Auhinna võttis vastu Lääne-Harju Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Kadri Kauksi, auhinna andsid üle Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Andre Sepp ja Harjumaa tervisenõukogu esimees Kerli Vilk.

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2023

vallavalitsuse kriisistaap, Lääne-Harju vald

 

 

 

 

 

 

Esitaja kirjeldas laureaati järgmiselt:

Pole veel üheski Harjumaa omavalitsuses märganud sellisel tasemel kriisireguleerimise ja -kommunikatsiooni võimekust, samuti kohalike asutuste ja elanike kaasamist. Hiljutiste tormide ajal on (lisaks sellele, et see on ka vajalik info) juba elamus omaette jälgida nende tegevust sotsiaalmeedias ja teistes kohalikes kanalites. Kohalik kriisitelefon reaalselt töötabki 24/7, tormiblogi oli samuti kogu tormi ajal töös ning sinna ilmus kogu aeg pilte tormikahjustustest ja ka olukorra lahendamisest. Põnevam kui suurte meediakanalite tormiblogid. Olukordi lahendavad aga vallavalitsuse töötajatest moodustatud kriisistaabi liikmed, kes kas oma tehnikaga ise väljas käivad või kutsuvad appi vajalikke ressursse omavaid kohalikke.

Samuti tehti viimase kriisi ajal koostööd kohalikega, neid kaasates ja andes võimaluse vallas vabatahtlikuna abiks olla. Kõik see süvendab ühtekuuluvustunnet vallas. Elektri- ja veekatkestuse ajal oli korraldatud ka see, et inimesed said kindlas kohas koguneda ja akusid laadida või joogivett võtta vms. Ühesõnaga – tasemel algusest lõpuni. Lisaks ka operatiivne kohalik ohuteavituse süsteem, mille kaudu viimase tormi ajal sai infot saabuvast tormist, kuhu saab akusid laadima koguneda jne. Peale tormi pakuti kohalikele võimalust valla teedel olevad puud ise ära viia ja kütte puudeks teha. Lisaks operatiivsele reageerimisele on neil ka väga hea ennetustöö, mis tähendab, et kriisidele ja nende lahendamistele pööratakse suurt tähelepanu ka erinevate õppustega, kuhu on kaasatud ka näiteks Päästeamet. Seda, et kriiside lahendamine on selles omavalitsuses väga tähtis, seda on kaugele näha. Enam vähem igale üritusele on kaasatud ka kohalikud päästjad, kes  levitavad sõna kriisivalmidusest.
See on vald, kus võib end turvaliselt tunda ja kus tead, et kriisis keegi sind üksi ei jäta.

Tunnustusega väärtustab HOL kogukondliku turvalisuse suurendamisse panustavaid organisatsioone, kes aitavad tõsta kogukondlikku turvatunnet, on kogukondlike võrgustike aktiivsed hoidjad ja tegutsevad oluliste partneritena kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele. Tunnustus antakse juriidilistele isikutele (s.h mittetulundusühingud, korteriühistud, sihtasutused, äriühingud).
Hindamisel arvestatakse muuhulgas:

* mõjusate lahendustega turvalisema elukeskkonna loomist;

* ennetustegevust ja ohuolukordade lahendamisvõimalust;
* kogukondliku ühistegevuse arendamist.

Esitatud organisatsioone hindas Harjumaa Turvalisuse Nõukogu.

2023 esitatud kandidaadid:

  1. Lääne-Harju vallavalitsus, vallavalitsuse kriisistaap
  2. MTÜ Alansi Vabatahtlik Päästeselts, Kose vald
  3. Saue Vabatahtlik Tuletõrjeühing, Saue vald
  4. Harjumaa Päästselts, Harku vald
  5. MTÜ Raasiku Tuletõrjeühing, Raasiku vald
  6. MTÜ Kolga Vabatahtlik Tuletõrjeühing, Kuusalu vald
  7. Hüüru Vabatahtlik Päästekomando, Saue vald

 

Tunnustuse väljaandmise algatas Harjumaa Turvalisuse Nõukogu 2019.aastal.

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon:
2022 – Riigikaitse Rügement MTÜ, Harku vald
2021 –
MTÜ Uuesalu Külaselts (Rae vald)
2020 – Rae Noortekeskus (Rae vald)
2019 –  Lootuse Küla MTÜ (Saue vald)

Rohkem infot Siseturvalisusest 

Täiendav info:
Kaido Taberland, siseturvalisuse nõunik, Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL)
kaido.taberland@hol.ee; tel. 5227987