Aasta tegu

Aasta tegu 2020
Padise kloostri varemete konserveerimine ja
külastuskeskuse taasavamine (Lääne-Harju vald).

Aastakümneid halvas seisus olnud Padise kloostri varemete korda tegemine ja külastajatele avamine on oluline tegu ühtlasi väärtusliku kultuuripärandi hoidmisel kui kohaliku turismi arendamisel. 2020. aasta maikuus taasavatud värskenduskuuri läbinud Padise klooster oli sel aastal oluliseks turismimagnetiks külastajatele Eestist ja ka kaugemalt. Varemed on restaureeritud pieteeditundega ja südamega ning see tegu on võitnud juba ka Muinsuskaitseameti auhinna.
Et külastajateni jõuaks täpne ja kvaliteetne informatsioon kloostri ajaloost, korraldati giidide kursused. Renoveeritud valitsejamajas avati turismiinfo ja teeninduskeskus koos kloostripoega, kus muuhulgas pakutakse ka kohalike tootjate toodangut. Esimesele korrusel on tänaseks korda seatud erinevate töötubade võimalused, teisel korrusel on võimalik rentida seminariruume. Ruumide kasutajad tunnevad ennast oodatuna ja meeldivalt.
Padise kloostri varemete taasavamine tõstis kindlasti piirkonna tuntust ja mainet, tuues kliente juurde ka teistele piirkonna ettevõtetele, mh eriti toitlustuettevõtetele. SA Padise Klooster lõi uusi töökohti ning tooteid ja teenuseid, korraldatud on kontserte ja harivaid loenguid.
Sellesuvise turismimagnetina ajendas ta külastajaid uurima ka piirkonna teisi vaatamisväärsusi.
https://padise.ee/avasta-padise/klooster/

Aasta tegu eripreemia 2020 kriisiaastal
Põhja päästekeskus

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra, et tõkestada koroonaviiruse levikut Eestis. Eriolukord kestis 17. maini 2020. Põhja päästekeskuse eestvedamisel koondati eriolukorrast tingituna Harjumaa kohalikud omavalitsused ühtsesse infolisti, millega loodi ühtlasi esmakordselt operatiivne ja ühtne inforuum. Lisaks infolistile hakati kogunema iganädalaselt ühel kindlal ajal nii füüsiliselt päästekeskuse ruumis kui paralleelselt veebi vahendusel, kus igal kohaliku omavalitsuse juhil või esindajal oli võimalus jagada oma murekohti ning praktikaid eriolukorras tegutsemisel. Tekkis suhtlusruum, millega minimeeriti olukord, kus mõni kohalik omavalitsus jäi oma probleemidega üksi. Kõik antud hetkel vastuseta jäänud küsimused edastati päästekeskuse poolt operatiivselt vastavale ametkonnale tagasiside ja vastuste saamiseks. Sellise järjepideva kommunikatsioonilahendusena muudeti kogu senist praktikat kohaliku ja riikliku tasandi vahel, kuhu olid kaasatud lisaks kõik teised asjakohased organisatsioonid. Selline suhtlusruumi tava juurdus väga kiiresti, mis sai olla tingitud just vajaduspõhisusest ning mis on jätkunud ka nüüd sügisperioodil. Põhja päästekeskuse järjepidev info- ja kommunikatsiooniruumi juhtimine kohalike omavalitsuste toetamisel väärib tunnustust ning tava jätkumist, kuna antud lahendus tõhustab muuhulgas Harjumaa kohalike omavalitsuste kriisikomisjonide ja Põhja-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koostööd.

***

Aasta teo tunnustus antakse välja uuele või juba traditsioonilisele sündmusele, projektile, uuele mõtteviisile, heale koostööle või muule silmapaistvale tegevusele. Sobivad ka riigi või kohaliku omavalitsuse poolt veetavad tegevused, kuid ei sobi riikliku või kohaliku investeeringu toel tehtud projektid. Aasta tegu on silmapaistev tegu Harjumaal.

2020 kandidaadid:
• Anija mõisa restaureerimine ja taasavamine mõisaajastu külastuskeskusena “Mõisa aja lugu” (Anija vald)
• Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva tähistamise sündmused ja virtuaalkeskuse loomine (Kuusalu vald)
• Padise kloostri varemete konserveerimine ja külastuskeskuse renoveerimine (Lääne-Harju vald)
• Padise kloostri renoveeritud varemete ja külastuskeskuse taasavamine külastajatele (Lääne-Harju vald)
• Maailma suurima rookrooni valmistamine (Lääne-Harju vald)
• Harjumaa kohalike omavalitsuste vahel ühise inforuumi loomine ja hoidmine eriolukorras (Põhja Päästekeskus)
• MTÜ Leesi Tarwitajate Ühisus loomine ja kogukonna poe avamine Leesi külas (Kuusalu vald)
• Targa Valiku Praktikum (Lääne-Harju vald)
• Peetri park (Rae vald)
• Voose Päikesekodu (Anija vald)
• Paldiski linnaväljak (Lääne-Harju vald)

Täiendav info:
Külli Vollmer, vabaühenduste konsultant, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
kylli@heak.ee; tel 5114027

Harjumaa aasta teod:
2020
Padise kloostri varemete konserveerimine ja külastuskeskuse taasavamine (Lääne-Harju vald)
eripreemia Harjumaa kohalike omavalitsuste vahel ühise inforuumi loomine ja hoidmine eriolukorras (Põhja Päästekeskus)
2019 –
Soomusrong nr 7 Wabadus (Viimsi vald)
2018 – Viskla küla kiikla (Kose vald)
2017 – Eesti mootorispordi muuseum Momu (Nissi, hilem Saue vald)
2016 – Anija lüliti (Anija vald)
2015 – Saue valla Avatud külaväravad (Saue vald)
2014 – Keila Hoovilugude Päev (Keila linn)
2013 – Kalju Põldaru lähetamine seeniorite lauatennise MM-ile Uus-Meremaale (Kernu vald)
2012 – “Sajandi 100 võttepaika” (Kuusalu vald)
2011 – Vaikuse laste rahupaiga avamine (Padise vald)
2010 – Oxforelli kalapüügiplatvorm puuetega inimestele (Kose vald)
2009 – konkurssi ei toimunud
2008 – Kolgaküla rahvamaja taastamine (Kuusalu vald)
2007 – Keila jaamahoone restaureerimine (Keila linn)

EST