Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2020
Rae Noortekeskus (Rae vald)

Rae Noortekeskuse mobiilne noorsootöö – samm lähemal noorteni.

Rae Noortekeskus võttis eriolukorra väljakuulutamisel vastu otsuse, et noorsootöö Rae vallas seisma ei jää ning tuleb teha start mobiilsele noorsootööle. 23. märtsil, esmaspäeval, tegi Rae Noortekeskus oma noorsootöötajatega esimese tiiru Rae valla kõikidest asulates, kaardistades ära noorte liikumised, tegevused ja harjumused.

Algusnädalatel ei adunud keegi selle tegevuse rolli olulisust kogukonna turvalisuse ja noorsootöö olemuse osas. Esimesel nädalal võttis Rae Noortekeskus eesmärgiks kaardistada ära noorte liikumine viies piirkonnas Jüril, Lagedil, Vaidas, Järvekülas ja Peetris. Lisaks oli see aeg katsetamiseks, millistel kellaaegadel noored väljas liiguvad ja millised on nende harjumused (kogunemiste kohad, mitmekesi seda tehakse ja kas kaasatud on ka mingeid muid tegevusi). Juba esimene nädal näitas, et inimesed (sh noored) saavad piirangutest erinevalt aru ning teadlikkuse tõstmiseks on vaja veel laiahaardelisemalt tänavatel olla.

Järgnevad nädalad näitasid, et tegevused ei piirdu vaid pelgalt vaatluse, noorte kaardistamise ja sekkumisega. Noored ja lapsevanemad märkasid rohkem Rae Noortekeskust tegutsemas sotsiaalmeedias, kiiresti leiti kontaktid ja noorsootöötajatega võeti mure ja rõõmu korral otse ühendust. Ka kogukond võttis tegevuse positiivselt vastu. Koostöös Rae vallaga rakendati tänavatele patrullima Rae Spordikeskuse meeskond ning koolivaheajal ka lasteaedade kasvatajad. Koostöö noorsoopolitseinikuga süvenes veelgi ja tõdeti, et ei ole olemas „noortekeskuse noort“ või „politsei noort“ vaid on „meie noor“, kellele tuleb igas olukorras pakkuda tuge, mõistmist ja puudu ei tohi jääda ka tunnustusest.

Kokkuvõttes oli see kogemus nii eriolukorra ajal toimimise näol ja mobiilse noorsootöö näol äärmiselt õpetlik. Tagasi vaadates ja järeldusi tehes on palju üle kanda igapäeva noorsootöösse. Esiteks, noored ei märka alati, mis on õige ja mis mitte. Nad vajavad täiskasvanute-poolseid selgitusi neutraalsel pinnal, milleks mobiilne noorsootöö sobib ideaalselt. Teiseks, mured ja rõõmud piirkonniti seoses noortega on sarnased ja häid praktikaid nendega tegelemiseks on juba ka olemas. Kolmandaks – suhtlemine on kõige alus. Noorsootöö ei ole pelgalt noortekeskuste lahti hoidmine ja kellast kellani noortele tegevuste pakkumine. Kriisiolukord näitas, et see on midagi palju enamat ja noorsootöötajate kogemustepagas väärtuslikum kui kõik muu, mis on nähtav hetkel noorsootöös.

Eriolukorra ajal tehtud käikudest sündisid ka blogipostitused sotsiaalmeedias ja märkamised kajastati online päevikus.

***

Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise eesmärk on aidata Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) poolt kaasa terve elanikkonnaga vaba ja turvalise ühiskonna kujunemisele, kus kogukonnad on kaasatud turvalise elukeskkonna loomisele, üksikisikute ja kogukondade koostegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele ja süütegudele.

2020 kandidaadid:

 • USS Security Eesti AS (Tallinn)
 • Vääna-Jõesuu Külaselts (Harku vald)
 • Turvaline Vääna-Jõesuu (Harku vald)
 • Sotsiaalkindlustusamet (Tallinn)
 • Tallinna Spordi – ja Noorsooamet Noorsootöö üksus Mobiilse Noorsootöö grupp ( MONO) (Tallinn)
 • MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed (Saku vald)
 • Päästeameti Põhja Päästekeskuse Ennetusbüroo (Tallinn)
 • Vabatahtlik Reservpäästerühm (Tallinn)
 • Eesti Kalastajate Selts (Tallinn)
 • MTÜ Uuesalu Külaselts (Rae vald)
 • Kehra Päästekomando (Anija vald)
 • Rae Noortekeskus (Rae vald)
 • Tallinna Spordi- ja Noorsooamet (Tallinn)

  Tunnustusega väärtustab HOL kogukondliku turvalisuse loomisse panustavaid organisatsioone, kes tõstavad kogukondliku turvatunnet ja edendavad kogukonna elu ning on olulised partnerid kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele.
  Esitatud organisatsioone hindas Harjumaa Turvalisuse Nõukogu. Konkurss toimus esmakordselt 2019.

Täiendav info:
Maie Liblik, HOL siseturvalisuse nõunik, tel. 534 88786
maie.liblik@hol.ee

Rohkem infot Siseturvalisusest 

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon:
2020 – Rae Noortekeskus (Rae vald)
2019 –  Lootuse Küla MTÜ (Saue vald)

 

EST