Parim LEADER koostööprojekt 2021

Parim Leader koostööprojekt 2021

Loode-Eesti ühisturundus ja Porikuu festival

Lääne-Harju Koostöökogu

 Porikuu festivali reklaamklipp.

Ede Teinbas ja Rafael Milerman Lääne-Harju Koostöökogu. Foto Erik Riikoja.

Projekti peamised tegevused on:
1.Loode-Eesti turismiettevõtjate ja -korraldajate võrgustiku loomine ja juhtimine
2.Loode-Eesti kui turismisihtkoha ja väärt elukeskkonna turundamine sihtrühmadele vastavalt turundusplaanile.

Projekti üheks põhitegevuseks on Porikuu festivali korraldamine madalhooajal kutsudes külalisi avastama piirkonda pealinnast kuurortlinnani. Loode-Eestis kulgev elamusfestival pakub erinevaid elamusi Pealinnast kuurortlinna Haapsaluni välja. Porikuu programm toob kokku rohkelt erineva iseloomuga sündmuseid. Porikuu elamusfestival meelitas ligi 10 000 huvilist sügisest Loode-Eestit avastama. Kuu aega kestnud ja Tallinnast Haapsaluni eri sündmustega osalejaid kohale meelitanud Porikuu elamusfestival tähistas tänavust neljandat toimumisaastat. Et ka porisel ja sombusel ajal nii külastajatele kui kohalikele turismiedendajatele põnevust pakkuda, korraldati ühtekokku üle 80 ürituse, mille eesmärk oli piirkonda omanäoliselt tutvustada.

Sündmused varieeruvad kultuurielamustest loodus- ja spordielamusteni. Piirkondliku koostöö ja sihistatud tegevuste tulemusel on tõusnud piirkonna maine, külastatavus ja ettevõtete majandustulemused. Loode-Eestit tutvustava

Porikuu festivali kavasse on jagunud juba kolm aastat sündmusi nii kultuuri-, kohaliku toidu kui ka loodushuvilistele. Aastate jooksul kasvanud huvi sündmuste vastu julgustanud juba praegu kümneid kohalikke turismi- ja kultuurikorraldajaid ning hobitegijaid festivali kavasse oma üritusi lisama. Möödunud aastal võttis Loode-Eestit tutvustavast Porikuu festivalist osa ligi 3000 huvilist. Korraldajad loodavad vaatamata Covid seotud mõjutustele taas osalejate rekordeid purustada ja selleks erakordseid sündmuseid pakkuda, mis turismivälisel hooajal eripalgelisi paiku tutvustavad.

 

eriauhind

Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks

Arenduskoda

Vaata kohaliku toidu videoklippe.

Projektijuht Eha Paas. Foto Erik Riikoja

Tegemist on jätkuprojektiga juba 2016 aastal alguse saanud Leader tegevusgruppide koostööst, arendada ühist toidukultuuri Põhja-Eestis. Käesolevas projektis osaleb viis LEADER tegevusgruppi Harju ja Lääne-Virumaalt (Ida-Harju Koostöökoda, Põhja-Harju Koostöökoda, Arenduskoda, Partnerid, PAIK). Põhja-Eesti kohalik Toit tuntuks projekti eesmärk on läbi erinevate tegevuste soodustada võrgustumist, tutvustada pärimust ning kohaliku tooraine kasutamist, läbi mille leiavad toetust piirkonna väiketootjad ja toidukäitlejaid.

Projektis mängivad väga olulist rolli ka Põhja-Eesti toidumärgisekandjad-ettevõtjad, kes on nõus oma toodangus rõhutama kohalikku tooraine päritolu ning seda oma menüüdes ka uhkusega välja tooma. Tänaseks on võrgustikuga liitunud üle 60 märgisekandja, nii toidu kasvatajad ja -tootjad kui ka toitlustusettevõtte. Tänavu valiti Põhja-Eesti toidu piirkond ka maitsete aasta kahvlihoidjaks. See on tekitanud palju kõneainet, toonud tähelepanu toidu pärimusele ja andnud paljudele märgisekandjatele võimaluse oma tooteid ja teenuseid veelgi paremini esile tuua. Toiduprojekt pakub kohalikele toiduga seotud ettevõtetele suurepärast võrgustumisvõimalust, mida koordineeritakse ühiste süsteemsete tegevuste kaudu. Projekti raames toimub palju põnevaid üritusi: kooskokkamise õpitoad, restoranide nädal, avatud triiphoonete ja aedade päev , ühiste väljapanekutega osaletakse laatadel, väljasõidud ja ühisüritused kokkadele ja märgisekandjatele jne. Igal projektil on ka vedur ja initsiaator: Arenduskoda eesotsas Eha Paasiga, kes vankumatu järjekindlusega viib Põhja-Eesti toidu kultuuri edasi! Projekt on suurepäraseks näiteks, et süsteemse koostöö kaudu saab kasu suur piirkond ja seal tegutsevad ettevõtjad. Projekt on aidanud ühtlustada Põhja-Eesti toidukultuuri ning toonud esile pärimuse rolli meie igapäeva toidulaual.


2021 esitati 2 kandidaati:

  • Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks (Arenduskoda)
  • Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp) ja Porikuu festival (Lääne-Harju Koostöökogu)

Parima LEADER koostööprojekti auhind antakse perioodil 2016-2021 ellu viidud või lõpujärgus olevale Harjumaa LEADER projektile, mis

  • kaasab kaht või enamat koostööpartnerit,
  • on oluliselt kasvatanud piirkonnas tegutsevate vabaühenduste, ettevõtete ja/või omavalitsuste vahelist suhtlust ja koostööd,
  • tõstnud piirkonna tuntust ja mainet.
 Projekti elluviija võib olla nii ettevõtja, kodanikuühendus kui KOV.

Parimad LEADER koostööprojektid:
2020 – Leader liigub Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas (Põhja-Harju Koostöökogu)
2019
– Kestlik ettevõtlus maal (Kuusalu vald, Arenduskoda)
2015 – Toredusega uude kooliaastasse ( Raasiku vald, Ida-Harju Koostöökoda)
2014:
Nelja valla küladepäev ja talendivõistlus (Saue vald, Nelja valla kogu);
Rannarahva Festival (Viimsi vald, Põhja-Harju Koostöökogu);
Suvelavastus “Tokerjad – pööramäng Anija meeste mälestuseks” Anija mõisas (Anija vald, Ida-Harju Koostöökoda);
Harju-Risti piirkonna elu edendamine läbi Risti Koguduse erinevate projektide (Padise vald, Lääne-Harju Koostöökogu)

LEADER tegevusgrupid Harjumaal: Lääne-Harju KoostöökoguIda-Harju KoostöökodaPõhja-Harju KoostöökoguNelja valla koguArenduskoda

Kontaktisik:
Margit Pärtel, tegevjuht, Põhja-Harju Koostöökogu
margit@leaderph.eu; tel 5201189

EST