab, et meeskonna juhtimiseks on vaja inimest, kes ei pea ennast paremaks kui ülejäänud meeskonna liikmed ja laseb neil särada. Nüüd on meie kogukonnal võimalus lasta temal särada, tänutäheks kogu tema panuse eest, mis ta on andnud ja mida ta veel tulevikus annab: 2020 aastal omistati Bärbelile kogukonna ettepanekul Kodanikupäeva aumärk, sel aastal soovime, et ta saaks kanda Harjumaa Sädeinimene 2022 tiitlit.

Oleme siiralt tänulik, et selline inimene meie kogukonna liige ja eestvedaja on.

Aasta sädeinimese tunnustus antakse välja eraisikule, kes tegutseb Harjumaal (va Tallinn).

Laureaat on:
kogukonda ühendav ja kogukonnas olulist rolli omav isik;

panustanud oma mõtete või tegevusega piirkonna ja/või maakonna arengusse;
aktiivne ja koostööaldis. 

Tunnustuse väljaandmise algatas Kodukant Harjumaa aastal 2003.

2022.a. kandidaadid:

 • Marilin Pehka, Anija vald
 • Valdur Vacht, Keila linn
 • Anne-Liisi Mändmets, Rae vald
 • Nadia Reimann, Kose vald
 • Kristiina Adamson, Harku vald
 • Kaja Rasmann, Harku vald
 • Kairi Niinepuu-Mark, Lääne-Harju vald
 • Kristi Tarik, Kuusalu vald
 • Raili Salvet, Rae vald
 • Laura Viiroja, Saku vald
 • Anneli Lamonova, Kuusalu vald
 • Valeria Rjumina, Kuusalu vald
 • Bärbel Salumäe, Rae vald
 • Kent Männik, Harku vald
 • Virve Sepp, Rae vald
 • Anne Oruaas, Anija vald
 • Krestina Valdma, Kose vald
 • Ulvi Rand, Kuusalu vald
 • Raimo Tann, Viimsi vald
 • Asta Lamonova, Kuusalu vald
 • Õie Kivi, Kuusalu vald
 • Tanel Talve, Anija vald

Harjumaa aasta sädeinimesed:
2021 – Marje Suharov (Saue vald)
2020
– Aivar Aasamäe (Rae vald)
2019
Tiiu Mägi (Lääne-Harju vald)
2018 – Alice Suurkuusk (Raasiku vald)
2017 – Kaisa Linno (Kuusalu vald)
2016 – Anneli Kana (Saku vald
2015 – Andrus Saliste (Harku vald)
2014 – Maret Väli (Keila linn)
2013 – Margus Vain (Rae vald)
2012 – Tanel Ots (Saku vald)
2011 – Heli Sepp (Kose vald)
2010 – Asko Aug (Kuusalu vald)
2009 – konkurssi ei toimunud
2008 – Tiiu Lõoke (Kõue vald)
2007 – Olvia Laur (Nissi vald)
2006 – Rein Viilu (Kernu vald)
2005-  Peeter Leidmaa (Saku vald)
2004 – Sirje Õruste (Saku vald)
2003 – Garina Paiste (Raasiku vald)

“Sädeinimese tiitel on üks mõnus koorem kanda – tänuga, mõnuga, rõõmuga. Märka ja sind märgatakse, tunnusta ja sind tunnustatakse- nii võib öelda kõigi Harjumaa sädeinimeste kohta!” ütleb Anneli Kana,  MTÜ Metsanurme tegevjuht, 2016.aasta sädeinimene.

Täiendav info:
Anneli Kana, juhatuse liige, Kodukant Harjumaa
kkharjumaa@gmail.com; tel 5288810

EST