Parim LEADER koostööprojekt

Parim LEADER koostööprojekt 2016-2019 – Kestlik ettevõtlus maal (Arenduskoda)

Projekt „Kestlik ettevõtlus maal“ keskendus eelkõige mikro- ja väikeettevõtluse arendustegevustele kolmes riigi, kokku kaheksa Leader tegevusgrupi piirkonnas. Projekti eesmärk oli rahvusvahelise koostöö abil kaasa ettevõtjate toodete/teenuste arendamine ning turundustegevus. Eraldi sihtgrupina kaasati tegevustesse ettevõtjate perekondade või kohalike kogukondade noori, et julgustada neid panustama oma vanemate ettevõttesse või looma oma ettevõtet maal. Ettevõtetele suunatud õppereiside ja vahetuste tulemusena on tekkinud konkreetsed koostöötegevused. Aeg:  juuni 2016 – veebruar 2019

Projekti  käigus testitud ettevõtjate omavahelise vahetuse mudel toimis nii hästi, et 25 vahetusest tekkinud koostööpaaridest on peale projekti lõppu koostööd jätkamas üle poolte ettevõtetest. Peamiselt tehakse koostööd oma toodete-teenuste sisulisel arendamisel, üksteisele kogemuste jagamisel ja turunduses. Harjumaalt osales vahetuses 7 ettevõtet.

Oluliseks tulemuseks on projekti käigus loodud veebiplatvorm www.seic.ee., kust leiab infot meie piirkonna ettevõtete, vahetuste ja õppereiside kohta. Kokku on seal esitletud 113 ettevõtet sh 26 Harjumaalt. Veebiplatvorm on avatud ka peale projekti lõppu, pakkudes kõigile huvilistele võimalust leida endale sobiv koostööpartner. Juhul, kui lehelt ei leita sobivat partnerit, saab ühendust võtta oma piirkonna tegevusgrupiga ja paluda abi partneri leidmisel. Veebiplatvorm on avatud kõigile.

Lisaks on välja antud 500 eestikeelset ja 200 ingliskeelset trükist, valminud on Soome ja Eesti ühine fotonäitus ettevõtjatest, on korraldatud 5 õppereisi piirkondadesse ja 7 inspiratsioonipäeva. Valminud on lühifilm https://seic.ee/et/uudis/video-about-sustainable-entrepreneurship-in-latvia-estonia-and-finland/

Projektil juhtpartneriks oli MTÜ Arenduskoda. Partnerid Eestis: Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökoda; Soomes: Sepra, Pirkan Helmi ja Linnaseutu tegevusgrupid; Lätis: Lielupe ja Liepaja tegevusgrupid.

Parima LEADER koostööprojekti auhind antakse perioodil 2016-2019 ellu viidud Harjumaa LEADER projektile, mis
  • kaasab kaht või enamat koostööpartnerit,
  • on oluliselt kasvatanud piirkonnas tegutsevate vabaühenduste, ettevõtete ja/või omavalitsuste vahelist suhtlust ja koostööd,
  • tõstnud piirkonna tuntust ja mainet.
 Projekti elluviija võib olla nii ettevõtja, kodanikuühendus kui KOV
LEADER tegevusgrupid Harjumaal: Lääne-Harju Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökoda, Põhja-Harju Koostöökogu, Nelja valla kogu, Arenduskoda

 

2019.aasta valiti parim LEADER koostööprojekt, mille tegevused viidi ellu  juuni 2016 – veebruar 2019:

  • Kestlik ettevõtlus maal (Kuusalu vald)

2015.aastal valiti parim LEADER kogukonna arendamise projekt, mille tegevused viidi ellu oktoober 2014 – oktoober 2015:

  • Toredusega uude kooliaastasse ( Raasiku vald, Ida-Harju Koostöökoda)

2014.aastal tunnustas iga LEADER tegevusgrupp oma piirkonna parimaid projekte, milleks olid:

  • Nelja valla küladepäev ja talendivõistlus (Saue vald, Nelja valla kogu);
  • Rannarahva Festival (Viimsi vald, Põhja-Harju Koostöökogu);
  • Suvelavastus “Tokerjad – pööramäng Anija meeste mälestuseks” Anija mõisas (Anija vald, Ida-Harju Koostöökoda);
  • Harju-Risti piirkonna elu edendamine läbi Risti Koguduse erinevate projektide (Padise vald, Lääne-Harju Koostöökogu)

 

EST