Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2020

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2020

 

Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise eesmärk on aidata Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) poolt kaasa terve elanikkonnaga vaba ja turvalise ühiskonna kujunemisele, kus kogukonnad on kaasatud turvalise elukeskkonna loomisele, üksikisikute ja kogukondade koostegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele ja süütegudele.

Ettepanekuid saab esitada 31. oktoobrini veebrivormil, mis on leitav SIIT

  • Tunnustusega väärtustab HOL kogukondliku turvalisuse loomisse panustavaid organisatsioone, kes tõstavad kogukondliku turvatunnet ja edendavad kogukonna elu ning on olulised partnerid kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele.
  • Tunnustus antakse juriidilistele isikutele (s.h mittetulundusühingud, korteriühistud, sihtasutused, äriühingud) ning riigi ja kohaliku omavalitsuse hallatavatele asutustele.
  • Esitatud organisatsioone hindab Harjumaa Turvalisuse Nõukogu, kes hindab kandidaatide panust Harjumaa kogukondliku turvalisuse loomisse ja siseturvalisuse suurendamisse, käsitledes muuhulgas
    • mõjusate lahendustega turvalisema elukeskkonna loomist;
    • ohuennetust ja ohuolukordade lahendamisvõimalust;
    • kogukondliku võimekuse tõstmist.

Tiitel antakse üle Harjumaa tunnustussündmusel 26. novembril 2020 Anija mõisas.

Märkame ja tunnustame Harjumaal siseturvalisusse panustavaid organisatsioone!

Täiendav info:
Maie Liblik, HOL siseturvalisuse nõunik, tel. 534 88786
maie.liblik@hol.ee

Rohkem infot Siseturvalisusest 

Konkurss toimus esmakordselt 2019

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon:
2019 –  Lootuse Küla MTÜ (Saue vald)

 

EST