Harjumaa tervisetegija

Harjumaa tervisetegija 2019 – Jürgen Lepp
(Lääne-Harju vald)

Jürgen Lepp oli Lääne-Harju valla tervise- ja sporditööspetsialist, kes tegi oluliselt rohkem kui ühe ametniku kohustused ette nägid. Ta oli aktiivne kodanikuühiskonda panustaja enne valda tööle asumist ja on ilmselt seda ka pärast vallast töölt lahkumist – ta hoolib oma kodu ja valla käekäigust, mida näitavad tema eestvedamisel valminud mitmed spordirajatised Paldiskis.

Jürgen algatas ja korraldas Lääne-Harju valla matkasarja “Kõnnime laste ja tervise heaks külast külla “. Antud matkasari on ellu kutsutud mitmel eesmärgil: soov heategevusse panustada, abistada nõrgemaid ning aidata valla elanikel kodukandiga (ka elanikel omavahel) tutvuda, propageerides samal ajal looduses liikumise olulisust. Veebruarist novembrini kestev matkasari on heategevuslik, kus osalejad saavad annetada enneaegselt sündinud laste toetuseks. Olles ka ise enneaegsete kaksikute isa, on teema loomulikult Jürgenile südamelähedane.

Matkasari on olnud äärmiselt edukas ja alati osalejaterohke. Heategevuslik matkasari on head kõlapinda leidnud nii Tallinna Lastehaigla kui ka Haigekassa poolt. Matkasarja sündmusi jagatakse Tallinna Lastehaigla toetusfondi ja Haigekassa facebooki lehel ning info on üleval veebilehel Puhka Eestis. Matkade vältel on annetuskarpi kogunenud korralik summa.  Sari jõuab lõpule 17. novembril, mil kogu maailmas tähistatakse enneaegsete laste päeva. Sellel päeval antakse matkahooajal kogutud raha üle Tallinna Lastehaigla toetusfondile.

Tunnustuse eesmärk on väärtustada ning avaldada tänu füüsilisele ja/või juriidilisele isikule, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on paikkonna tasandil panustanud silmapaistvalt harjumaalaste
vaimse ja füüsilise tervise parendamisse,
tervist ja sotsiaalset turvalisust loova keskkonna kujundamisse,
eeskujuks olemisse.

 

Rahvatervise valdkonnast loe lähemalt.

Varasemate aastate Tervisetegijad:
2019
Jürgen Lepp (Lääne-Harju vald)
2018 – AS Harju Elekter (Keila linn) ja Tõnis Ross (Keila linn)
2017 – Meelis Mäekalle
2016  – Rannamõisa Lasteaed
2015 – Jaanus Väljamäe
2014 ‒ Arvo Pärniste
2013 ‒ Anu Kirsman

 

EST