Aasta vabaühendus

Aasta vabaühendus 2020
Ellamaa Külaarenduskeskus ja
Ellamaa Loodusselts (Saue vald)

Kaks mittetulundusühendust Ellamaa Külaarenduskeskus ja Ellamaa Loodusselts tegutsevad mõlemad käsikäes, neil on ühiseid eestvedajaid ja sõlmitud on ka koostööleping,
Ellamaa Külaarenduskeskus pesitseb 100-aastases hoones, mida on järk-järgult erinevate projektide, LEADER programmi ja kohaliku omaalgatuse programmi toel, korrastatud. Ehitusvõtetest on tihti kasutatud vanu võtteid (nt savikrohv ja lubikrohv roomattidel), mis annavad edasi maja ajaloolist hõngu. Hoone on olnud ka vana koolimaja ning taastatud on hoone ajalugu meenutav klassiruum. Viimane projektitaotlus Leader taotlusvooru, mis sai sel kevadel positiivse otsuse, oli külakeskuse jaoks lava soetamine ja lavataguste ruumide renoveerimine. Üheskoos on tehtud remont- ja korrastustöid ning on toodud majja järjest rohkem tegevusi ja elu. Ellamaa Külaarenduskeskuse ruumidesse mahub ka loodushariduskeskus, mille eestvedajaks on Ellamaa Loodusselts.

Loodushariduskeskus pakub programme õpilastele, korraldab loodusõhtuid ja matku. Uue ideena on kavas luua loodusõppeklass RabaLabor, mis tutvustab põhjalikult 100 aastat tagasi rahvamaja lähedal alustatud turbatootmise ajalugu. Selle projekti elleviimiseks saadi toetust samuti LEADER programmist. Õppeprogrammide läbiviimise toel on võimalik teenida omatulu. Ellamaa Looduselts kannab hoolt ka populaarse Valgejärve matkaraja eest ning sel aastal osaleti Hooandja programmis ja saadi hoogu juurde uue tipitelgi ostmiseks.
Loode-Eesti Porikuu festivalil lõi Ellamaa Külaarenduskeskus kaasa festivali avalöögi ehk laternamatka korraldamises, mis kulges Turbast Ellamaale ja lõppes pidulikult külakeskuse juures.
https://www.facebook.com/valgejarve.ee/.https://www.facebook.com/EllamaaKyla/

***

Tunnustus antakse välja seltsingule, mittetulundusühendusele või sihtasutusele, mis tegutseb Harjumaal.  MTÜ või SA on esitanud õigeaegselt eelmise perioodi majandusaasta aruande.
Laureaat on:
silma paistnud järjepidevusega ja/või traditsioonide kandjana piirkondliku või maakondliku elu arendamisel;
kogukonnale tugevaks toeks, sh ellu viinud piirkondlikke või maakondlikke säravaid ideid, kaasavaid ja/või uuenduslikke algatusi;
sotsiaalselt ettevõtlik ja/või omatulu teeniv;
koostööaldis teiste ühenduste/ ettevõtjate/ omavalitsus(t)ega.

2020 kandidaadid:
• SA Anija Mõisa Haldus (Anija vald)
• Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ (Kuusalu vald)
• EELK Harju-Madise kogudus (Lääne-Harju vald)
• Ellamaa Külaarenduskeskus ja Ellamaa Loodusselts (Saue vald)
• Aave Spordiklubi MTÜ (Raasiku vald)

Täiendav info:
Külli Vollmer; vabaühenduste konsultant, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
kylli@heak.ee; tel 5114027

Harjumaa aasta vabaühendused:
2020
– MTÜ Ellamaa Külaarenduskeskus ja Ellamaa Loodusselts (Saue vald)
2019 –
Perekeskus Männikäbi MTÜ (Raasiku vald)
2018 – MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda (Lääne-Harju vald) – särav kodanikuühendus
MTÜ Noortekeskus Vihasoo (Kuusalu vald) – võimekas kodanikuühendus
MTÜ Riigikaitse Rügement (Harku vald) – eripreemia
2017 – MTÜ Lootuse küla (Kernu, hiljem Saue vald)
2016 – EELK Risti Kogudus (Padise vald)
2015 – Muraste külaselts (Harku vald)
2014 – Saku Priitahtlikud Pritsimehed (Saku vald)
2013 – Saku Lions Klubi (Saku vald)
2012 – MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME (Maardu linn)
2011 – Kehra Raudteejaam (Anija vald)
2010 – MTÜ Ajaleidja (Aegviidu vald)
2009 – konkurssi ei toimunud
2008 – MTÜ Töötahe (Keila linn)
2007 – MTÜ Metsanurme (Saku vald)

EST