Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2022

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2022

Aeg märgata tegijaid!
Konkursile saab kandidaate esitada 1.-30. oktoobrini: KANDIDEERIMISANKEET

Tunnustusega väärtustab HOL kogukondliku turvalisuse suurendamisse panustavaid organisatsioone, kes aitavad tõsta kogukondlikku turvatunnet, on kogukondlike võrgustike aktiivsed hoidjad ja tegutsevad oluliste partneritena kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele. Tunnustus antakse juriidilistele isikutele (s.h mittetulundusühingud, korteriühistud, sihtasutused, äriühingud).

Hindamisel arvestati muuhulgas:
* mõjusate lahendustega turvalisema elukeskkonna loomist;
* ennetustegevust ja ohuolukordade lahendamisvõimalust;
* kogukondliku ühistegevuse arendamist.

Esitatud organisatsioone hindab Harjumaa Turvalisuse Nõukogu, kes hindab kandidaatide panust Harjumaa kogukondliku turvalisuse suurendamisse ja kogukondlike võrgustike hoidmisse.

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon kuulutatakse välja Harjumaa aasta tegijate tunnustussündmusel  22.novembril 2022.

Tunnustuse väljaandmise algatas Harjumaa Turvalisuse Nõukogu 2019.aastal.

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon:
2021 – MTÜ Uuesalu Külaselts (Rae vald)
2020 – Rae Noortekeskus (Rae vald)
2019 –  Lootuse Küla MTÜ (Saue vald)

Rohkem infot Siseturvalisusest 

Täiendav info:
Kaido Taberland, siseturvalisuse nõunik, Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL)
kaido.taberland@hol.ee; tel. 5227987

EST