MTÜ Arenduskoda tegevjuht Heiki Vuntus, projekti eestvedaja Katrin Suursoo ja auhinna üleandjad Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse esimees Meelis Joonsaar ning tegevjuht Margit Pärtel.

Parim LEADER koostööprojekt 2023

Rahvusvaheline koostöö säästva turismi arenguks
rahvusparkidega piirkondades
Kuusalu vald, Loksa linn (MTÜ Arenduskoda)

 

 

 

 

Esitaja kirjeldas koostööprojekti järgmiselt:

Projekti eestvedaja MTÜ Arenduskoda (Harjumaalt Kuusalu vald ja Loksa linn, Lääne-Virumaalt Tapa, Kadrina ja Haljala vald).
Projekti kestvus september 2017- august 2021.
Koostööpartneriteks kümme Leader-tegevusrühma neljas riigis:
Eestist  MTÜ Arenduskoda, MTÜ Rohelise- Jõemaa Koostöökogu, MTÜ Kodukant Läänemaa;
Lätist LAG Ziemelkuzemes biznesa asocija, LAG Cesu rajona lauku partneriba;
Sloveeniast LAG Society for Rural Development of the Land between Snežnik and Nanosom, LAG Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah,  LAG Soča Valley;
Portugalist LAG ATACHA, LAG ADRAMA.
Projekt keskendus säästva turismi mikroettevõtluse pakkumisele, teenuste arendamisele ja projektis osalevate piirkondade säästva turismi partnerite võrgustumisele ja ühisturunduse käivitamisele ning arendamisele. Võrgustumine toimus kolmel tasandil: oma piirkond, projekti piirkonnad oma riigis ja kõik projekti piirkonnad rahvusvaheliselt.

Projekti tulemusena:

-kaardistati kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja vabaühenduste koostöös Arenduskoja  piirkonna turismi ettevõtjad ja objektid seisuga 2019;
-valmis Lahemaa Rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2019–2030+;
-Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonda (MTÜ Arenduskoda piirkond) tunnustati Europark sertifikaadiga;
-kestev toostöö kümne Leader-tegevusrühma vahel;
-toimiv ja arenev koostöö piirkonna organisatsioonide ja kogukondade vahel;
– sisuline koostöö RMK ja Keskkonnaametiga;
– saadi hulgaliselt kogemusi ja ideid seminaridelt ja õppereisidelt (tegevustes kokku 775 osalejat).

Tegevused ja koostöö on jätkunud peale projekti lõppu, seega on projekti mõju piirkonnale jätkuv. Näiteks on MTÜ Arenduskoda piirkonnas neli ettevõtet, kellele on väljastatud Europark sertifikaat peale projekti ametlikku lõppu. 2024. aastal plaanitakse uuendada säästva turismi arengu strateegiat.  Uued jätkuprojekti ideed.
Projekti kokkuvõttev esitlus 27.07.2021

 

Parima LEADER koostööprojekti auhind antakse perioodil 2016-2022 ellu viidud või lõpujärgus olevale Harjumaa LEADER projektile, mis

  • kaasab kaht või enamat koostööpartnerit,
  • on oluliselt kasvatanud piirkonnas tegutsevate vabaühenduste, ettevõtete ja/või omavalitsuste vahelist suhtlust ja koostööd,
  • tõstnud piirkonna tuntust ja mainet.
Projekti elluviija võib olla nii ettevõtja, kodanikuühendus kui KOV.

2023 esitatud kandidaadid:

  1. Rahvusvaheline koostöö säästva turismi arenguks rahvusparkidega piirkondades, MTÜ Arenduskoda (Harjumaalt Kuusalu vald, Loksa linn)
  2. Kogukondade ühistegevuse arendamine ja toetamine, MTÜ Nelja Valla Kogu
  3. TAKKK Keskkonnakunsti sümpoosion (MTÜ Tammiku Töökoda), Kose vald

 

Parimad LEADER koostööprojektid:
2022 – Aktiivne ja sidus Viimsi kogukond, Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon, Naiskodukaitse, MTÜ Hoolimine, Viimsi Vallavalitsus, Eesti Sõjamuuseum
2021 –
Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp) ja Porikuu festival (Lääne-Harju Koostöökogu)
eriauhind – Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks (Arenduskoda)
2020 – Leader liigub Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas (Põhja-Harju Koostöökogu)
2019
– Kestlik ettevõtlus maal (Kuusalu vald, Arenduskoda)
2015 – Toredusega uude kooliaastasse ( Raasiku vald, Ida-Harju Koostöökoda)
2014:
Nelja valla küladepäev ja talendivõistlus (Saue vald, Nelja valla kogu);
Rannarahva Festival (Viimsi vald, Põhja-Harju Koostöökogu);
Suvelavastus “Tokerjad – pööramäng Anija meeste mälestuseks” Anija mõisas (Anija vald, Ida-Harju Koostöökoda);
Harju-Risti piirkonna elu edendamine läbi Risti Koguduse erinevate projektide (Padise vald, Lääne-Harju Koostöökogu)

LEADER tegevusgrupid Harjumaal: Lääne-Harju KoostöökoguIda-Harju KoostöökodaPõhja-Harju KoostöökoguNelja valla koguArenduskoda

Kontaktisik:
Margit Pärtel, tegevjuht, Põhja-Harju Koostöökogu
margit@leaderph.eu; tel 5201189