Parim LEADER koostööprojekt 2022

Aktiivne ja sidus Viimsi kogukond
Viimsi vald
Parim Leader koostööprojekt 2022

2022.aastal LEADER-isse kirjutatud ühisprojekt „Aktiivne ja sidus Viimsi kogukond“ kannab sidusama ja aktiivsema Viimsi kogukonna eesmärki. Korraldatakse iga-aastaseid juba traditsiooniks saanud üritusi: Viimsi Aasta Naine, Kogukonna jaanik Lubja mäel, Isamaaline piknikupäev, vabaõhu kogukonna kultuuriõhtud Lubja mäel.

Kindlasti tasub nendest üritustest aga eriliselt esile tõsta Isamaalise piknikupäeva korraldamist, mis toimus sellel aastal juba seitsmendat korda ning  mille korraldamise eesmärk on nii isamaaliste väärtuste hoidmine ja juurutamine kogukonnas kui ka piknikukultuuri populariseerimine.

Ühisprojekt „Aktiivne ja sidus Viimsi kogukond“ on laialdase koostöö suurepärane näide: partneriteks on Naiskodukaitse Viimsi, Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon, MTÜ Hoolimine, MTÜ Viimsi Lumepark, Lubja Külaselts, Viimsi Vallavalitsus ja Eesti Sõjamuuseum.

Põhjendus, miks on see projekt tunnustuse vääriline:

Tänu juba traditsiooniliseks saanud isamaalise piknikupäeva korraldamisele on Viimsi kogukonnas väärtustatud ja juurutatud Eesti rahvapärimustraditsioonid ja isamaalised väärtused. See aitab kaasa kohaliku kultuurirahva ja kogu kogukonna aktiviseerumisele ning kasvatab ühistegemiste  vaimu. Samuti on tänu sellele juba välja kujunenud Viimsi külade koostöövõrgustik ning valdade vaheline kultuuriline läbikäimine.

Parima LEADER koostööprojekti auhind antakse perioodil 2016-2022 ellu viidud või lõpujärgus olevale Harjumaa LEADER projektile, mis

  • kaasab kaht või enamat koostööpartnerit,
  • on oluliselt kasvatanud piirkonnas tegutsevate vabaühenduste, ettevõtete ja/või omavalitsuste vahelist suhtlust ja koostööd,
  • tõstnud piirkonna tuntust ja mainet.
 Projekti elluviija võib olla nii ettevõtja, kodanikuühendus kui KOV.

2022.a. kandidaadid:

  • Jätkusuutlikud kogukonnad (EstPol sustainable communities),  MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Kodukant Läänemaa, Harju Omavalitsuste Liit
  • Aktiivne ja sidus Viimsi kogukond, Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon, Naiskodukaitse, MTÜ Hoolimine, Viimsi Vallavalitsus, Eesti Sõjamuuseum
  • Arukate külade arenguprogramm, Põhja-Harju Koostöökogu
  • TAKKK keskkonnakunsti sümpoosion, MTÜ Tammiku Töökoda, Kose vald

Parimad LEADER koostööprojektid:
2021 – Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp) ja Porikuu festival (Lääne-Harju Koostöökogu)
eriauhind – Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks (Arenduskoda)
2020 – Leader liigub Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas (Põhja-Harju Koostöökogu)
2019
– Kestlik ettevõtlus maal (Kuusalu vald, Arenduskoda)
2015 – Toredusega uude kooliaastasse ( Raasiku vald, Ida-Harju Koostöökoda)
2014:
Nelja valla küladepäev ja talendivõistlus (Saue vald, Nelja valla kogu);
Rannarahva Festival (Viimsi vald, Põhja-Harju Koostöökogu);
Suvelavastus “Tokerjad – pööramäng Anija meeste mälestuseks” Anija mõisas (Anija vald, Ida-Harju Koostöökoda);
Harju-Risti piirkonna elu edendamine läbi Risti Koguduse erinevate projektide (Padise vald, Lääne-Harju Koostöökogu)

LEADER tegevusgrupid Harjumaal: Lääne-Harju KoostöökoguIda-Harju KoostöökodaPõhja-Harju KoostöökoguNelja valla koguArenduskoda

Kontaktisik:
Margit Pärtel, tegevjuht, Põhja-Harju Koostöökogu
margit@leaderph.eu; tel 5201189

EST