Harjumaa tervisetegija 2018 (asutuse arvestus)

“Harjumaa Tervisetegija” 2018 (asutuse arvestus)
AS Harju Elekter (Keila linn) 

Kerly Kaares, AS Harju Elekter personalispetsialist

Keila linna ettevõte AS Harju Elekter on olnud tuntud spordi toetaja aastakümneid. Käesoleval aastal astusid nad uskumatult võimsa sammu ka terviseliikumise edendajana. Keila linna sünnipäeval, 26. mail kuulutasid nad välja ülelinnalise käimisvõistluse ENERGIALAKS, mis kestis kolm kuud. Nad tegid väga tugeva reklaamikampaania ja sajad Keila linna elanikud hakkasid innukalt samme koguma. Firma enda töötajatest aktiivgrupp tegeles vabatahtliku tööna info töötlemise ja arvestuse pidamisega. Kuna osalejaid oli sadu, siis panustati oluliselt oma isiklikku aega. Välja anti ka vaheauhindu ja pideva reklaamiga hoiti elanike huvi kõrgel. Võisteldi nii individuaal- kui ka võistkondlikus arvestuses. Mõlemas arvestuses kokku tegi kolme kuuga ca 600 inimest 58 672 120 sammu. Käimisvõistluse lõppakordiks oli 26. augustil toimunud rahvapidu „Terve Keila pidutseb“. Seal tunnustati käimisvõistlusel osalenuid, pakuti väga head muusikalist programmi ning liikumisvõimalusi lastele. Positiivne oli see, et linnaelanikud osalesid käimisvõistlusel innuga ja korraldajad mõtlevad juba uute liikumisürituste korraldamisele.

Harju Elu artikkel Harju Elektri ettevõtmistest.

Harjumaa Tervisenõukogu poolt välja antava tunnustuse eesmärk on väärtustada ning avaldada tänu ühele või mitmele füüsilisele ja/või juriidilisele isikule, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on paikkonna tasandil panustanud silmapaistvalt harjumaalaste
tervise parendamisse,
tervise väärtustamisse,
 eeskujuks olemisse.

Esitati järgmised Tervisetegija kandidaadid (asutused):
Anija valla lasteaiad (Anija vald)
AS Harju Elekter (Keila linn)
MTÜ Tabasalu Triatloniklubi (Harku vald)
Pikavere Mõisakool (Raasiku vald)

Varasemate aastate Tervisetegijad:
2017 – Meelis Mäekalle
2016  – Rannamõisa Lasteaed
2015 – Jaanus Väljamäe
2014 ‒ Arvo Pärniste
2013 ‒ Anu Kirsman

Parima tervisetegija valis Harjumaa Tervisenõukogu. Tunnustussündmus toimus Ühisnädalal 29.novembril 2018 Kose kultuurikeskuses.

Rahvatervise valdkonnast loe lähemalt.

EST