Aasta vabaühendus 2019

Aasta vabaühendus 2019 

Konkurss kuulutatakse välja septembris 2019.
Tunnustus antakse välja seltsingule, mittetulundusühendusele või sihtasutusele, mis tegutseb Harjumaal (va Tallinn).  MTÜ või SA on esitanud õigeaegselt eelmise perioodi majandusaasta aruande.
Laureaat on:
silma paistnud järjepidevusega ja/või traditsioonide kandjana kohaliku või maakondliku elu arendamisel;

kogukonnale tugevaks toeks, sh ellu viinud kohalikke või maakondlikke säravaid ideid, kaasavaid ja/või uuenduslikke algatusi;
sotsiaalselt ettevõtlik ja/või omatulu teeniv;

koostööaldis teiste ühenduste/ ettevõtjate/ omavalitsus(t)ega.

Harjumaa aasta kodanikuühendused:
2018 – MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda (Lääne-Harju vald) – särav kodanikuühendus
MTÜ Noortekeskus Vihasoo (Kuusalu vald) – võimekas kodanikuühendus
MTÜ Riigikaitse Rügement (Harku vald) – eripreemia
2017 – MTÜ Lootuse küla (Kernu, hiljem Saue vald)
2016 – EELK Risti Kogudus (Padise vald)
2015 – Muraste külaselts (Harku vald)
2014 – Saku Priitahtlikud Pritsimehed (Saku vald)
2013 – Saku Lions Klubi (Saku vald)
2012 – MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME (Maardu linn)
2011 – Kehra Raudteejaam (Anija vald)
2010 – MTÜ Ajaleidja (Aegviidu vald)
2009 – konkurssi ei toimunud
2008 – MTÜ Töötahe (Keila linn)
2007 – MTÜ Metsanurme (Saku vald)

EST