Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2021

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2021

Konkurss on avatud 17.oktoobrini 2021. Täida ankeet!

Tunnustusega väärtustab HOL kogukondliku turvalisuse suurendamisse panustavaid organisatsioone, kes aitavad tõsta kogukondlikku turvatunnet, on kogukondlike võrgustike aktiivsed hoidjad ja tegutsevad oluliste partneritena kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele.

Tunnustus antakse juriidilistele isikutele (s.h mittetulundusühingud, korteriühistud, sihtasutused, äriühingud).

Hindamisel arvestatakse muuhulgas:
* mõjusate lahendustega turvalisema elukeskkonna loomist;
* ennetustegevust ja ohuolukordade lahendamisvõimalust;
* kogukondliku ühistegevuse arendamist.

Esitatud organisatsioone hindab Harjumaa Turvalisuse Nõukogu, kes hindab kandidaatide panust Harjumaa kogukondliku turvalisuse suurendamisse ja kogukondlike võrgustike hoidmisse.

Konkurss toimus esmakordselt 2019.

Täiendav info:
Kaido Taberland, siseturvalisuse nõunik, Harjumaa Omavalitsuste Liit

kaido.taberland@hol.ee; tel. 5227987

Rohkem infot Siseturvalisusest 

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon:
2020 – Rae Noortekeskus (Rae vald)
2019 –  Lootuse Küla MTÜ (Saue vald)

 

EST