Parim LEADER ettevõtlusprojekt

Parim LEADER ettevõtlusprojekt perioodil 2016-2019 –
Neeme külapoe taaskäivitamine (Jõelähtme vald)
OÜ Murueit villakoja arendus (Kose vald)

Projekt „ NEEME KAUPLUSE TAASKÄIVITAMINE“ on suurema äriplaani (ajaviitekeskus) osa, mille eesmärgiks on võtta kasutusele kogu hoonet ümbritsev territoorium kultuuriürituste läbiviimiseks koos rajatava vabaõhulavaga.

2017 aastal avati taas kauplus Neeme külas  – mereäärne väike küla sai tagasi oma “südame“. Tallinnast 35 km kaugusel, Neeme külas, Ihasalu poolsaarel on kauplus peaaegu muutumatul kujul tegutsenud 1931. aastast, st 83 aastat järjepidevalt kuni 2014. aastani. Kauplus loodi kunagi kohalike kalurite algatusel ja rahadega. Tegemist on endise kaluriküla ühe kesksema hoonega,  mis seob kogukonda ja  selle traditsioone. Ajast ja arust kaupluseruumides polnud enam võimalik ilma suurema renoveerimistööta jätkata ja nii see kinni läkski. 2015 aastal ostis OÜ Eli kauplusehoone, eesmärgiga uuesti kauplus tööle panna.

Kaupluse pidamine nii väikeses külas, arvestades kogukonna suurust (registreeritud elanikke 274, lisaks registreerimata elanikkond) oli ületamas tarbijaskonna kriitilist massi, mis andis lootust projekti edukusele.  2016. aastal alustati renoveerimistööd, esialgu jäid püsti vaid vanad seinad. Ettevõtja eesmärk oli renoveerida hoone kaasaja tingimustele vastavaks kaupluseks ja kohvikuks, kus teisel korrusel on ka ruum ühistegevuste läbiviimiseks. Täiendavalt rajati kohviku ühte seina 5m2-sele  pinnale Neeme ja Ihasalu küla ajalugu kajastav „muuseuminurgake“ koos huvitava pildi- ja leiumaterjalidega. Kaupluse sissepääsul on suur tuulekoda, kuhu sai paigutatud vitriin kohalike toodete ja suveniiridega. Article title

LEADER toetust taotles ettevõtja köögi ja hoone teise korruse ruumide tarbeks (toetati kütte- ja  ventilatsioonisüsteemi  ning kaubandus-  ja köögitehnika hankimist). Kauplus on avatud ja kohvik töötab aastaringselt  – kohviku saiakeste järgi sõidetakse ekstra kohale!  Loodud on kolm töökohta. See projekt on tunnustust väärt nii ettevõtja Tõnu Vaheri sihikindluse ja külakogukonnaga koostöö esiletõstmiseks kui ka maal elu toetamise eest.

Harju Elu (15.11.2019): Külapood, mis asub kaluriküla südames ja külarahva südametes. Autor Signe Valdmann

Projektiga soetati OÜ Murueit villa töötlemise töökotta kraasimismasin ning kohandati tootmisruumid tooraine eeltöötlemiseks ja toodete järeltöötlemiseks. Projekti tulemusena tagati ettevõttes olemasolevale 1,5m laiusele viltimismasinale kvaliteetne ja soodne tooraine ning loodi eeldused uue teenuse – villa kraasimisteenuse – osutamiseks väikefarmeritele ja madala omahinnaga viltkangast toodete valmistamiseks/müümiseks. Taotleja on vahemikus 2016 – 2019 ellu viinud 2 LEADER projekti, lisaks on üks veel elluviimisel.

Konkreetse projekti puhul on projekt tunnustust vääriv esiteks kui innovaatilise tehnoloogia kasutamise näide väikeettevõttes. Projekt on innovaatiline, kuna projekti käigus soetatav ja tootmisprotsessis kasutatav viltimismasin on piirkonnas ainuke kaasaegne ja paindlikku töötsüklit võimaldav seade. Eestis üldse on (vähemalt projekti elluviimise hetkel) teadaolevalt veel ainult üks sarnane masin. Eesti erinevad villavabrikud kasutavad tootmiseks vanu ja sageli museaalset väärtust omavaid seadmeid, millel tootmine on sageli ebaefektiivne ja ressursimahukas ning nad eelistavad teenust pakkuda suurtele tooraine kogustele.

Kaasaegne kraasimisseade (toodetud Itaalias spetsiaalselt väiketootjale) on väga väikese energiatarbega (4,2 kW) ning lihtsalt ja ohutult juhitav. Innovaatiline on ka projekti eesmärk -hakata tootma kraasitud lambavillast ökoloogilisi soojustusmaterjale hoonete tarinditele ja palkmajadele soojustuslinti. Lambavillast soojustusmaterjal on alternatiiviks takule, mis seni on muinsuskaitseobjektidel Muinsuskaitseameti poolt ainuke aktsepteeritav materjal.

Projekti tulemusel on väikeettevõtja viinud ellu enda kohta väga suure ja julge investeeringu. Projektiga on loodud täiesti uus teenus ja toode, mis on piirkonnas ja osaliselt ka Eestis ainulaadne. Ettevõte on koostööaldis kogukonnaga, alati valmis gruppe ja külastajaid vastu võtma ning oma tegevust demonstreerima. Ollakse eeskujuks teistele piirkonna väikeettevõtetele oma väga selgete visioonide ja hästi läbimõeldud tegevuste poolest. Projektid on alati olnud väga hästi läbimõeldud ja piinliku täpsusega vormistatud, samamoodi ka ellu viidud.

Parima LEADER ettevõtlusprojekti auhind antakse perioodil 2016-2019 ellu viidud Harjumaa LEADER projektile , mis on
  • loonud piirkonnas olulise positiivse muutuse,
  • toonud juurde uusi tooteid ja teenuseid,
  • rakendanud uuenduslikke lahendusi,
  • loonud või säilitanud töökohti,
  • tõstnud piirkonna tuntust ja mainet. 
 Projekti elluviija võib olla nii ettevõtja, kodanikuühendus kui KOV.

LEADER tegevusgrupid Harjumaal: Lääne-Harju Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökoda, Põhja-Harju Koostöökogu, Nelja valla kogu, Arenduskoda


2019.aasta parimad  LEADER ettevõtlusprojektid perioodil 2016-2019:
•Neeme külapoe taaskäivitamine (Jõelähtme vald)
•OÜ Murueit villakoja arendus (Kose vald)

2015 aastal tunnustati LEADER parimat investeeringuprojekti, mis viidi ellu vahemikus oktoober 2014 – oktoober 2015:
•Niliske talu puuviljahoidla (Harku vald, Nelja valla Kogu)

2014.aastal tunnustas iga LEADER tegevusgrupp oma piirkonna parimaid investeeringuprojekte, milleks olid:
•Rehe Seltsimaja (Saku vald, Nelja valla kogu);
•Ajaveski kunsti- ja käsitöökeskuse avamine (Jõelähtme vald, Põhja-Harju Koostöökogu);
•Mööbel Sinule OÜ (Kose vald, Ida-Harju Koostöökoda);
•Laitse Seltsimaja soojustamine (Kernu vald, Lääne-Harju Koostöökogu)

 

EST