Aasta vabaühendus

Aasta vabaühendus 2019 – MTÜ Perekeskus Männikäbi (Raasiku vald)

Perekeskus Männikäbi on tegutsenud järjepidevalt alates 2007. aastast. Perekeskus on renoveerinud ruumid, kus tegutsetakse ning loonud uued teenused ja tegutsemisvõimalused.

Juurde on loodud seni piirkonnas puudu olnud pesupesemise võimalus vähekindlustatud peredele (soetatud pesumasin ja -kuivati) ning loodud pesemisvõimalus (rajatud dušinurga näol), mida saavad kasutada nii perekeskuses käivad väikelastega pered kui ka vähekindlustatud inimesed. Duširuumi kasutamise võimalusega on loodud oluline teenus – paljudele elementaarne võimalus kodus, aga katsu ilma selleta elada. Pealtnäha lihtsa asja näol on tegemist reaalselt kogukonna jaoks väga olulisega.

Tänu võimalusele perekeskuses koos väikelastega erinevates tegevustes osaleda on MTÜ andnud olulise panuse kogukonna suuremaks sidususeks ning perede omavahelise tugivõrgustiku tekkeks. Perekeskus on 2019.a korraldanud hulgaliselt ohutuspäevi koolides ja lasteaedades ning esmaabi koolitusi piirkonnas, muutes seeläbi kogukonda turvalisemaks. Kriisikoolituse korraldamiseks ei leidnud omavalitsus piisavalt vahendeid, kuid perekeskus leidis oma vahendid, et piirkond vajalikust koolitusest ilma ei jääks.

Kogu tegevust perekeskuses veetakse vabatahtlikult. Ühtegi püsivat palgalist töötajat ei ole, kõik töö tehakse ära oma jõududega, aeg-ajalt projektide vahendusel lisavahendeid taotledes.

Harju Elu (15.11.2019): Männikäbi Arukülas pakub peredele rõõmu. Autor: Andres Tohver

Tunnustus antakse välja seltsingule, mittetulundusühendusele või sihtasutusele, mis tegutseb Harjumaal.  MTÜ või SA on esitanud õigeaegselt eelmise perioodi majandusaasta aruande.
Laureaat on:
silma paistnud järjepidevusega ja/või traditsioonide kandjana kohaliku või maakondliku elu arendamisel;

kogukonnale tugevaks toeks, sh ellu viinud kohalikke või maakondlikke säravaid ideid, kaasavaid ja/või uuenduslikke algatusi;
sotsiaalselt ettevõtlik ja/või omatulu teeniv;

koostööaldis teiste ühenduste/ ettevõtjate/ omavalitsus(t)ega.

 

Harjumaa aasta kodanikuühendused:
2019
Perekeskus Männikäbi MTÜ (Raasiku vald)
2018 – MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda (Lääne-Harju vald) – särav kodanikuühendus
MTÜ Noortekeskus Vihasoo (Kuusalu vald) – võimekas kodanikuühendus
MTÜ Riigikaitse Rügement (Harku vald) – eripreemia
2017 – MTÜ Lootuse küla (Kernu, hiljem Saue vald)
2016 – EELK Risti Kogudus (Padise vald)
2015 – Muraste külaselts (Harku vald)
2014 – Saku Priitahtlikud Pritsimehed (Saku vald)
2013 – Saku Lions Klubi (Saku vald)
2012 – MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME (Maardu linn)
2011 – Kehra Raudteejaam (Anija vald)
2010 – MTÜ Ajaleidja (Aegviidu vald)
2009 – konkurssi ei toimunud
2008 – MTÜ Töötahe (Keila linn)
2007 – MTÜ Metsanurme (Saku vald)

EST